Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
10 gość (i)
  Twój adres IP
18.204.2.231
  Aktualny czas:
Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP: Lista stron

Lista dostępnej zawartości Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP:


· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 900. (ZP/PO/40/PS/39/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-19 (ZP/PO/39/PS/38/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 900. (ZP/PO/37/PS/36/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 950. (ZP/PO/35/PS/37/18)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP. (ZP/DSI/8/PS/32/18)
· Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych. (ZP/DO/5/PS/33/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 912, 913. (ZP/PO/34/PS/35/18)
· Świadczenie usług telekomunikacyjnych pod nazwą 800 dla numeru usługowego 800 16 30 30. (PU/3/2018)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 950 (ZP/PO/22/PS/25/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 224 (ZP/PO/27/PS/30/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 147 (ZP/PO/28/PS/31/18)
· Dostawa energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. (ZP/DOA/3/PS/28/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230. (ZP/PO/26/PS/29/18)
· Wynajem lokalu użytkowego w budynku biurowym KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21A
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 636 (ZP/PO/23/PS/26/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-19. (ZP/PO/24/PS/27/18)
· Świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży biletów elektronicznych za pomocą kart płatniczych w urządzeniach zamontowanych w pojazdach. (RSP/3/2018)
· Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP. Usługi społeczne. (ZP/DO/4/PS/24/18)
· Dostawa urządzeń sieciowych oraz modernizację okablowania strukturalnego w Biurze KZK GOP. (ZP/DSI/7/PS/18/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924. (ZP/PO/18/PS/23/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr AP1, AP2, AP3, AP4 (ZP/PO/17/PS/22/18)
· Wynajem lokalu użytkowego w budynku biurowym KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21A
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924. (ZP/PO/15/PS/21/18)
· Świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych. (ZP/RSP/2/PS/19/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230. (ZP/PO/14/PS/20/18)
· Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP (RKB.1511.138.2018)
· Usługi rozbudowy funkcjonalności oprogramowania Systemu Śląska Karta Usług Publicznych. (ZP/DSI/6/PS/13/18)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku biurowym KZK GOP oraz w Punktach Obsługi Pasażera. (ZP/DOA/1/PS/15/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 608, 708. (ZP/PO/10/PS/16/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 118. (ZP/PO/11/PS/17/18)
· Świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży biletów elektronicznych za pomocą kart płatniczych w urządzeniach zamontowanych w pojazdach. (RSP/1/2018)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 135, 735. (ZP/PO/8/PS/12/18)
· Kompleksowa kontrola jakości usług transportu publicznego oraz kontrolę infrastruktury przystankowej na liniach komunikacji miejskiej. (ZP/PK/1/PS/8/18)
· Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych (ZP/RS/1/PS/6/18)
· Świadczenie usług telefonicznych dla KZK GOP w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach. (DSI.2630.5.2018)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 973. (ZP/PO/6/PS/10/18)
· Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP. (ZP/DO/1/PS/7/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-5. (ZP/PO/7/PS/9/18)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP (ZP/FW/1/PS/5/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 750 (ZP/PO/4/PS/4/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230. (ZP/PO/3/PS/3/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 900 (ZP/PO/2/PS/2/18)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 232 (ZP/PO/1/PS/1/18)
· System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (ZP/PU/2/PS/31/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230. (ZP/PO/9/PS/11/17)
· Świadczenie pomocy prawnej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Usługa społeczna. (ZP/DO/8/PS/26/2017)
· Dostawa energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. (ZP/DOA/6/PS/28/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 996. (ZP/PO/25/PS/30/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 960. (ZP/PO/24/PS/29/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 232 (ZP/PO/23/PS/23/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 900 (ZP/PO/22/PS/22/17)
· Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP. Usługa społeczna. (ZP/DO/9/PS/25/2017)
· Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP. (ZP/DSI/8/PS/24/17)
· Usługi druku i dostawy biletów jednorazowych/krótkookresowych komunikacji miejskiej. (ZP/RS/4/PS/27/17)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DSI/7/PS/19/17)
· Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej. (ZP/RS/3/PS/20/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 996. (ZP/PO/21/PS/21/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 922. (ZP/PO/17/PS/17/17)
· Wykonanie usługi serwisowe obejmujące usuwanie awarii, usterek, konserwacje oraz rozbudowę instalacji dla Biura KZK GOP. (DSI.2635.40.2017)
· Wykonanie trzech niezależnych łączy internetowych oraz świadczenie na nich usługi dostępu do Internetu dla Biura KZK GOP (DSI.2630.39.2017)
· Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. (PD/2/17)
· Remont dachu budynku biurowego KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21a. (ZP/DOA/2/PS/16/17)
· Kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 232. (ZP/PO/11/PS/14/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 159. (ZP/PO/10/PS/13/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162. (ZP/PO/8/PS/10/17)
· Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP. (ZP/DO/3/PS/12/17)
· Usługa druku i dostawa krótkookresowych/jednorazowych biletów komunikacji miejskiej. (RS/2/2017)
· Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu SDIP II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruk (PD/1/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 159. (ZP/PO/7/PS/9/17)
· Rozbudowa centrali telefonicznej wraz z usługą Call Center (ZP/DSI/5/PS/8/17)
· Dostawa systemu poczty elektronicznej wspierającego pracę grupową wraz z usługą konfiguracji, wdrożenia, migracji danych i wsparcia technicznego,w tym zakup licencji (DSI.1330.15.2017.ZP)
· Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej (RS/1/2017)
· Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych (RPO/1/2017)
· Naprawa urządzeń zainstalowanych w pojazdach oraz w punktach zbierania danych. (ZP/PM/1/PS/6/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-9. (ZP/PO/6/PS/7/17)
· Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności KZK GOP. (ZP/DO/1/PS/3/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 80, 288. (ZP/PO/3/PS/4/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230. (ZP/PO/4/PS/5/17)
· Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Biura KZK GOP. (ZP/DSI/1/PS/2/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 96. (ZP/PO/31/PS/40/16)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. (ZP/FW/1/PS/1/17)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 292 (ZP/PO/32/PS/41/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 922. (ZP/PO/33/PS/42/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 900. (ZP/PO/34/PS/43/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 (ZP/PO/30/PS/39/16)
· Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych. (RSP/3/2016)
· Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (ZP/DOA/11/PS/44/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 270 i 720. (ZP/PO/28/PS/36/16)
· Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP oraz ich mycie na myjni mechanicznej bezobsługowej (ZP/DO/3/PS/37/16)
· Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. (ZP/DOA/9/PS/38/16)
· Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta niebędącego Konsumentem, usługi telekomunikacyjnej pod nazwą 800, dla następującego numeru usługowego 800 16 30 30. (PU/3/2016)
· Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania Projektu ŚKUP (ZP/DSI/3/PS/34/16)
· Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych. (RSP/2/2016)
· Budowę podświetlanego znaku „KZK GOP” na dachu budynku biurowego w Katowicach przy ul. Barbary 21a. (ZP/DOA/7/PS/35/16)
· Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych (RSP/1/2016)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 25. (ZP/PO/19/PS/30/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230. (ZP/PO/17/PS/27/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924. (ZP/PO/18/PS/29/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102. (ZP/PO/21/PS/31/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162. (ZP/PO/20/PS/32/16)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DSI/2/PS/28/16)
· Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową (ZP/PU/1/PS/26/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 750. (ZP/PO/10/PS/24/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924 (ZP/PO/9/PS/21/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 231 (ZP/PO/8/PS/22/16)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera (ZP/DOA/3/PS/18/16)
· Dostawa serwera typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP (ZP/DSI/1/PS/19/16)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A wraz z terenem przyległym do obiektu (ZP/DOA/2/PS/17/16)
· Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP (ZP/DO/1/PS/16/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 (ZP/PO/4/PS/13/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 144 (ZP/PO/5/PS/14/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 155, 255 (ZP/PO/6/PS/15/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 860 (ZP/PO/3/PS/11/16)
· Usługi druku i dostawy materiałów informacyjnych wydawanych przez KZK GOP (ZP/DPR/1/PS/12/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 880 (ZP/PO/2/PS/10/16)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 270, 720 (ZP/PO/84/PS/82/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 20 (ZP/PO/82/PS/80/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 250 (ZP/PO/83/PS/81/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 147 (ZP/PO/77/PS/78/15)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP (ZP/FW/1/PS/79/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 224 (ZP/PO/68/PS/72/15)
· Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta niebędącego Konsumentem, usługi telekomunikacyjnej pod nazwą 800 dla następującego numeru usługowego 800 16 30 30 (PU/1/2015)
· Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (ZP/DOA/9/PS/73/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 636 (ZP/PO/73/PS/71/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 20 (ZP/PO/70/PS/70/15)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/2/PS/68/15)
· Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP (ZP/DO/5/PS/54/15)
· UCHWAŁA NR 94/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP
· UCHWAŁA NR 93/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie planu finansowego na rok 2016r.
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 950 (ZP/PO/60/PS/66/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 937 (ZP/PO/71/PS/67/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 168 (ZP/PO/72/PS/65/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-27 (ZP/PO/66/PS/63/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 25 (ZP/PO/57/PS/56/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-20 (ZP/PO/63/PS/60/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 820 (ZP/PO/59/PS/55/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-27 (ZP/PO/61/PS/57/15)
· UCHWAŁA NR 82/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 8 września 2015 r. w sprawie skierowania do konsultacji społecznych koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania KZK GOP
· Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów oraz kart SIM (ZP/DO/4/PS/51/2015)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 162 (ZP/PO/55/PS/53/15)
· Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych (ZP/RS/3/PS/52/15)
· Opracowanie aplikacji zawierającej wersje demonstracyjne urządzeń (instrukcje obsługi), które zostaną uruchomione w związku z wdrożeniem projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (DPR.271.8.2015 )
· Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych (ZP/RPO/1/PS/50/2015)
· Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych (ZP/RS/2/PS/49/2015)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 695, 788 (ZP/PO/50/PS/47/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 166, 219, 223, 995 (ZP/PO/51/PS/48/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 118 (ZP/PO/48/PS/46/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 159 (ZP/PO/49/PS/45/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 20 (ZP/PO/40/PS/40/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 231 (ZP/PO/45/PS/43/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-20 (ZP/PO/44/PS/42/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 52,700 (ZP/PO/43/PS/41/15)
· Dokończenie inwestycji pt. dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP w Katowicach na ul. Barbary 21A (ZP/DOA/6/PZ/37/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 114 (ZP/PO/30/PZ/35/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-3 (ZP/PO/39/PS/39/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 164, 264 (ZP/PO/28/PZ/33/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 148, 185 (ZP/PO/29/PZ/34/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-7 (ZP/PO/36/PZ/36/15)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/1/PZ/27/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 270, 720 (ZP/PO/34/PZ/32/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-27 (ZP/PO/32/PZ/31/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 608, 708 (ZP/PO/23/PZ/26/15)
· Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ZP/DPR/1/PZ/29/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 982 (ZP/PO/22/PZ/25/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-9 (ZP/PO/25/PZ/28/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 270, 720 (ZP/PO/14/PZ/16/15)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera (ZP/DOA/4/PZ/24/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23 (ZP/PO/11/PZ/12/15)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A wraz z terenem przyległym do obiektu (ZP/DOA/2/PZ/20/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 165 (ZP/PO/10/PZ/11/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 135, 735 (ZP/PO/20/PZ/21/15)
· Opracowanie metodologii i szczegółowej koncepcji przeprowadzenia badań ruchu i sposobu opracowania modelu ruchu na obszarze działania KZK GOP (RPW/1/2015)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-20 (ZP/PO/21/PZ/22/15)
· Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności z tym związanych. (ZP/RS/1/PZ/18/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 25 (ZP/PO/18/PZ/19/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-20 (ZP/PO/17/PZ/17/15)
· Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności KZK GOP (ZP/DO/2/PZ/15/2015)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 25 (ZP/PO/13/PZ/13/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 118 (ZP/PO/16/PZ/14/15)
· Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP (ZP/DO/1/PZ/8/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 80, 288 (ZP/PO/9/PZ/10/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57 (ZP/PO/7/PZ/7/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 949, 959 (ZP/PO/3/PZ/3/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-15 (ZP/PO/8/PZ/9/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 973 (ZP/PO/4/PZ/4/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924 (ZP/PO/2/PZ/2/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 111 (ZP/PO/1/PZ/1/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 950 (ZP/PO/5/PZ/5/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-14 (ZP/PO/6/PZ/6/15)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 51 (ZP/PO/82/PZ/73/14)
· Usługi druku i dostawy biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej. (ZP/RS/1/PZ/74/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 25 (ZP/PO/81/PZ/72/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140,609,634,637 (ZP/PO/77/PZ/71/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 154 (ZP/PO/79/PZ/69/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 98 (ZP/PO/80/PZ/70/14)
· Obsługa prawna KZK GOP (ZP/DO/6/2014)
· Kompleksowa kontrola jakości usług autobusowego transportu publicznego oraz kontrola infrastruktury przystankowej na liniach komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP w Katowicach (ZP/PK/2/2014)
· Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (ZP/DOA/7/PZ/68/14)
· Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP (ZP/DO/8/PZ/65/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 920, 930 (ZP/PO/76/PZ/67/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 901 (ZP/PO/75/PZ/66/14)
· Opracowanie koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania KZK GOP (RPW/1/2014)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 664, 665 (ZP/PO/71/PZ/62/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 954 (ZP/PO/72/PZ/63/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 619 (ZP/PO/73/PZ/64/14)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/2/PZ/61/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 908N (ZP/PO/67/PZ/57/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 916 (ZP/PO/65/PZ/55/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 672, 672N (ZP/PO/59/PZ/59/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236 (ZP/PO/66/PZ/56/14)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ZP/DS/5/PZ/60/14)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP (ZP/FW/2/PZ/54/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 998 (ZP/PO/58/PZ/53/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 41 (ZP/PO/47/PZ/51/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji zastępczej nr T-15 (ZP/PO/60/PZ/52/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 89, 234 (ZP/PO/48/PZ/48/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 901 (ZP/PO/55/PZ/49/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102 (ZP/PO/54/PZ/50/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 159 (ZP/PO/46/PZ/47/14)
· Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kwiaciarni na Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP w parterze budynku w Chorzowie przy ul. Rynek 8/1 (ZP/DOA/5/PZ/45/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102 (ZP/PO/45/PZ/46/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 921 (ZP/PO/41/PZ/43/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 242, 243 (ZP/PO/40/PZ/42/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 636 (ZP/PO/39/PZ/40/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 169, 176 (ZP/PO/38/PZ/39/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 901 (ZP/PO/30/PZ/36/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-14 (ZP/PO/33/PZ/38/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 914 (ZP/PO/32/PZ/37/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 73 (ZP/PO/28/PZ/35/14)
· Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności z tym związanych. (ZP/RS/1/PZ/33/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 169, 176 (ZP/PO/29/PZ/34/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102 (ZP/PO/26/PZ/31/14)
· Kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 14, 92, 132, 184, 198, 199 (ZP/PO/25/PZ/30/14)
· Przebudowa strefy wejściowej i dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP (ZP/DOA/4/PZ/32/14)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/1/PZ/27/14)
· Przebudowa strefy wejściowej i dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP (ZP/DOA/3/PZ/28/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 169, 176 (ZP/PO/21/PZ/25/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 850 (ZP/PO/20/PZ/24/14)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP (ZP/FW/1/PZ/23/14)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera (ZP/DOA/2/PZ/22/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 280 (ZP/PO/22/PZ/26/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr S-6 (ZP/PO/19/PZ/20/14 )
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623, 623N (ZP/PO/9/PZ/11/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 222 (ZP/PO/18/PZ/19/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 930 (ZP/PO/12/PZ/14/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 25 (ZP/PO/11/PZ/13/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 67, 97 (ZP/PO/10/PZ/12/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 146 (ZP/PO/5/PZ/7/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 41 (ZP/PO/4/PZ/6/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 86, 286 (ZP/PO/3/PZ/8/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-1 (ZP/PO/8/PZ/10/14)
· Obsługa publikacji czterech głównych wydań i dwóch wydań specjalnych czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) Komunikacja Publiczna (ZP/DPR/2/PZ/9/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 969 (ZP/PO/2/PZ/5/14)
· Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek (ZP/DO/1/PZ/3/14)
· Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) Szlaki KZK GOP. (ZP/DPR/1/PZ/4/14)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu (ZP/DOA/1/PZ/1/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 22, 600, 663 (ZP/PO/1/PZ/2/14)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 292 (ZP/PO/62/PZ/65/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 96 (ZP/PO/61/PZ/63/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 924 (ZP/PO/60/PZ/62/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 940 (ZP/PO/58/PZ/61/13)
· Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP oraz ich mycie na myjni mechanicznej bezobsługowej (ZP/DO/10/PZ/58/13)
· Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (ZP/DOA/2/PZ/60/13)
· Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych (ZP/DO/11/PZ/59/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr S-10 (ZP/PO/56/PZ/56/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236 (ZP/PO/57/PZ/57/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 79, 107,125, 200, 721, 722, 904N (ZP/PO/55/PZ/55/13)
· Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego (ZP/DO/9/PZ/54/13)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/3/PZ/53/13)
· Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP (ZP/DO/6 /PZ/49/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102 (ZP/PO/51/PZ/52/13)
· Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego (ZP/DO/8/PZ/51/13)
· Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart sim (ZP/DO/7/PZ/50/2013)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 25 (ZP/PO/48/PZ/48/13)
· Usługa dostępu do Internetu na potrzeby Biura KZK GOP. (ZP/DI/2/PZ/45/13)
· Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart sim (ZP/DO/5/PZ/44/2013)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP (ZP/RWO/1/PZ/38/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102 (ZP/PO/42/PZ/41/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej w zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji katowickiej (ZP/PO/40/PZ/39/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 636 (ZP/PO/41/PZ/40/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102 (ZP/PO/37/PZ/36/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-20 (ZP/PO/36/PZ/37/13)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/1/PZ/34/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 744 (ZP/PO/31/PZ/33/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 750 (ZP/PO/27/PZ/31/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 659 (ZP/PO/29/PZ/30/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 744 (ZP/PO/15/PZ/27/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 659 (ZP/PO/26/PZ/29/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 292 (ZP/PO/25/PZ/28/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 71, 81, 93, 669 (ZP/PO/24/PZ/26/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-3 (ZP/PO/22/PZ/24/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 940 (ZP/PO/23/PZ/25/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 659 (ZP/PO/21/PZ/23/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-15 (ZP/PO/19/PZ/22/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr T-1 (ZP/PO/18/PZ/20/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 940 (ZP/PO/14/PZ/18/13)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ZP/DS/13/PZ/14/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 636 (ZP/PO/12/PZ/15/13)
· Opracowanie strategii rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego wraz z programem działań dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZP/RPW/1/PZ/13/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 940 (ZP/PO/11/PZ/12/13)
· Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego (ZP/DO/2/PZ/11/13)
· Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (ZP/DO/1/PZ/10/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 636 (ZP/PO/10/PZ/9/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 636 (ZP/PO/6/PZ/6/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 144 (ZP/PO/4/PZ/4/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 860 (ZP/PO/2/PZ/2/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 222 (ZP/PO/1/PZ/1/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 880 (ZP/PO/2/PZ/2/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 920 (ZP/PO/3/PZ/3/13)
· Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek dla KZK GOP (ZP/DO/6/PZ/64/2012)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP (ZP/RWO/2/PZ/63/12)
· Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) „szlaki KZK GOP”. (Znak sprawy: ZP/DPR/2/PZ/59/12)
· Obsługa publikacji czterech głównych wydań i dwóch wydań specjalnych czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) „komunikacja publiczna”. (Znak sprawy: ZP/DPR/1/PZ/57/12)
· Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową (ZP/PI/1/PZ/55/12)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu (ZP/DOA/6/PZ/61/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 250 (ZP/PO/54/PZ/60/12)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP (ZP/RWO/1/PZ/51/12)
· Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (ZP/DOA/5/PZ/58/12)
· Druk i dostawa biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej (ZP/RS/1/PZ/54/12)
· Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych (ZP/DO/5/PZ/56/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 222 (ZP/PO/48/PZ/50/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236 (ZP/PO/52/PZ/52/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 224 (ZP/PO/53/PZ/53/12)
· Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o masie do 50g oraz o masie powyżej 50g (ZP/DO/2/PZ/49/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 147 (ZP/PO/47/PZ/46/12)
· Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych (ZP/DO/3/PZ/47/12)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/3/PZ/45/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 937 (ZP/PO/45/PZ/43/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 168 (ZP/PO/44/PZ/42/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 168 (ZP/PO/43/PZ/41/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej T (ZP/PO/42/PZ/40/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 166, 219, 223, 995 (ZP/PO/40/PZ/39/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 695, 788 (ZP/PO/39/PZ/38/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 20 (ZP/PO/36/PZ/35/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 114 (ZP/PO/38/PZ/37/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 168 (ZP/PO/37/PZ/36/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 292 (ZP/PO/34/PZ/33/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 52, 700 (ZP/PO/30/PZ/30/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 148, 185 (ZP/PO/31/PZ/31/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 164, 264 (ZP/PO/32/PZ/32/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 659 (ZP/PO/29/PZ/29/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 135, 734, 735 (ZP/PO/28/PZ/28/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 982 (ZP/PO/27/PZ/27/12)
· Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu do budynku Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ulica Barbary 21a. (ZP/DOA/1/PZ/26 /12)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/2/PZ/24/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 165 (ZP/PO/21/PZ/21/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 23 (ZP/PO/24/PZ/25/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 608, 708 (ZP/PO/22/PZ/22/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 270, 720 (ZP/PO/23/PZ/23/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 900 (ZP/PO/20/PZ/20/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 973 (ZP/PO/19/PZ/19/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 659 (ZP/PO/17/PZ/17/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 949, 959 (ZP/PO/14/PZ/14/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 111 (ZP/PO/12/PZ/12/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 80, 288 (ZP/PO/11/PZ/11/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57 (ZP/PO/9/PZ/9/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniiach komunikacji miejskiej nr 140, 634, 637, 809 (ZP/PO/10/PZ/10/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 51 (ZP/PO/8/PZ/8/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 154 (ZP/PO/6/PZ/5/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 98 (ZP/PO/5/PZ/6/12)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 813 i 814
· Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatecyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek (ZP/DO/8/PZ/77/2011)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 37 (ZP/PO/63/PZ/74/11)
· Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do budynku (ZP/DOA/1/PZ/73/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 813, 814 (ZP/PO/62/PZ/72/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 154 (ZP/PO/61/PZ/71/11)
· Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (ZP/DO/7/PZ/70/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 695 (ZP/PO/60/PZ/68/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236 (ZP/PO/59/PZ/67/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 982 (ZP/PO/58/PZ/66/11)
· Obsługa publikacji czterech wydań czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) "komunikacja Publiczna" (ZP/DPR/5/PZ/60/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 135, 734, 735 (ZP/PO/57/PZ/65/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 237, 275 (ZP/PO/55/PZ/63/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 154 (ZP/PO/54/PZ/62/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 813, 814 (ZP/PO/53/PZ/61/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 926 (ZP/PO/54/PZ/62/11)
· Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) "Szlaki KZK GOP" (ZP/DPR/4/PZ/57/11)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/7/PZ/58/11)
· Dostawa fabrycznie nowego samochodu - minibusa (ZP/DO/5/PZ/59/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 954 (ZP/PO/52/PZ/56/11)
· Dostawa fabrycznie nowego samochodu - minibusa (ZP/DO/4/PZ/50/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 607 (ZP/PO/48/PZ/52/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 619 (ZP/PO/50/PZ/54/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 916 (ZP/PO/51/PZ/55/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 908N (ZP/PO/49/PZ/53/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 998 (ZP/PO/46/PZ/51/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 672 i 672N (ZP/PO/40/PZ/44/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 89 i 234 (ZP/PO/43/PZ/47/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 135, 734, 735 (ZP/PO/44/PZ/48/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 707 (ZP/PO/45/PZ/49/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 154, 813,814 (ZP/PO/39/PZ/43/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 664, 665 (ZP/PO/42/PZ/46/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 22, 600, 663 (ZP/PO/41/PZ/45/11)
· Druk i dostawa nalepek informacyjnych (ZP/RS/2/PZ/42/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102 (ZP/PO/38 /PZ/41/11)
· Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów usb dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (ZP/DO/2/PZ/32/2011)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. (ZP/RWO/2/PZ/36/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 242, 243 (ZP/PO/30/PZ/35/11)
· Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej (ZP/RS/1/PZ/34/11)
· Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych (ZP/DO/3/PZ/33/11)
· Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” (ZP/DS/1/PZ/31/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23 (ZP/PO/24/PZ/28/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 921 (ZP/PO/29/PZ/27/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 102 (ZP/PO/27/PZ/30/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 901 (ZP/PO/28/PZ/29/11)
· Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu (ZP/PI/1/PZ/26/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 16, 24, 28, 40, 42, 61, 79, 91, 99, 104, 107, 125, 200, 269, 616, 716, 721, 722, 800, 818, 904N, 928. (ZP/PO/21/PZ/25/11)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP. (ZP/DI/1/PZ/24/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 165 (ZP/PO/20/PZ/22/11)
· Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP (ZP/FG/1/PZ/21/11)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. (ZP/RWO/1/PZ/23/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 937 (ZP/PO/18 /PZ/19/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach nr S-6, S-7, S-8 (ZP/PO/16/PZ/18/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 165 (ZP/PO/14/PZ/17/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 969 (ZP/PO/10/PZ/14/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 608, 708 (ZP/PO/9/PZ/13/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 96 (ZP/PO/11/PZ/15/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 169, 176 (ZP/PO/12/PZ/16/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 280 (ZP/PO/8/PZ/12/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623 (ZP/PO/13/PZ/11/11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 880 (ZP/PO/6/PZ/10 /11)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 146 (ZP/PO/5/PZ/9/11)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 86 i 286 (ZP/PO/4/PZ/7/11)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 165 (ZP/PO/3/PZ/6/11)
· Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego (ZP/DO/1/PZ/8/11)
· DRUK I DOSTAWA CZTERECH GŁÓWNYCH NUMERÓW ORAZ JEDNEGO WYDANIA SPECJALNEGO CZASOPISMA SPECJALISTYCZNEGO (KWARTALNIKA) „KOMUNIKACJA PUBLICZNA (ZP/DPR/3/PZ/4/11)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 900 (ZP/PO/2/PZ/5/11)
· Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) "Szlaki KZK GOP" (ZP/DPR/1/PZ/2/11)
· Obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz jednego wydania specjalnego czasopisma (kwartalnika) "Komunikacja Publiczna" (ZP/DPR/2/PZ/1/11)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 900 (ZP/PO/1/PZ/3/11)
· Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 224 (ZP/PO/36/PZ/46/10)
· Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP (ZP/DO/9/PZ/45/10)
· Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii (ZP/DOA/1/PZ/44/10)
· Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. (ZP/DI/3/PZ/38/10)
· Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” (ZP/DS/2/PZ/27/10)
· OCHRONA OSÓB I MIENIA W KOMUNIKACYJNYM ZWIĄZKU KOMUNALNYM GÓRNOŚLĄSKIEGO OKRĘGU PRZEMYSŁOWEGO W KATOWICACH ORAZ KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH (ZP/DO/8/PZ/41/10)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 988 (ZP/PO/35/PZ/42/10)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 224 (ZP/PO/34/PZ/43/10)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR S10 (ZP/PO/33/PZ/40/10)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 937 (ZP/PO/32/PZ/39/10)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 607 (ZP/PO/30/PZ/36/10)
· WYKONYWANIE USŁUG AUTOBUSOWEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NR 619 (ZP/PO/28/PZ/35/10)
· ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA PRZESYŁEK O WADZE POWYŻEJ 50G (ZP/DO/6/PZ/34/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 988 (ZP/PO/29/PZ/32/10)
· ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA PRZESYŁEK O WADZE POWYŻEJ 50G (ZP/DO/4/PZ/31/10)
· Dostawa samochodów osobowych. (ZP/DO/2/PZ/29/10)
· Dostawa samochodów osobowych. (ZP/DO/1/PZ/15/10)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. (ZP/RWO/1/PZ/28/10/)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 900 (ZP/PO/23/PZ/25/10)
· Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz urządzen biurowych na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (ZP/DS/1/PZ/18/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 916 (ZP/PO/18/PZ/20/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 73. (ZP/PO/13/PZ/17/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 976. (ZP/PO/12/PZ/16/10)
· Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń komputerowych na potrzeby Biura KZK GOP (ZP/DI/1/PZ/14/10)
· Wykonanie oraz późniejsza dwukrotna aktualizacja planu linii komunikacyjnych obszaru objętego obsługa liniami, na których obowiązują bilety KZK GOP i MZKP. (ZP/RM/149/PZ/11/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 659. (ZP/PO/9/PZ/10/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 916. (ZP/PO/8/PZ/9/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 14, 92, 132, 184, 198 i 199. (ZP/PO/6/PZ/7/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 850. (ZP/PO/5/PZ/6/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 67 i 97. (ZP/PO/4/PZ/4/10)
· Wykonanie oraz późniejsza dwukrotna aktualizacja planu linii komunikacyjnych obszaru objętego obsługa liniami, na których obowiązują bilety KZK GOP i MZKP. (ZP/RM/113 /PZ/5/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 41. (ZP/PO/2/PZ/2/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 59 liniach komunikacji miejskiej w centralnej części aglomeracji katowickiej. (ZP/PO/1/PZ/1/10)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 43, 133, 170. (ZP/PO/35/PZ/78/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 7. (ZP/PO/34/PZ/77/09)
· Obsługę publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) Szlaki KZK GOP. (ZP/DPR/4/PZ/75/09)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. (ZP/RWO/3/PZ/76/09)
· Obsługę publikacji czterech głównych numerów oraz dwóch wydań specjalnych czasopisma (kwartalnika) Komunikacja Publiczna. (ZP/DPR/3/PZ/69/09)
· Sprzątanie i utrzymanie czystości nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21a oraz na terenie przyległym do obiektu. (ZP/DOA/4/PZ/71/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 234. (ZP/PO/30/PZ/70/09)
· Dostawa samochodu osobowego. (ZP/DO/5/PZ/68/09)
· Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP. (ZP/DI/3/PZ/64/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 67 i 97. (ZP/PO/28/PZ/66/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 976. (ZP/PO/29/PZ/67/09)
· Dostawa samochodu osobowego. (ZP/DO/3/PZ/60/09)
· Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenia usług bezprzewodowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów USB dla KZK GOP w Katowicach. (ZP/DO/4/PZ/63/2009)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 41. (ZP/PO/25/PZ/61/09)
· Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenia usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów USB dla KZK GOP w Katowicach. (ZP/DO/2/PZ/59/2009)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 955. (ZP/PO/23/PZ/54/09)
· Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową. (ZP/PI/06/PZ/51/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 25. (ZP/PO/22/PZ/53/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 132 i 184. (ZP/PO/21/PZ/52/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 48 liniach komunikacji miejskiej we wschodniej części aglomeracji katowickiej. (ZP/PO/20/PZ/49/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 32 liniach komunikacji miejskiej w zachodniej części aglomeracji katowickiej. (ZP/PO/19/PZ/48/09)
· Wykonanie oświetlenia architektonicznego siedziby KZK GOP przy ul. Barbary 21A w Katowicach. (ZP/DOA/3/PZ/50/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr S-9. (ZP/PO/18/PZ/47/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 750. (ZP/PO/16/PZ/45/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr A4. (ZP/PO/15/PZ/40/09)
· Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii. (ZP/DOA/2/PZ/34/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 936. (ZP/PO/12/PZ/30/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 744. (ZP/PO/13/PZ/31/09)
· Dostawa i montaż mebli biurowych dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. (ZP/DOA/1/PZ/29/09)
· Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP. (ZP/DI/2/PZ/26/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 155 i 255. (ZP/PO/11/PZ/24/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230. (ZP/PO/9/PZ/22/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 215. (ZP/PO/10/PZ/23/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 144. (ZP/PO/8/PZ/21/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 67 i 97. (ZP/PO/6/PZ/16/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 860. (ZP/PO/5/PZ/15/09)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji zastępczej nr 607. ( ZP/PO/1/PZ/5/09)
· KOREKTĘ, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE (PRZYGOTOWANIE DO DRUKU) ORAZ DRUK DZIESIĘCIU KOLEJNYCH (11-12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19, 20, 21, 22) WYDAŃ (NAKŁAD 10 000 EGZEMPLARZY) GAZETY DLA PASAŻERÓW „SZLAKI KZK GOP”. (ZP/DPR/2/PZ/4/09)
· KOREKTĘ, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE (PRZYGOTOWANIE DO DRUKU) ORAZ DRUK CZTERECH KOLEJNYCH (34, 35, 36, 37) NUMERÓW (NAKŁAD 1000 EGZEMPLARZY) CZASOPISMA „KOMUNIKACJA PUBLICZNA”. (ZP/DPR/1/PZ/2/09)
· Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek dla KZK GOP w Katowicach. (ZP/DO/7/PZ/90/08)
· Windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. (ZP/RWO/1/PZ/3/09)
· Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz migrację oprogramowania wraz z bazą danych na nowy serwer na potrzeby KZK GOP (ZP/DI/1/PZ/1/09)
· Druk i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej ( ZP/RS/6/DZ/82/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 250. (ZP/PO/57/PZ/83/08)
· Opracowanie dokumentacji projektowej „Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej“ na potrzeby aplikacji o środki EFRR w ramach Działania 7.2 Transport Publiczny RPO WSL 2007-2013. ( ZP/RP/2/PZ/86/08)
· Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP (ZP/DO/6/PZ/84/2008)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii nr S-10. (ZP/PO/56/PZ/81/08)
· Druk i dostawa biletów okresowych komunikacji miejskiej. (ZP/RS/5/PZ/80/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 222. (ZP/PO/55/PZ/78/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 147. (ZP/PO/53/PZ/74/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 98. (ZP/PO/52/PZ/73/08)
· DOSTAWĘ, MONTAŻ I ZAINSTALOWANIE MEBLI BIUROWYCH DLA KZK GOP (ZP/DOA/2/PZ/75/08)
· Dostawa samochodu osobowo - dostawczego. (ZP/DO/5/PZ/67/2008)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 132 i 184. (ZP/PO/38/PZ/49/08)
· Druk i dostawa biletów okresowych komunikacji miejskiej. (ZP/RS/4/DZ/64/0)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji zastępczej nr 67 i 97. (ZP/PO/50/PZ/70/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr 607 (ZP/PO/51/PZ/71/08)
· Dostawa samochodu osobowego (ZP/DO/4/PZ/66/08)
· USŁUGI DODATKOWE PRZEWOZU DROGOWEGO - BIEŻĄCE UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z INFORMACJĄ PRZYSTANKOWĄ (ZP/PI/1/PZ/53/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23. (ZP/PO/43/PZ/58/08)
· Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP. (ZP/DI/6/PZ/50/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 166, 219, 952, 953, 995. (ZP/PO/41/PZ/56/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 223, 788 (ZP/PO/42/PZ/57/08)
· Druk i dostawa nalepek informacyjnych (ZP/RS/3/PZ/59/08)
· Dostawa i montaż mebli biurowych dla KZK GOP w Katowicach (ZP/DOA/1/PZ/54/08)
· Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. (ZP/FB/1/PZ/39/08)
· Produkcję i dostawę papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej. (ZP/RS/1/PZ/42/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 213. (ZP/PO/33/PZ/41/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 20. (ZP/PO/32/PZ/40/08)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. (ZP/RWO/2/PZ/43/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 860. (ZP/PO/30/PZ/37/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 270 i 720. (ZP/PO/31/PZ/38/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 164. (ZP/PO/28/PZ/35/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 168. (ZP/PO/29/PZ/36/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 148 i 185. (ZP/PO/27/PZ/34/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 114. (ZP/PO/26/PZ/33/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 73. (ZP/PO/25/PZ/32/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 52 i 700. (ZP/PO/24/PZ/31/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 952 i 953. (ZP/PO/23/PZ/30/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 219. (ZP/PO/19/PZ/26/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 788. (ZP/PO/21/PZ/28/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 223. (ZP/PO/20/PZ/27/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 995. (ZP/PO/22/PZ/29/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 166. (ZP/PO/18/PZ/25/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 634 (ZP/PO/12/PZ/19/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 51 (ZP/PO/14/PZ/21/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 973. (ZP/PO/16/PZ/23/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 949 i 959. (ZP/PO/15/PZ/22/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 111. (ZP/PO/13/PZ/20/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140, 637, 809. (ZP/PO/6/PZ/13/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 67, 97. (ZP/PO/11/PZ/18/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 80, 288 (ZP/PO/10/PZ/17/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57 (ZP/PO/9/PZ/16/08)
· Dostawa serwera i oprogramowania na potrzeby KZK GOP (ZP/DI/1/PZ/11/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastąpczej nr 970. ( ZP/PO/5/PZ/12/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 166, 952, 953, 995 (ZP/PO/4/PZ/6/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 219, 223 i 788. (ZP/PO/3/PZ/5/08)
· Wykonywanie usługi kontroli biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP (ZP/RKB/1/PZ/8/08)
· Wykonanie pomiarów liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej (...) (ZP/RM/2/PZ/10/08)
· Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 619
· Wykonanie pomiarów liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej. (ZP/RM/1/PZ/2/08)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 270, 720
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji zastępczej nr: T-7, 970 (ZP/PO/60/PZ/100/07)
· Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP (ZP/DO/16/PZ/96/2007)
· Usługi sprzątania i utrzymania czystości nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu (ZP/DOA/10/PZ/87/07)
· Opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego wraz z kompletem dokumentów Śląskiej Karty Usług Publicznych (ZP/DI/8/PZ/91/07)
· Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 37
· Tankowanie i bezgotówkową sprzedaż paliwa do samochodów służbowych KZK GOP. (ZP/DO/13/PZ/86/07)
· Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP. (ZP/DI/7/PZ/85/07)
· Dostawa i wymiana dźwigu osobowego w budynku biurowym przy ul. Barbary 21A w Katowicach. (ZP/DOA/9/PZ/83/07)
· Zakup dwóch samochodów osobowych oraz jednego dostawczego dla potrzeb Zamawiającego (ZP/DO/10/PZ/77/2007)
· Usługi transportowe mienia KZK GOP przy użyciu meblowozów (ZP/DO/9/PZ/76/2007)
· Dostawa i montaż mebli biurowych dla KZK GOP w Katowicach (ZP/DO/12/PZ/79/2007)
· Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 237, 275, 926 (ZP/PO/51/PZ/82/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 695 (ZP/PO/50/PZ/81/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 270, 720 (ZP/PO/49/PZ/80/07)
· Tankowanie i bezgotówkową sprzedaż paliwa do samochodów służbowych KZK GOP
· Opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego Śląskiej Karty Usług Publicznych wraz z kompletem dokumentów
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej 57, 80 i 288
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 908 (ZP/PO/44/PZ/66/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii 236 (ZP/PO/47/PZ/71/07)
· Dostawa i montaż bram segmentowych przemysłowych, rolet antywłamaniowych oraz zadaszenia nad wejściem w budynku biurowym przy ul. Barbary 21a w Katowicach (ZP/DOA/5/PZ/54/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 982 (ZP/PO/35/PZ/55/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 37 (ZP/PO/39/PZ/61/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 820 (ZP/PO/45/PZ/67/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej 135, 734 i 735 (ZP/PO/37/PZ/57/07)
· Dostawa sprzętu komputerowego
· Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 695 (ZP/PO/43/PZ/65/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 707
· Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 270, 720
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 86, 286
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 57, 80, 288
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 89
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 998 (ZP/PO/33/PZ/52/07)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 236
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr S-15 (ZP/PO/31/PZ/50/07)
· Ochrona osób i mienia w KZK GOP oraz konwojowanie wartości pieniężnych
· Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych, której głównym elementem jest Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej (ŚKUP) (ZP/DI/4/PZ/46/2007)
· Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych, której głównym elementem jest Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej (ŚKUP) (ZP/DI/4/PZ/46/2007)
· Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych, której głównym elementem jest Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej (ŚKUP) (ZP/DI/4/PZ/46/07)
· Przygotowanie, projektu technicznego wraz z kosztorysem Śląskiej Karty Usług Publicznych której głównym elementem jest Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej
· Ochrona osób i mienia w KZK GOP oraz konwojowanie wartości pieniężnych
· Przygotowanie, projektu technicznego wraz z kosztorysem Śląskiej Karty Usług Publicznych której głównym elementem jest Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 242, 243
· Ochrona osób i mienia w KZK GOP oraz konwojowanie wartości pieniężnych
· Ochrona osób i mienia w KZK GOP
· Ochrona osób i mienia w KZK GOP oraz konwojowanie wartości pieniężnych
[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.158 sekund