Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
7 gość (i)
  Twój adres IP
3.226.241.176
  Aktualny czas:
Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP: Lista stron

Lista dostępnej zawartości Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP:


· UCHWAŁA NR 102/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.12.2018r. w sprawie: wyodrębnienia środków na pokrycie deficytu planu finansowego na rok 2019. (102/2018)
· UCHWAŁA NR 101/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.12.2018r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice. (101/2018)
· UCHWAŁA NR 100/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach. (100/2018)
· UCHWAŁA NR 99/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.12.2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. (99/2018)
· UCHWAŁA NR 98/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.12.2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach nr 75/2018 z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP. (98/2018)
· UCHWAŁA NR 97/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.12.2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP w Katowicach nr 74/2018 z dnia 6 listopada 2018r. (97/2018)
· UCHWAŁA NR 96/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18.12.2018r. w sprawie: udzielenia zgody na mediacje w sprawie odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (96/2018)
· UCHWAŁA NR 95/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na wstąpienie GZM do postępowań egzekucyjnych. (95/2018)
· UCHWAŁA NR 94/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Komisji Likwid. (94/2018)
· UCHWAŁA NR 93/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Likwidacyjnej. (93/2018)
· UCHWAŁA NR 92/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej. (92/2018)
· UCHWAŁA NR 91/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Likwidacyjnej. (91/2018)
· UCHWAŁA NR 90/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w likwidacji w Katowicach. (90/20018)
· UCHWAŁA NR 89/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru członków Komisji Likwidacyjnej KZK GOP. (89/2018)
· UCHWAŁA NR 88/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie postępowania likwidacyjnego KZK GOP w Katowicach. (88/2018)
· UCHWAŁA NR 87/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (87/2018)
· UCHWAŁA NR 86/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (86/2018)
· UCHWAŁA NR 85/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (85/2018)
· UCHWAŁA NR 84/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej. (84/2018)
· UCHWAŁA NR 83/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie odwołania członka Zarządu KZK GOP w Katowicach. (83/2018)
· UCHWAŁA NR 82/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach. (82/2018)
· UCHWAŁA NR 81/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach. (81/2018)
· UCHWAŁA NR 80/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących. (80/2018)
· UCHWAŁA NR 79/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.12.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. (79/2018)
· UCHWAŁA NR 78/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20.11.2018r. w sprawie: zmiany uchwały nr 68/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „SDIP II" (78/2018)
· UCHWAŁA NR 77/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20.11.2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów ... (77/2018)
· UCHWAŁA NR 76/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20.11.2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. ... (76/2018)
· UCHWAŁA NR 75/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.11.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie WPF KZK GOP w likwidacji na lata 2019 - 2022. (75/2018)
· UCHWAŁA NR 74/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.11.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2019. (74/2018)
· UCHWAŁA NR 73/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.11.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. (73/2018)
· UCHWAŁA NR 72/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.11.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017r. w sprawie WPF (72/2018)
· UCHWAŁA NR 71/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.11.2018r. w sprawie: zawarcia aneksu do umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę ŚKUP zawartych z operatorami. (71/2018)
· UCHWAŁA NR 70/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.11.2018r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (70/2018)
· UCHWAŁA NR 69/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.11.2018r. w sprawie: przedłożenia Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii stanowiska Zarządu KZK GOP w sprawie wysokości planowanych na 2019 rok dotacji gmin. (69/2018)
· UCHWAŁA NR 68/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 06.11.2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. (68/2018)
· UCHWAŁA NR 67/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 16.10.2018r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom. (67/2018)
· UCHWAŁA NR 66/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 16.10.2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. (66/2018)
· UCHWAŁA NR 65/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 16.10.2018r. w sprawie: porozumienia dotyczącego rozszerzenia obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego (65/2018)
· UCHWAŁA NR 64/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 09.10.2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów. (64/2018)
· UCHWAŁA NR 63/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 09.10.2018r. w sprawie: honorowania w komunikacji miejskiej KZK GOP z oferty specjalnej Kolei Śląskich Sp. z o.o. „BILET KATOWICKI”. (63/2018)
· UCHWAŁA NR 62/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 09.10.2018r. w sprawie: honorowania w pociągach Kolei Śląskich sp. z o. o. na papierowych biletów 24-godzinnych emitowanych przez KZK GOP. (62/2018)
· UCHWAŁA NR 61/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 09.10.2018r. w sprawie: przyjęcia treści porozumienia oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. (61/2018)
· UCHWAŁA NR 60/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 09.10.2018r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (60/2018)
· UCHWAŁA NR 44/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17.07.2018r. w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linach AP1, AP2, AP3, AP4 (44/2018)
· UCHWAŁA NR 59/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25.09.2018r. w sprawie: zawarcia aneksu do umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych... (59/2018)
· UCHWAŁA NR 58/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25.09.2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. (58/2018)
· UCHWAŁA NR 57/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25.09.2018r. w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo–biletowego zawartego w dniu 19.12.2017r. (57/2018)
· UCHWAŁA NR 56/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25.09.2018r. w sprawie: przyjęcia zasad postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP. (56/2018)
· UCHWAŁA NR 55/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11.09.2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie w sprawie przeniesienia wszelkich praw i obowiązków KZK GOP w Katowicach (55/2018)
· UCHWAŁA NR 54/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11.09.2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów... (54/2018)
· UCHWAŁA NR 53/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11.09.2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (53/2018)
· UCHWAŁA NR 52/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11.09.2018r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (52/2018)
· UCHWAŁA NR 51/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11.09.2018r. w sprawie: rozłożenia na raty płatności z tyt. not odsetkowych „RUCH” S.A. (51/2018)
· UCHWAŁA NR 50/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11.09.2018r. w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2019. (50/2018)
· UCHWAŁA NR 49/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7.08.2018r. w sprawie: zawarcia umowy na realizację „SDIP II” współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności. (49/2018)
· UCHWAŁA NR 48/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7.08.2018r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się WPF za pierwsze półrocze 2018r. (48/2018)
· UCHWAŁA NR 47/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17.07.2018r. w sprawie: Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” (U8) (47/2018)
· UCHWAŁA NR 46/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice (46/2018)
· UCHWAŁA NR 45/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. (45/2018 )
· Uchwała nr 43/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 r. (43/2018)
· Uchwała nr 42/2018 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu (42/2018)
· Uchwała nr 41/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego. (41/2018)
· Uchwała nr 40/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (40/2018)
· Uchwała nr 39/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2018r. (39/2018)
· Uchwała nr 38/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXLII/28/2 (38/2018)
· Uchwała nr 37/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zmiany Uchwały CXLIII/4/2018. (37/2018)
· Uchwała nr 36/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXLII/28/2 (36/2018)
· Uchwała nr 35/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 26/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/20 (35/2018)
· Uchwała nr 34/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: świadczenia usług pośrednictwa sprzedaży biletów elektronicznych za pomocą kart płatniczych w urządzeniach zamontowanych w pojazdach. (34/2018)
· Uchwała nr 33/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (33/2018)
· Uchwała nr 32/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: zmian w uchwałach Zarządu KZK GOP nr 18/2018; nr 6/2018 oraz nr 82/2017 w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (32/2018)
· Uchwała nr 31/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przejęcia przez KZK GOP w Katowicach zadania organizowania publicznego transportu … z gminą Ożarowice. (31/2018)
· Uchwała nr 30/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 22 maja 2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wykonywanego dotychczas przez KZK GOP w Katowicach zadań. (30/2018)
· Uchwała nr 29/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” (U8). (29/2018)
· Uchwała nr 28/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: uchylenia uchwał Zarządu nr 40/2007 z dnia 09.08.2007r. oraz 54/2012 z dnia 11.09.2012r. w sprawie wynagradzania za usługi związane z kontrolą biletową. (28/2018)
· Uchwała nr 27/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXLII/28/2017 z dnia 12.12.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP n (27/2018)
· Uchwała nr 26/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2018r. (26/2018)
· Uchwała nr 25/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2017r. (25/2018)
· Uchwała nr 24/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 62/2017 z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie zasad postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP. (24/2018)
· Uchwała nr 23/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (23/2018)
· Uchwała nr 22/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 68/2017 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 7.11.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „SDIP II”. (22/2018)
· Uchwała nr 21/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice. (21/2018)
· Uchwała nr 20/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2018r. (20/2018)
· Uchwała nr 17/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 20 marca 2018r. w sprawie: zawarcia umów pomiędzy KZK GOP w K-cach a gminami/związkami międzygminnymi w sprawie wykupu uprawnień do przejazdów bezpłatnych dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 roku życia ... (17/2018)
· Uchwała nr 19/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 20 marca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. (19/2018)
· Uchwała nr 18/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 20 marca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 6/2018 z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu... (18/2018)
· Uchwała nr 16/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 20 marca 2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2018r. (16/2018)
· Uchwała nr 15/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 20 marca 2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2017r. (15/2018)
· Uchwała nr 14/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 20 marca 2018r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2017r. (14/2018)
· Uchwała nr 13/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 20 marca 2018r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017. (13/2018)
· Uchwała nr 12/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 6 marca 2018r. w sprawie: zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13 na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej. (12/2018)
· Uchwała nr 11/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 6 marca 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych do przejazdów komunikacją miejską KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich (11/2018)
· Uchwała nr 10/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 6 marca 2018r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2017. (10/2018)
· Uchwała nr 9/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018. (9/2018)
· Uchwała nr 8/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom. (8/2018)
· Uchwała nr 7/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2018 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLIII/4/2018 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2018r. (7/2018)
· Uchwała nr 6/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 82/2017 z dnia 19.12.2017 roku w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (6/2018)
· Uchwała nr 5/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2018r.” (5/2018)
· Uchwała nr 4/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.” (4/2018)
· Uchwała nr 3/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (3/2018)
· Uchwała nr 2/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia intencji przekazania praw i obowiązków KZK GOP na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. (2/2018)
· Uchwała nr 1/2018 Zarządu KZK GOP z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie: zmiany projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości albo w części lub odraczania albo rozkładania na raty spłaty należności... (1/2018)
· Uchwała nr 88/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 79/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej re (88/2017)
· Uchwała nr 87/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Grażyny Herich prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Śląska Telewizja Metropolitalna. (87/2017)
· Uchwała nr 86/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: zawarcia aneksu do umowy dotyczącej Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w związku z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (86/2017)
· Uchwała nr 85/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży biletów KZK GOP. (85/2017)
· Uchwała nr 84/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. (84/2017)
· Uchwała nr 83/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 5/2017 z dnia 14.02.2017r. w sprawie określenia wysokości opłat dodatkowych oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej KZK GOP. (83/2017)
· Uchwała nr 82/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (82/2017)
· Uchwała nr 81/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: uczestnictwa KZK GOP w zintegrowanym systemie taryfowo-biletowym obowiązującym w granicach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i zawarcia porozumienia... (81/2017)
· Uchwała nr 80/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (80/2017)
· Uchwała nr 79/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego. (79/2017)
· Uchwała nr 78/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do wydawania potwierdzeń zgłoszenia przewozu. (78/2017)
· Uchwała nr 77/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 25/2007 z dnia 17 maja 2007 roku w sprawie zasad waloryzacji cen jednostkowych w umowach na wykonanie usług transportu publicznego na liniach autobu (77/2017)
· Uchwała nr 76/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 63/2017 z dnia 07.11.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2018. (76/2017)
· Uchwała nr 72/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania... (72/2017)
· UCHWAŁA NR 75/2017 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 28 listopada 2017 r. (75/2017)
· UCHWAŁA NR 74/2017 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 28 listopada 2017 r. (74/2017)
· UCHWAŁA NR 73/2017 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały na 15/2017 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 14 marca 2017 r. (73/2017)
· Uchwała nr 64/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2018 - 2024 (64/2017)
· Uchwała nr 63/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2018. (63/2017)
· Uchwała nr 71/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie: zawarcia umowy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na opracowanie (71/2017)
· Uchwała nr 70/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy (70/2017)
· Uchwała nr 69/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację projektu rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej funkcjonującego na obszarze działalności KZK GOP, Miasta Tychy i Gminy (69/2017)
· Uchwała nr 68/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie: zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrast (68/2017)
· Uchwała nr 67/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP przypadających od Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej S. A. w Bytomiu (67/2017)
· Uchwała nr 66/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice (66/2017)
· Uchwała nr 65/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zw (65/2017)
· Uchwała nr 62/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia zasad postępowania przy wyliczaniu wyników finansowych linii i dotacji gmin KZK GOP (62/2017)
· Uchwała nr 61/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 24 października 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 53/2017 z dnia 10.10.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Regulaminu ... (61/2017)
· Uchwała nr 60/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 24 października 2017r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (60/2017)
· Uchwała nr 59/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 24 października 2017r. w sprawie: przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską w dniu 1.11.2017r. (59/2017)
· Uchwała nr 58/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 24 października 2017r. w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Katowickiego Przedsiębiorstwa Informatyki ETOB S.A. w Katowicach. (58/2017)
· Uchwała nr 57/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 24 października 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 28/2010 z 11 maja 2010 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad postępowania przy wyliczaniu dotacji gminnych. (57/2017)
· Uchwała nr 56/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 10 października 2017r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Chorzów. (56/2017)
· Uchwała nr 55/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 10 października 2017r. w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (55/2017)
· Uchwała nr 54/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 10 października 2017r. w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego. (54/2017)
· Uchwała nr 53/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 10 października 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 47/2017 z dnia 30.08.2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany „Regulaminu przewozu osób i bagażu . (53/2017)
· Uchwała nr 52/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 26 września 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (52/2017)
· Uchwała nr 51/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 13 września 2017r. w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2018 (51/2017)
· Uchwała nr 50/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w (50/2017)
· Uchwała nr 49/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 10/KT/2017 (PO/10/DO/112/17) z dnia 23.03.2017r. dotyczącego zmiany numeru rachunku bankowego KZK GOP.
· Uchwała nr 48/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 39/2017 z dnia 25.07.2017r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6.06.2016r. w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży biletów. (48/2017)
· Uchwała nr 47/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany „Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez KZK GOP. (47/2017)
· Uchwała nr 46/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od PHU Kiosk Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. (46/2017)
· Uchwała nr 45/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Henryka Polaka. (45/2017)
· Uchwała nr 44/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 32/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (44/2017)
· Uchwała nr 43/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (43/2017)
· Uchwała nr 42/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (42/2017)
· Uchwała nr 41/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: uchylenia Uchwały Zarządu 36/2017 z dnia 25.07.2017r. w sprawie zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017. (41/2017)
· Uchwała nr 40/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. (40/2017)
· Uchwała nr 39/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2016 z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zasad prowadzenia sprzedaży biletów KZK GOP. (39/2017)
· Uchwała nr 38/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku. (38/2017)
· Uchwała nr 37/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie: odroczenia płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (37/2017)
· Uchwała nr 36/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (36/2017)
· Uchwała nr 35/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (35/2017)
· Uchwała nr 34/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie WPF. (34/2017)
· Uchwała nr 33/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 24/2017 z dnia 28.04.2017r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (33/2017)
· Uchwała nr 32/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (32/2017)
· Uchwała nr 31/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice. (31/2017)
· Uchwała nr 30/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice. (30/2017)
· Uchwała nr 29/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (29/2017)
· Uchwała nr 28/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 23 maja 2017r. w sprawie: zmiany WPF KZK GOP ustalonej uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017 r. w sprawie WPF KZK GOP na lata 2017-2023. (28/2017)
· Uchwała nr 27/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 9 maja 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 12/2017 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (27/2017)
· Uchwała nr 26/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 9 maja 2017r. w sprawie: Rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2016r. (26/2017)
· Uchwała nr 25/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 13/2017 z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie WPF KZK GOP (25/2017)
· Uchwała nr 21/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (21/2017)
· Uchwała nr 24/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie realizacji transportu bezemisyjnego. (24/2017)
· Uchwała nr 23/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych do przejazdów komunikacją organizowaną przez KZK GOP oraz kolejową Kolei Śląski (23/2017)
· Uchwała nr 22/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (22/2017)
· Uchwała nr 20/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: podpisania Aneksu nr 18 do Porozumienia z dnia 12.10.1994r. zawartego pomiędzy KZK GOP i MZKP w Tarnowskich Górach. (20/2017)
· Uchwała nr 19/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2016r. (19/2017)
· Uchwała nr 18/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2016r. (18/2017)
· Uchwała nr 17/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016. (17/2017)
· Uchwała nr 16/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. (16/2017)
· Uchwała nr 15/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom. (15/2017)
· Uchwała nr 14/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2017 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 z dnia 10.01.2017r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (14/2017)
· Uchwała nr 13/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXXVIII/4/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023. (13/2017)
· Uchwała nr 12/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXVIII/3/2017 w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2017r. (12/2017)
· Uchwała nr 11/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2016. (11/2017)
· Uchwała nr 10/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2017r.” (10/2017)
· Uchwała nr 9/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2016r.” (9/2017)
· Uchwała nr 8/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom. (8/2017)
· Uchwała nr 7/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: podpisania Aneksu nr 17 do Porozumienia z dnia 12.10.1994r. zawartego pomiędzy KZK GOP i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach. (7/2017)
· Uchwała nr 6/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dot. rozliczenia zadania realizowanego w 2016r. (6/2017)
· Uchwała nr 5/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: określenia wysokości opłat dodatkowych oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej KZK GOP. (5/2017)
· Uchwała nr 4/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (4/2017)
· Uchwała nr 3/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego Uchwały Zarządu KZK GOP. (3/2017)
· Uchwała nr 2/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 71/2015 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” (U8). (2/2017)
· Uchwała nr 1/2017 Zarządu KZK GOP z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (1/2017)
· Uchwała nr 85/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom. (85/2016)
· Uchwała nr 84/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2016r. (84/2016)
· Uchwała nr 83/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 72/2016 z dnia 18.10.2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie WPF KZK GOP na lata 2017-2023. (83/2016)
· Uchwała nr 82/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 71/2016 z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2017. (82/2016)
· Uchwała nr 81/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 73/2016 z dnia 18.10.2016r. w sprawie honorowania w komunikacji miejskiej KZK GOP wspólnych biletów 24-godzinnych. (81/2016)
· Uchwała nr 80/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015r. (80/2016)
· Uchwała nr 78/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (78/2016)
· Uchwała nr 79/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie projektu pn. „SDIP II” ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. (79/2016)
· Uchwała nr 77/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 72/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
· Uchwała nr 76/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 71/2016 z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2017.
· Uchwała nr 75/2016 Zarządu KZK GOP z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015 r. w sprawie planu finansowego KZK GOP na 2016r
· Uchwała nr 74/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice.
· Uchwała nr 70/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 04 października 2016r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia do KZK GOP w Katowicach Gminy Bieruń oraz zmiany Statutu Związku.
· UCHWAŁA NR 69/2016 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 4 października 2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian Statutu KZK GOP w Katowicach.
· UCHWAŁA NR 68/2016 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 4.10.2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie rozpatrzenia skargi Partii Zieloni Koło Katowickie – Alternatywa na działalność Zarządu KZK GOP.
· Uchwała Nr 67/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 04.10.2016r. w sprawie: przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską w dniu 1.11.2016r.
· UCHWAŁA NR 66/2016 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 4 października 2016 roku w sprawie: zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13 na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej.
· Uchwała nr 73/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 18 października 2016r. w sprawie: honorowania w komunikacji miejskiej KZK GOP wspólnych biletów 24-godzinych.
· UCHWAŁA NR 72/2016 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2017-2023.
· UCHWAŁA NR 71/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18 października 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na rok 2017.
· Uchwała nr 65/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 20 września 2016r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015r.
· Uchwała nr 64/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 6 września 2016 r. w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 11/KT/2016 (PO/7/DO/77/16) z dnia 17.02.2016 r. dotyczącego objęcia porozumieniem linii
· Uchwała nr 63/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 6 września 2016 r. w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego tran
· Uchwała nr 62/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP z dnia 6 września 2016 r. w sprawie: aktualizacji zasad obciążania ceny nabycia wozokilometra w komunikacji tramwajowej kosztami operatora tramwajowego pokrywanymi przez KZK GOP w formie w
· Uchwała nr 61/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 września 2016 r. w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego tran
· Uchwała nr 60/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 września 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015 r.
· Uchwała nr 59/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 września 2016 r. w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2017.
· Uchwała nr 58/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP przysługujących Związkowi wobec IP CARD Spółki z o. o. w likwidacji w siedzibą w Katowicach.
· Uchwała nr 57/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Zarządu upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli, związanych z prowadzeniem działalności Związku.
· Uchwała nr 56/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 70/2011 z dnia 30.08.2011r. w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych z Kolejami Śląskimi.
· Uchwała nr 55/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia treści i zawarcia porozumienia z Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. w sprawie wdrożenia systemu ŚKUP w Kolejach Śląskich Sp. z o.o
· Uchwała nr 54/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: podpisania Aneksu nr 16 do Porozumienia z dnia 12.10.1994r. zawartego pomiędzy KZK GOP i MZKP w Tarnowskich Górach.
· Uchwała nr 53/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zmiany Statutu KZK GOP w Katowicach - wystąpienie Gminy Rudziniec.
· Uchwała nr 52/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia do KZK GOP w Katowicach Gminy Bieruń oraz zmiany Statutu.
· Uchwała nr 51/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Ka
· Uchwała nr 50/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015r
· Uchwała nr 49/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za I pół. 2016r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej progn. finans.
· Uchwała nr 48/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie: zatwierdzenia treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 8 do umowy nr PO/85/PZ/597/DO/735/08 z dnia 30.12.2008r.
· Uchwała nr 47/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Zabrze.
· Uchwała nr 46/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice.
· Uchwała nr 45/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej.
· Uchwała nr 44/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Będzin.
· Uchwała nr 43/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Chorzów.
· Uchwała nr 40/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zatwierdzenia treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr PO/24/PZ/176/DO/193/16 na wykonywanie usług autobusowego transpo
· Uchwała nr 42/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom.
· Uchwała nr 41/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie odroczenia termi
· Uchwała nr 39/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015 z dnia 17.11.2015r.
· Uchwała nr 38/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie: zasad prowadzenia sprzedaży biletów KZK GOP
· UCHWAŁA NR 37/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
· Uchwała nr 36/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie: przedłużenia okresu obowiązywania papierowych biletów miesięcznych
· Uchwała nr 35/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie: przyjęcia założeń dotyczących wdrażania zasad polityki Unii Europejskiej
· UCHWAŁA NR 34/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 maja 2016r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w przedmiocie przystąpienia do Projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II
· Uchwała nr 33/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP
· UCHWAŁA NR 32/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
· UCHWAŁA NR 31/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016
· UCHWAŁA NR 30/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXXIII/27/2015
· UCHWAŁA NR 29/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2015 r.
· UCHWAŁA NR 28/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
· UCHWAŁA NR 27/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
· Uchwała Nr 26/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 20.04.2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010
· UCHWAŁA NR 25/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
· Uchwała nr 24/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r
· Uchwała nr 23/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015 roku
· UCHWAŁA NR 16/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz podpisania umowy
· UCHWAŁA NR 22/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015
· UCHWAŁA NR 21/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie: zawarcia aneksu nr 4 do umowy z dnia 13.10.2009
· UCHWAŁA NR 20/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2015
· Uchwała nr 19/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015 z dnia 08.09.2015
· Uchwała nr 18/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim
· UCHWAŁA NR 17/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie: zatwierdzenia treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13
· UCHWAŁA NR 15/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 23.02.2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
· UCHWAŁA NR 14/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 23.02.2016r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia
· Uchwała nr 7/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 12.01.2016 r. w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim
· UCHWAŁA NR 6/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od CAUSA Kancelaria Sp. z o.o.
· UCHWAŁA NR 5/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
· UCHWAŁA NR 4/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Ruda Śląska
· UCHWAŁA NR 3/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016
· Uchwała Nr 2/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
· UCHWAŁA Nr 1/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
· Uchwała Nr 13 /2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2016
· Uchwała Nr 12/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
· Uchwała Nr 11/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
· Uchwała nr 10/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015
· Uchwała nr 9/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 118/2015
· UCHWAŁA NR 8/2016 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego
· UCHWAŁA NR 122/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia rekomendacji w zakresie uwag i opinii zebranych w trakcie konsultacji społecznych
· Uchwała nr 121/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 81/2015
· UCHWAŁA NR 120/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2015
· UCHWAŁA NR 119/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 70/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r.
· Uchwała nr 118/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie: zasad sprzedaży elektronicznych biletów rocznych
· Uchwała nr 117/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 81/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 08.09.2015 roku
· Uchwała nr 116 / 2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
· UCHWAŁA NR 115/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2015 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r
· UCHWAŁA NR 114/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP ustalonej uchwałą Zgromadzenia KZK GOP Nr CXXVIII/29/2014 z dnia 4.11.2014 r.
· UCHWAŁA NR 113/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP W Katowicach z dnia 17.11.2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru
· Uchwała nr 112/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zasad sprzedaży elektronicznych biletów
· Uchwała nr 111/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
· UCHWAŁA NR 110/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 93/2015 Zarządu KZK GOP z 20.10.2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP
· UCHWAŁA NR 109/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2015 ustalonego uchwałą Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r
· UCHWAŁA NR 108/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP W Katowicach z dnia 03.11.2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu
· UCHWAŁA NR 107/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP W Katowicach z dnia 03.11.2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Drugiego Zastępcy
· UCHWAŁA NR 106/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP W Katowicach z dnia 03.11.2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Członków Zarządu
· UCHWAŁA NR 105/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP W Katowicach z dnia 03.11.2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru drugiego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu
· UCHWAŁA NR 104/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP W Katowicach z dnia 03.11.2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie odwołania Z-cy Przewodniczącego Zarządu oraz Członków Zarządu
· UCHWAŁA NR 103/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP W Katowicach z dnia 03.11.2015r. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
· Uchwała nr 102/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 03.11.2015r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie uchylenia uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/14/2006 z dnia 14.09.2006r.
· UCHWAŁA NR 101/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
· UCHWAŁA NR 100/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie: opóźnienia w wykonaniu prac Etapu 4
· UCHWAŁA NR 99/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego
· UCHWAŁA NR 98 /2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego
· UCHWAŁA NR 97/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
· Uchwała nr 96/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Nr 87/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 22 września 2015 r.
· Uchwała nr 95/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień
· Uchwała Nr 90/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20 października 2015r. w sprawie: przejazdów bezpłatnych komunikacją miejską w dniu 1.11.2015r.
· UCHWAŁA NR 92 /2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20 październik 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
· UCHWAŁA NR 91/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 20 października roku w sprawie: podpisania Aneksu nr 15 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku
· Uchwała nr 89/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Nr 87/2015 Zarządu KZK GOP
· UCHWAŁA NR 88/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 6 października 2015 r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
· UCHWAŁA NR 87/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 22 września 2015 roku w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
· Uchwała nr 86/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 22 września 2015 roku w sprawie: określania warunków udziału oraz niektórych innych postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówien
· Uchwała nr 85/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 22 września 2015 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z PKM Katowice Sp. z o.o.
· UCHWAŁA NR 84/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 22 września 2015 r. w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
· UCHWAŁA NR 83/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 22 września 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego
· Uchwała nr 81/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 08.09.2015 roku w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
· Uchwała nr 80/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 8 września 2015 r. w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2016
· UCHWAŁA NR 79/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
· UCHWAŁA NR 78/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
· UCHWAŁA NR 77/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
· UCHWAŁA NR 76/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego
· UCHWAŁA NR 75/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
· Uchwała nr 74/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 25.08.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 70/2011 z dnia 30.08.2011 r.
· Uchwała Nr 59/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia
· UCHWAŁA NR 73/ 2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 30/2011 z 1.04.2011 r.
· UCHWAŁA NR 72/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na dokończenie dobudowy węzła sanitarnego
· UCHWAŁA NR 71/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Regulaminu „Śląskiej Karty Usług Publicznych” (U8)
· UCHWAŁA NR 70/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1)
· UCHWAŁA NR 69/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
· UCHWAŁA NR 68/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 48/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
· UCHWAŁA NR 67/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
· UCHWAŁA NR 66/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 46/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
· UCHWAŁA NR 65/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 45/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r.
· UCHWAŁA NR 64/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego KZK GOP
· UCHWAŁA NR 63/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: przedłużenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
· UCHWAŁA NR 62/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipiec 2015 r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Mysłowice
· Uchwała NR 61/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP
· Uchwała Nr 60/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia do KZK GOP Miasta Lędziny
· UCHWAŁA NR 58/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r.
· Uchwała nr 57/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia treści i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13
· UCHWAŁA NR 56/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11 czerwiec 2015 r. w sprawie: przedłużenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
· UCHWAŁA NR 55/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11 czerwiec 2015 r. w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
· UCHWAŁA NR 54/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11 czerwiec 2015 r. w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bobrowniki
· Uchwała nr 53/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
· Uchwała nr 52/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: podpisania umów na prowadzenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych
· UCHWAŁA NR 51/2015 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 88/2014 Zarządu KZK GOP z dnia 4 listopada 2014 r. zatwierdzającej projekt Umowy o Akceptację Kart
· UCHWAŁA NR 44/2015 Zarządu KZK GOP z dnia 12 maja 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Zarządu 40/2015 z dnia 28.04.2015r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXXVIII/29/2014 z dnia 4.11.2
· UCHWAŁA NR 50/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015r. w sprawie: wysokości i naliczenia kary umownej za Etap 3 pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP
· UCHWAŁA nr 49/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o przyjmowanie zapłaty pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych
· UCHWAŁA nr 48/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o wykonywanie czynności faktycznych związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego
· UCHWAŁA nr 47/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu wzorca Umowy o przyjmowanie zapłaty pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych
· UCHWAŁA nr 46/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu wzorca Umowy o przyjmowanie zapłaty pieniądzem elektronicznym przy użyciu instrumentów płatniczych
· UCHWAŁA nr 45/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK.
· UCHWAŁA NR 42/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2014 r.
· Uchwała nr 41/2015 Zarządu w sprawie: w sprawie zawarcia aneksu nr 5 nrUDA-RPSL.02.02.00-00-064 do umowy o dofinansowanie projektu ŚLĄSKA na dofinansowanie projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”.
· Uchwała nr 40/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/29/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso
· Uchwała nr 38/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 37/2015 Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzno
· Uchwała nr 36/2015 Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom
· Uchwała nr 35/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2014 r.
· Uchwała nr 34/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2014 r.
· Uchwała nr 33/2015 Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2015 r.”
· Uchwała nr 32/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 31/2015 Zarządu w sprawie: podpisania umów na prowadzenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych
· Uchwała nr 30/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 29/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 28/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2014
· Uchwała nr 27/2015 Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140, 634, 609, 637.
· Uchwała nr 26/2015 Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice
· Uchwała nr 25/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2014.
· Uchwała nr 24/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 23/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 22/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego rozliczenia zadania realizowanego w 2014 r.
· Uchwała nr 21/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego
· Uchwała nr 20/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 19/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 18/2015 Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
· Uchwała nr 17/2015 Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 70/2013 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 24.09.2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 16/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (16/2015)
· Uchwała nr 15/2015 Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (15/2015)
· Uchwała nr 14/2015 Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2015r.” (14/2015)
· Uchwała nr 13/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich (13/2015)
· Uchwała nr 12/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 28/2012 z dnia 24.04.2012r. w sprawie przyjęcia wzorów umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Karty Usług Publicznych dla (12/2015)
· Uchwała nr 11/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 91/2014 z dnia 2.12.2014 r. w sprawie zawarcia z MZK Tychy umowy o zasadach dystrybucji jednorazowych biletów papierowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK w Tychach za po (11/2015)
· Uchwała nr 10/2015 Zarządu w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą „Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 166” w granicach administracyjnyc
· Uchwała nr 9/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zmiany statutu KZK GOP w Katowicach
· Uchwała nr 8/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju
· Uchwała nr 7/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju
· Uchwała nr 6/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju
· Uchwała nr 5/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie regulaminu wyboru Komisji Rozwoju
· Uchwała nr 3/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXVIII/30/2014 z dnia 4.11.2014 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2015 r.
· Uchwała nr 2/2015 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku
· Uchwała nr 1/2015 Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2015 roku i w latach następnych.
· Uchwała nr 113/2014 Zarządu w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
· Uchwała nr 112/2014 Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2014 r.
· Uchwała nr 91/2014 Zarządu w sprawie: zawarcia z MZK Tychy umowy o zasadach dystrybucji jednorazowych biletów papierowych komunikacji miejskiej organizowanej przez MZK w Tychach za pośrednictwem infrastruktury KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 111/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zatrudnienia oraz określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 110/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 109/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
· Uchwała nr 108/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
· Uchwała nr 107/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
· Uchwała nr 106/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej.
· Uchwała nr 105/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 104/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 103/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 102/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Zarządu KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 101/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 100/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach.
· Uchwała nr 99/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia KZK GOP
· Uchwała nr 98/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
· Uchwała nr 97/2014 Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju w 2014r.
· Uchwała nr 96/2014 Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2014r.
· Uchwała nr 94/2014 Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140, 609, 634, 637
· Uchwała nr 95/2014 Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy
· Uchwała nr 93/2014 Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
· Uchwała nr 92/2014 Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
· Uchwała nr 90/2014 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2014 r.
· Uchwała nr 88/2014 Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Akceptację Kart
· Uchwała nr 89/2014 Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego zmiany terminu obowiązywania porozumienia dla linii komunikacyjnej o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Rudziniec
· Uchwała nr 87/2014 Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego zmiany numeru rachunku bankowego
· Uchwała nr 86/2014 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2014 r.
· Uchwała nr 85/2014 Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku
· Uchwała nr 84/2014 Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice
· Uchwała nr 83/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie planu finansowego na 2015r.
· Uchwała nr 82/2014 Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2020.
· Uchwała nr 81 /2014 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 21 października 2014 roku
· Uchwała nr 80 /2014 Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 14 do Porozumienia z MZKP w Tarnowskich Górach
· Uchwała Zarządu KZK GOP w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP (79/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 70/2011 z dnia 30.09.2011r. w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskic (78/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 54/2014 z dnia 29.05.2014r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla (77/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Będzin (76/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź (75/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (74/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r. (73/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom (72/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2015 (71/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia projektu Umowy o Akceptację ePrzelewów, która zostanie zawarta pomiędzy firmą eCard, KZKGOP i mBankiem S.A. (70/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gliwickiego (69/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wysokości i naliczenia kary umownej za Etap 2 pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012 z dnia 9 stycznia 2012r.). (68/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r. (67/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku (66/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksów do umów na wykonywanie autobusowego transportu publicznego nr: PO/68/PZ/505/DO/586/13, PO/54/PZ/299/DO/432/07, PO/29/PZ/316/DO/360/12 w zakresie logowania w urządzeniach mobilnych Systemu Dynamicznej Informacji (65/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie:wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na wykonanie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wynajmowanego pomieszczenia w Chorzowie przy ul. Rynek 8/1, przeznaczonego na Punktu Obsługi Pasażera KZK GOP (64/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku (63/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 70/2013 z dnia 24.09.2013r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (62/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia Ogólnych Warunków Umowy na prowadzenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży Elektronicznych biletów okresowych (UCHWAŁA NR 29/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r. (UCHWAŁA NR 61/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych (UCHWAŁA NR 60/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623, 623N (59/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia z operatorami transportu autobusowego i Spółką Akcyjną „Tramwaje Śląskie S.A.” w Chorzowie aneksów do umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Kar (58/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (57/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gliwickiego (56/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia z PKM Sp. z o.o. w Sosnowcu dotyczącego weryfikacji poziomu finansowania usług autobusowego transportu publicznego realizowanych na podstawie umowy nr PO/68/PZ/505/DO/586/13 z dnia 31.10.2013 r. w części do (55/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 58/2013 z dnia 9.07.2013r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla (54/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r (53/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (52/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Rudziniec oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statut (51/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2013 roku” (50/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w przedmiocie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. (49/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/26/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikac (48/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014r. (47/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego oraz podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 14, 92 (46/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: prowadzenia prac związanych z wdrożeniem na obszarze KZK GOP Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem (45/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2013 r. (44/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Nr 35/2014 Zarządu KZK GOP z dnia 25.03.2014 r. w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miej (43/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r. (42/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 22, 600, 663 (41/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia rekomendacji w zakresie uwag i opinii zebranych w trakcie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególny (40/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 11/2014 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dn. 28.01.2014 w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspek (39/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzno (38/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do umowy z Gminą Lędziny nr PO/91/DO/829/13 z dnia 27.12.2013 r. dotyczącego zmiany kwoty dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Organizacja oraz zarządzanie publicznym transport (37/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623, 623N (36/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r. (35/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na przebudowę strefy wejściowej i dobudowę węzła sanitarnego do budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach (34/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenie Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2013 r. (33/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2013 r. (32/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2013 (31/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wysokości i naliczania kary umownej za pierwszą część zamówienia na: "zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz dostawę profesionalnego narzędzia informatycznego wspierając (30/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 22, 600, 663 (6/2014)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 920 (ZP/PO/13/PZ/15/14)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Aneksu nr 13 do Porozumienia z dnia 12.10.1994 roku zawartego pomiędzy Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP i Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (28/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom (27/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2013 (26/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2014 r." (25/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2013 r." (24/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice (23/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 13/KT/2014 (PO/3/DO/19/14) z dnia 20.01.2014 r. dotyczącego zmiany kwoty dotacji do linii komunikacyjnej nr 194 o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Czerwionka (22/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego rozliczenia zadania realizowanego w 2013 r. polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transport (21/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2010 z dnia 06.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (20/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zasad przeprowadzania zmian rozkładów jazdy i form publikacji informacji o rozkładach jazdy (19/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu zrównowazonego rozwoju publicznego transporu zbiorowego dla obszaru właściwości organizotora publicznego transportu zbiorowego - Gminy Tychy (18/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 79, 107, 125, 200, 721, 722, 904N (17/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia nalezności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (16/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r. (15/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnosląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (14/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznacenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku. (13/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 5/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 8.01.2008 r. w sprawie określenia warunków udziału w postępowaniach przetargowych na wykonywania usług autobusowego transporu publicznego na liniach komunikacji miejskiej KZK GOP (12/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, w (11/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 88/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarczia porozumienia z Gminą Tychy dotyczacego przystąpienia do systemu Śląska Karta U (10/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzno (9/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r. (8/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2014 roku i w latach następnych. (7/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Mysłowice. (5/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Ruda Śląska. (4/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź. (3/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia należności z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom. (2/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 105/2013 z 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej KZK GOP na lata 2014-2020. (1/2014)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 79, 107, 125, 200, 721, 722, 904N (82/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany uchwały nr CXXII/26/2013 z dnia 3.12.2013 r. dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata (105/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXXII/27/2013 z dnia 3.12.2013 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2014 r. (104/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2014 r." (103/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminy Tychy. (102/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich (101/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 166" w granicach administracyjnych Gminy Ledziny (100/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (99/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (98/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (97/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice (96/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oswiadczeń woli w imieniu Związku. (95/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 7 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną "Tramwaje Śląskie S.A." w Chorzowie. (94/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 6 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/tz/2013 (PO/4/DO76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany kwoty dotacji do linii komunikacyjnej nr 636 o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Ornontowice. (93/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 78/2013 z 22.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej KZK gop na lata 2014-2020. (92/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 79/2013 z 22.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na 2014 rok. (91/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarz adu KZK GOP nr 79/2013 z 22.10.2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie planu finansowego na 2014 rok (90/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku komunalnego GOP na 2013 r. (89/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Gminą Tychy dotyczącego przystąpienia do systemu Śląska Karta Usług Publicznych w zakresie zadań związanych z organizowaniem komunikacji publ (88/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatnosci dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom (87/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatnosci dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice (86/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (85/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (84/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia aneksu nr 5 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany kwoty dotacji do linii komunikacyjnej nr 636 o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Orzesze (83/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywania usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej w zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji katowickiej (81/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź (80/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2014 r. (79/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na lata 2014-2020 (78/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji (57/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Będzin (77/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: skierowania do konsultacji projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (72/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu zmiany uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP Nr CIX/36/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całości lub części albo odraczania lub rozk (76/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVII/32/2012 z dznia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (75/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunik (74/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: uchylenia uchwały Zarządu KZK GOP nr 7/92 z dnia 5.05.1992 r. w sprawie Regulaminu Pracy Zarządu KZK GOP (73/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku (71/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (70/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (69/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bobrowniki (68/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2014 (67/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego GOP na 2013 r. (66/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju (65/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 57/2012 Zarządu KZK GOP w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Śląska Karta Usług Publicznych". (64/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku (63/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 45/2013 z dnia 04.06.2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego GOP w Katowicach (62/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom (61/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego GOP na 2013 r. (60/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku (59/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia wzoru umowy użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla przewoźników transportu samochodowego oraz upoważnienia członków Zarząd (58/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (56/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXVIII/33/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP na lata 2013-2030 (55/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wypowiedzenia przez KZK GOP członkostwa w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (54/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (53/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 4 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany terminu obowiązywania porozumienia dla linii komunikacyjnych o charakterze wojewódzkim na terenie g (52/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (51/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunikacyjnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP (50/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (49/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (48/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rzyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wynagrodzenia dla nieetatowych członków Zarządu Komunkacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunik (47/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku. (46/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (45/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 3 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany numeru rachunku bankowego Województwa Śląskiego (44/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXII/5/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz Powiatem Będzińskim dotyc (43/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadania pod nazwą "Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunikacyjnej nr 166" w granicach administracyjnych Gminy Lędziny (42/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2012 r. (41/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 28/2010 z 11 maja 2010 roku dotyczącej przyjecia szczegółowych zasad postępowania przy wyliczaniu dotacji gminnych (40/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (39/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zasad obciążania ceny nabycia wozokilometra w komunikacji tramwajowej kosztami operatora tramwajowego pokrywanymi przez KZK GOP w formie wynagrodzenia na podstawie umowy przewozowej (38/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w sprawie przyjęcia planu zrównowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (37/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu "Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach" i przedstawienia do uchwalenia Zgromadzeniu Związku (36/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (35/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2012 r. (34/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2012 r. (33/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2012 (32/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego zmiany terminu obowiązywania porozumienia dla linii komunikacyjnych o charakterze wojewódzkim na terenie g (31/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim nr PO/80/DO/743/12 z dnia 25.02.2013 r. dotyczącego zmiany terminu przekazania transz miesięcznych za miesiąc luty i marzec 2013 r. (24/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/33/2012 18.12.2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjneg (23/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2012 (22/2013)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 230 (ZP/PO/9/PZ/8/13)
· Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 155, 255 (ZP/PO/8/PZ/7/13)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach i skierowaniu go do konsultacji społecznych (14/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (21/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2013 Zarządu KZK GOP z dnia 22 stycznia 2013 r. ws. wysokości i naliczania kar za I etap pierwszej części zamówienia na: dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012 z dnia 9 st (20/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (19/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Mysłowice (18/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (17/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Sosnowiec (16/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim nr 7/TZ/2013 (PO/4/DO/76/13) z dnia 23.01.2013 r. dotyczącego objęcia porozumieniem linii komunikacyjnych o charakterze wojewódzkim na terenie gminy Bieruń (15/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 1 do umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Karty Usług Publicznych związanych z operatorami transportu autobusowego i Spółką Akcyjną "Tramwaje Ślą (13/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 57/2012 Zarządu KZK GOP w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu "Śląska Karta Usług Publicznych". (12/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wysokości i naliczenia kar za I etap pierwszej części zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu ŚKUP (umowa nr DS/1/PZ/1/DO/1/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r.). (11/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Koomunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012 r." (10/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXVIII/32/2012 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2013 r. (9/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź (8/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bobrowniki (7/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010 r w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku (6/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich (5/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2013 roku i w latach następnych (4/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (3/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 38/2010 z dnia 06.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (2/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach nr 31/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP (1/2013)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (94/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalnosci Komisji Rozwoju KZK GOP w 2012 r." (93/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2013 r." (92/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2013 r." (91/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP (90/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Będzin (89/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice (88/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminów płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Czeladź (87/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 19/2012 z dnia 13.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (86/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP n 2012 r. (85/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (82/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Mysłowice (84/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 6 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną "Tramwaje Śląskie S.A." w Chorzowie. (83/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 65/2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2030. (81/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Katowice (80/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Piekary Śląskie (79/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (78/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Członka Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. (77/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie odwołania Członka Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. (76/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (75/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (36/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (74/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: uzgodnienia projektu planu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego opracowanego przez Zarząd Związku Komunalnego Gmin "Komunikacja Międzygminna" w Olkuszu (73/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z powiatem Bieruńsko - Lędzińskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (72/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do Zawarcia porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego organizownia publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (71/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Wojkowice (70/2012)
· Uchwała Zgromadzenia w sprawie: przyjęcia porządku obrad (CXVII/24/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Bytom (66/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku z dnia 5 listopada 2012 r., sygn. akt IV (69/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku z dnia 5 listopada 2012 r., sygn. akt IV (68/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 56/2012 w sprawie zawarcia aneksu do umowy o dofnansowanie projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu (67/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2030 (65/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2013 r. (64/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXV/19/2012 z dnia 27.09.2012 r. w sprawie określenia zasad polityki taryfowej (63/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 50/2012 z dnia 11.09.2012 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (62/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (61/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 45/2012 z dnia 7.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (60/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Sosnowiec (59/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice (58/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: powołania Komitetu Sterującego projektu "Ślaska Karta Usług Publicznych" (57/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Op (56/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 38/2010 z dnia 6.07.2010 w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (55/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 40/2007 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie wynagradzania za usługi związane z kontrolą biletową (54/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: umorzenia odsetek Gminy Sosnowiec z tytułu nieterminowych wpłat gminy na dofinansowanie do komunikacji (53/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na rok 2013 (52/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacy (51/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (50/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia aneksu nr 1 do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich (37/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (49/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odroczenia terminu płatności dofinansowania do komunikacji Gminy Świętochłowice. (48/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia terminu spłaty zobowiązań Gminy Świętochłowice. (47/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku. (46/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku. (45/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich (44/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyznania dodatku specjalnego Przewodniczącemu Zarządu KZK GOP w Katowicach oraz upoważnienia Przewodniczącego Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach do dokonywania wszelkich (2/2008)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność Ministra Skarbu Państwa w sprawie skrócenia terminu zakazu zbywania przez spółkę Tramwaje Śląskie S.A. składników aktywów trwałych lub praw do nieruchomości. (1/2008)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w przedmiocie realizacji wspólnego Projektu Śląska Karta Usług Publicznych (29/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: biletów wolnej jazdy przysługujących pracownikom przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz ich rodzinom (3/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy z Firmą Rączka i Gąsior na zakup i montaż systemu kasowników w środkach transportu miejskiego (2/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia umowy wsparcia pomiędzy KZK GOP, Tramwajami Śląskimi S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (43/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP dotyczącej określenia zasad polityki taryfowej (42/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (41/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (40)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (39/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 35/2010 Zarządu KZK GOP z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (38/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23 (27/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zawarcia aneksu nr 6 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną "Tramwaje Śląskie S.A." w Chorzowie (35/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniachi komunikacji miejskiej nr 140, 634, 637, 809. (34/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57 (33/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi (32/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (31/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2011 r. (30/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia wzorów umów użyczenia elektronicznych urządzeń mobilnych i stacjonarnych tworzących infrastrukturę Śląskiej Karty Usług Publicznych dla przewoźników transportu samochodowego oraz dla firmy Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjn (28/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 23/2012 w sprawie przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbioro (29/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57 (16/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140, 634, 637, 809 (17/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały nr 19/2012 z dnia 13.03.2012 r. dotyczącej wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (26/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2011 r. (25/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2011 r. (24/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich (23/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (22/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komuniikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (21/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2011 (20/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 140, 634, 637, 809 (17/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 57 (16/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (19/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (18/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2011 (15/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23 (49/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów (14/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CXII/3/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (13/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz Powiatem Bedzińskim dotyczących organizowania publicznego transportu zbiorowego w powiato (12/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia treści oraz upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich (11/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2011 roku" (10.2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2011 roku" (9/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/48/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyj (8/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Powiatem Gliwickim, Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim oraz Powiatem Będzińskim dotyczących organizowania publicznego transportu zbioro (7/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim dotyczącego organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich (6/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia umowy na zaprojektowanie wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz dostawę profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i anal (5/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie odroczenia terminu płatności Gminy Świętochłowice (4/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (3/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości Gminy Sosnowiec (2/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXI/47/2011 z dnia 20.12.2011 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2012 r. (1/2012)
· Uchwała Zarządu w sprawie zawarcia aneksu nr 5 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółkąa Akcyjną "Tramwaje Śląskie S. A." w Chorzowie (106/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (105/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwały nr CV/4/2011 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z dnia 22.02.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększe (104/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2012 roku i w latach następnych (103/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na rok 2012 (102/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia członków Zarządu KZK GOP do zawarcia umowy na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu "Śląska Karta Usług Publicznych" (101/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w2012 r." (100/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2012 r." (99/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r (98/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zasad określania odpłatności za zorganizowanie przewozu w komunikacji zbiorowej na terenie gmin nie bedących uczestnikami KZK GOP (97/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości gminy Ruda Śląska (96/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie odroczenia terminu płatności zaległości gminy Mysłowice (95/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przedłużenia terminu spłaty zobowiązań gminy Czeladź (94/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przedłużenia terminu spłaty zobowiązań gminy Mysłowice (93/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie podawania do publicznej wiadomości kwartalnej i rocznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP (92/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych (91/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie wykonania uchwały Zgromadzenia nr CX/41/2011 z dnia 08.11.2011 w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (90/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2030 (89/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu nr 79/2011 z dnia 8.10.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na rok 2012 (88/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 19/2007 z dnia 26.04.2007 o szczególnych zasadach stosowania taryfy strefowej (87/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pilchowice oraz wnioskowania do rad gmin o przyjęcie zmiany statutu Związku. (86/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Lędziny oraz wnioskowania do rad gmin o przyjęcie zmiany statutu Związku. (85/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP z dnia 30.08.2011 w sprawie okreslenia zasad, sposobu i trybu umarzania w całosci lub w części albo odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakt (84/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Zarządu KZKGOP nr 31/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZKGOP (83/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za trzy kwartały 2011 roku (82/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r. (81/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2030 (80/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2012 r. (79/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 23. (78/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (77/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006 r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. (76/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie wzajemnego honorowania biletów okresowych emitowanych przez KZK GOP i Koleje Śląskie sp. z o.o. (75/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia założeń do planu finansowego KZK GOP na 2012 rok i udostępnienia ich w witrynie internetowej KZK GOP. (74/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV.53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r. (73/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 16, 24, 28, 40, 42, 61, 79, 91, 99, 104, 107, 125, 200, 269, 616, 716, 721, 722, 800, 818, 904N, 928. (72/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania oraz korzystania ze służbowych kar płatniczych a także zasad rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu (71/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie sprzedaży wspólnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz komunikacją kolejową Kolei Śląskich Sp. z o.o. (70/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości polożonej przy ul. Barbary 21A w Katowicach hipoteką kaucyjną (69/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 32/2011 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej na realizacje projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP" (68/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku (67/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego za dwa kwartały 2011 roku (66/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r. (65/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania albo rozkładania na raty należności pieniężnych, które przypadają KZK GOP (64/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania planu finansowego i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku (63/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie trybu prac nad projektem planu finansowego (62/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 19/2007 z dnia 26.04.2007r. o szczególnych zasadach taryfy strefowej. (61/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie "Zasad porządkowych obowiązujących w środkach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu... (60/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie "Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego... (59/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia na: Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu "Śląska Karta Usług Publicznych". (58/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 47/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na dostawę, wdrożenie i utrzymanie "Śląskiej Karty Usług Publicznych". (57/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozłożenia na raty zaległości Gminy Psary. (56/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozłożenia na raty zaległości Gminy Ruda Ślaska. (55/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozłożenia na raty zaległości Gminy Czeladź. (54/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 31/2008 z dnia 13.05.2008r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP. (53/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121,127, 139, 167, 183, 210, 227, 623. (52/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów (51/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CVIII/29/2011 z dnia 14.06.2011r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (50/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (48/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CVII/25/2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie diet dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjnego Zw (47/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CVII/24/2011 z dnia 24.05.2011 r. w sprawie diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członków Zgro (46/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju. (45/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających we wschodniej części aglomeracji (44/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie diet dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjneg (43/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członków (42/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały nr 18/2011 Zarządu KZK GOP z dnia 22.03.2011 r. w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miej (41/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 2 do Umowy o realizacji wspólnego Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”. (40/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r. (39/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/54/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacy (38/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2010 rok. (37/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (36/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju. (35/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju. (34/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie odwołania Członka Komisji Rozwoju oraz Przewodniczącego Komisji Rozwoju. (33/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na realizację projektu pn. „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego or (32/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. (30/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za I kwartał 2011 roku. (29/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP Nr 31/2008 z dnia 13.05.2008 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP. (24/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2010. (19/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały nr 18/2011 Zarządu KZK GOP z dnia 22.03.2011 r. w sprawie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miej (27/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowi (26/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. (25/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (23/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu nr 4 do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Akcyjną „Tramwaje Śląskie S. A.” w Chorzowie. (22/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie przystąpienia KZK GOP do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. (21/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za 2010 r. (20/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623. (18/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały nr CV/4/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenia okresu obowiązywania umowy na świadczenie usług transportu pu (16/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przystąpienia do systemu "Śląska Karta Usług Publicznych". (15/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 7/2011 Zarządu KZK GOP z dnia 08.02.2011 r. w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP dotyczącego przystąpienia do Projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działania (14/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju KZK GOP. (13/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r. (12/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 6/2011 z dnia 08.02.2011 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenia okresu obowiązywania umowy na świ (11/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Zarządu KZK GOP o niedopełnienie obowiązku. (5/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/53/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2011 r. (4/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: nienaliczania odsetek od nieterminowych wpłat gmin KZK GOP na dofinansowanie komunikacji. (3/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIV/50/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla nieetatowych członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach będących członkami Zgromadzenia Komunikacyjneg (2/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIV/49/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie diet dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz dla cz (1/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego i informacji o stanie mienia za rok 2010. (17/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ) na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (47/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP w 2011r." (10/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2011r. (9/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CIV/54/2010 z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zw (08/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w przedmiocie przystapienia do Projektu "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalnosci KZK GOP". (07/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wysokości kwoty zobowiązania i wydłużenie okresu obowiązywania umowy na świadczenie usług transportu publicznego w komunikacji tramwajowej. (6/2011)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie okreslenia zakresu obowiazków i wysokości wynagrodzenia Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowi (84/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (83/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2010r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010r. (82/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu 57/2010 z dnia 9.11.2010r. o przyjeciu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2018 (81/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie diet dla nieetatowych Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. (79/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjecia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie diet dla Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Zgromadzenia, dla Przewodniczącego i Zastepcy Przewodniczącego Komisji oraz dla członk (78/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju. (77/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju. (76/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjecia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rozwoju. (75/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie Regulaminu wyboru Komisji Rozwoju. (74/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Rozwoju. (73/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcie projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej. (72/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (71/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. (70/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. (68/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej. (69/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie określenia zakresu obowiązków i wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. (80/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. (67/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego , Zastępców Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Komunikacyjnego Związku Komun (66/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wyboru Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. (65/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjengo Związku Komunalnego GOP w sprawiewyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (64/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Zgromadzenia KZK GOP. (63/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (62/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2010 roku". (61/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2010 roku". (60/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu 56/2010 z dnia 9.11.2010r. o przyjęciu projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2011. (59/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010 r. (58/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2018. (57/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (17/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 12/94 z dnia 11.04.94 r. Zarządu w sprawie zmiany cen jednostkowych (15/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2011 r. (56/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 40/93 Zarządu KZK GOP z dnia 16.11.93r. o wyborze oferty w przedmiocie realizacji prac z zakresu komputeryzacji Biura KZK GOP. (27/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 43/93 Zarządu w sprawie zmiany stawek cen jednostkowych. (12/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 29/94 Zarzadu KZK GOP z dnia 24.11.94r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy z Zakładami Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G Spółki z o. o. z siedzibą w Mielcu na uzupełniający zakup i montaż systemu (35/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 13/94 z dnia 17.05.1994r. (34/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odstąpienia na liniach nr 688, 788, 888 od opłaty manipulacyjnej pobieranej przy sprzedaży biletu przez kierowcę. (33/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały 17/94 z dnia 17.05.1994r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (32/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Nr XI/9/94 z dnia 1994.04.26. w sprawie Budżetu Związku na rok 1994. (31/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały 17/94 z dnia 17.05.1994r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (30/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy z Zakładami Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R & G Spółki z o. o. z siedzibą w Mielcu na uzupełniający zakup i montaż systemu kasowników. (29/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: określenia kompetencji Z-ców Przewodniczącego Zarządu. (28/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania Uchwały Nr 3/94 z 13.01.1994r. z późniejszymi zmianami w sprawie biletów wolnej jazdy przysługujących pracownikom przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz ich rodzinom. (26/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 17/94 z 17.05.1994r. w związku ze zmianą podwyższonej opłaty specjalnej i innych opłat manipulacyjnych. (25/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: odstąpienia na linii nr 166 od opłaty manipulacyjnej pobieranej przy sprzedaży biletu przez kierowcę. (24/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Nr 13/94 z dnia 17.05.1994r. (23/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3/94 z 13.01.1994r. w sprawie biletów wolnej jazdy przysługujących pracownikom przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz ich rodzinom. (22/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia Zasad porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej KZK GOP. (21/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia porozumienia z MZKP w Świerklańcu dotyczącego utworzenia zintegrowanego systemu biletowo-taryfowego komunikacji miejskiej aglomeracji katowickiej. (20/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zasad waloryzacji wynagrodzenia za usługi przewozowe. (19/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 1993 rok (14/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zlecenia wykonania jednolitego oznakowania dla przewoźników komunikacji pasażerskiej realizowanej w ramach systemu KZK GOP (16/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 17/94 Zarządu KZK GOP z dnia 17.05.94r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP (18/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zlecenia wykonania jednolitego oznakowania dla przewoźników komunikacji pasażerskiej realizowanej w ramach systemu KZK GOP. (16/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za 1993 rok. (14/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Nr 5/93 Zarządu Związku z dnia 18 maja 1993r. w sprawie zakupu papieru do produkcji biletów oraz zakupu 'egutera' do tłoczenia znaku wodnego. (13a/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały NR 16/93 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13 lipca 1993r. (23/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: druku biletów miesięcznych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (22/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: trybu i zasad przeprowadzania zmian rozkładów jazdy komunikacji miejskiej (21/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: komputeryzacji Biura Związku (20/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 9/94 z dnia 1994.04.05 dotyczącej realizacji budzetu Związku na 1994r. (13/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: czasowego upoważnienia Przewodniczącego Zarządu KZK GOP do nadzoru nad dokonywaniem zmian w rozkładach jazdy komunikacji pasażerskiej (19/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: ustalenia rozkładów jazdy komunikacji miejskiej na obszarze działania Związku (18/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wyposażenia w kasowniki autobusów obsługujących zlecenia Związku (17/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP z dnia 26.05.1993r. w sprawie prowizji za sprzedaż biletów autobusowych komunikacji miejskiej (16/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przeprowadzenia konkursu promującego bilety KZK GOP. (11/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: porozumienia z Przedsiebiorstwem Komunikacji Tramwajowej o podziale wpływów z miesięcznych biletów autobusowo-tramwajowych (15/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia do obiegu okresowych biletów autobusowych 5 i 1 dniowych. (10/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji budżetu Związku na rok 1994. (9/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozwiązania umów z przewoźnikami. (8/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Nr 4/93 Zarządu Związku z dnia 18 maja 1993r. w sprawie emisji oraz cen biletów komunikacji miejskiej. (7/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy o świadczenie usług przewozu pasażerów w autobusowej komunikacji miejskiej z PKM Olkusz. (6/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: unieważnienia przetargu na linię nr 54 oraz zatwierdzenia wyników przetargu na obsługę linii nr 111, 147, 234 i 601. (4/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: prowizji na usługi kontroli biletowej (14/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia nowego cennika biletów miesiecznych (13/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: porozumienia biletowego z MZKP Świerklaniec. (5/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Zarządu KZK GOP NR 31/2008 z dnia 13.05.2008r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP (53/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia z 8.12.2009 w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010r. (54/10)
· Uchwała Zarządu w sprawie: upoważnienia do negocjacji i podpisywania umów z przewoźnikami (12/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: powołania Komisji d/s przetargu na realizację miejskiej komunikacji pasażerskiej (11a/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 4/93 z dnia 16.05.1993r. w sprawie emisji oraz cen biletów w komunikacji miejskiej oraz uchwały nr 13/93 z dnia 13.07.1993r. i nr 25/93 z dnia 14.09.1993r. w sprawie nowego cennika biletów miesięcznych. (1/94)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 9/93 z dnia 8 czerwca 1993r. w sprawie zakupu samochodu służbowego dla Działu Kontroli i Weryfikacji Przewoźników (11/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na realizację miejskiej komunikacji pasażerskiej na obszarze działania Związku (24/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 13/93 z dnia 13 lipca 1993r. w sprawie wprowadzenia nowego cennika biletów miesięcznych (25/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 16/93 z dnia 1993.07.13 w sprawie prowizji za sprzedaż biletów autobusowych w komunikacji miejskiej (26/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przystąpienia KZK GOP do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (27/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodu służbowego dla Działu Kontroli i Weryfikacji Przewoźników (10/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 17/93 z dnia 13 lipca 1993r. w sprawie wyposażenia w kasowniki autobusów obsługujących zlecenia Związku (28/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umów na obsługę linii komunikacyjnych dla gmin: Łazy, Sławków i Siewierz (29/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 12/93 z dnia 18 czerwca 1993r. w sprawie upoważnienia do negocjacji i podpisania umów z przewoźnikami (30/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 2/93 z dnia 4 maja 1993r. w sprawie zawierania umów o świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji publicznej oraz zasad ustalania wynagrodzenia za w/w usługę (9/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 13/93 z dnia 13 lipca 1993r oraz 25/93 z dnia 14 września 1993r. w prawie wprowadzenia nowego cennika biletów miesięcznych (31/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 16/93 z dnia 1993.07.13 w sprawie prowizji za sprzedaż biletów autobusowych komunikacji miejskiej (32/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 15/93 w sprawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Tramwajowej w Katowicach o podziale wpływów z miesięcznych biletów autobusowo-tramwajowych (33/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: komputeryzacji Biura Związku (8/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zasad finansowania linii Nr 37 i 810 (34/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wniesienia wolnych środków finansowych Związku na kapitałowe lokaty terminowe (35/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia treści umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji publicznej (36/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług przewozu pasażerów z przewoźnikami, którzy dotychczas świadczą usługi na zlecenie PKM-ów (37/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: prowizji za sprzedaż biletów autobusowych komunikacji miejskiej (7/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zwiększenia tolerancji punktualności odjazdów autobusu z przystanku w okresie zimowym (38/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: reorganizacji linii autobusowych na obszarze gminy Katowice, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi (39/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: druku biletów (6/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wyboru oferty w przedmiocie realizacji prac z zakresu komputeryzacji Biura KZK GOP (40/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu papieru do produkcji biletów oraz zakupu "egutera" do tłoczenia znaku wodnego (5/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: indeksacji stawek jednostkowych cen za wozokilometr stanowiących podstawę umowy z przewoźnikiem po przetargu na świadczenie usług przewozu pasażerów w autobusowej komunikacji miejskiej (41/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Nr 30/93 z dnia 1993.10.05 (42/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: emisji oraz cen biletów w komunikacji miejskiej (4/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmian stawek cen jednostkowych za wozokilometr w autobusowej komunikcji miejskiej na terenie działania Związku (43/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług oznakowania przystanków komunikacji miejskiej łącznie z informacją przystankową na terenie działania Związku (44/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawierania umów o świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji publicznej oraz zasad ustalania wynagrodzenia za w/w usługę (3/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wyboru producenta kasowników instalowanych w autobusach (45/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Nr 4/93 Zarządu Związku z dnia 18 maja 1993.r w sprawie emisji oraz cen biletów w komunikacji miejskiej (46/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji budżetu Związku na 1993r. (2/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści Uchwały nr 5/92 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 1992r. określającej sposób wykonania Uchwały nr IV/29/92 Zgromadzenia Związku (1/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Porozumienia z Zrzeszeniem Transportu Prywatnego (47/1993)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 3/93 z dnia 4 maja 1993r. w sprawie realizacji budżetu Związku na 1993 r. (48/93)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia warunków umowy najmu lokali użytkowych przy ul. Wita Stwosza 31 w Katowicach (4/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: powołania Biura Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (3/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwały nr IV/29/92 Zgromadzenia Związku (5/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: powołania składu osobowego Komisji d/s Komunalizacji (6/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia oferty Przedsiębiorstwa Projektowo - Usługowego "INKOM" S.C. (2/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Regulaminu pracy Zarządu (7/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wytycznych do realizacji budżetu Związku na rok 1992 (8/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia warunków umowy o rachunek lokaty terminowej (1/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany składu personalnego Komisji d/s Komunalizacji (9/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści Uchwały nr 5/92 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 1992 r. określające sposób wykonania Uchwały nr IV/29/92 Zgromadzenia Związku (10/92)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr CIII/27/2010 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Bar (50/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIII/25/2010 z dnia 14.09.2010r. w sprawie zgody na udostępnienie terenu działku 21/4 mapa 31 w Katowicach na rzecz Miasta Katowice na cele budowlane, na dokonanie nakładów na tej dział (49/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CIII26/2010 z dnia 14.09.2010 w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/18/2010 z dnia 13.04.2010r. w sprawie ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjn (48/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lokali użytkowychznajdujących się w budynku przy ul. Barbary 21A (46/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: akceptacji zmian w dokumentacji aplikacyjnej dotyczacej projektu Śląska Karta Usług Publicznych oraz upoważnienia Przewodniczacego Zarzadu KZK GOP do wprowadzania zmian w dokumentacji projektu ŚKUP (52/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr CI/18/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna nieodpłatnej służebności na nieruchomości. (45/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zgody na udostępnienie terenu działki 21/4 mapa 31 w Katowicach na rzecz Miasta Katowice na cele budowlane. (44/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009 r. (43/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za II kwartał 2010 roku. (42/2010 )
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2010 roku wraz z załącznikiem. (41/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 33/2010 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 14, 92, 132, 184, 198, 199. (40/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Sprzedaży spółce Vattenfall Distributon Poland S.A. urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się w stacji transformatorowej K576 położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A, będącej własnością KZK GOP (39/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Wprowadzenia odstępstw od zasad ustalonych w Cenniku (38/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Wprowadzenia sprzedaży biletów za pomocą telefonów komórkowych (37/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 23/2010 z dnia 13.04.2010r w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku (36/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umowy o dofinansowanie projektu "Śląska Karta Usług Publicznych" (35/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: powołania Komitetu Sterującego projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. (34/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej 14, 92, 132, 184, 198, 199 (33/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: nienaliczania odsetek gminie Psary od nieterminowych wpłat na dofinansowanie komunikacji za rok 2009. (32/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2009r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego na 2010r. (31/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr XCIX/24/2009 z dnia 8.12.2010r. (30/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: rozliczenia dotacji gmin członkowskich KZK GOP za 2009 rok. (29/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia szczegółowych zasad postępowania przy wyliczaniu dotacji gminnych. (28/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Sławomira Malinowskiego orzeczeniem Sądu z 12.04.2000r. (27/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP z 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. (26/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP. (25/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za I kwartał 2010 roku. (24/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku. (23/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie dostosowania uchwały XCIX/24/2009 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego na 2010r. do przepisów (22/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w centralnej części aglomeracji. (21/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: sprzedaży metropolitalnych biletów miesięcznych uprawniających do przejazdów komunikacją miejską organizowaną przez KZK GOP oraz Komunikacja Kolejową Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. (20/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie ustanowienia na rzecz Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna nieodpłatnej służebności na stanowiącej własność KZK GOP nieruchomości (19/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, (18/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Związku za 2009 rok oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2009r. (17/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr: 14, 92, 132, 184, 198, 199. (16/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2010r. (15/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za 2009r. (14/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za IV kwartał 2009 roku. (13/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do Umowy o realizację wspólnego projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”. (12/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej ze Spółką Aukcyjną „Tramwaje Śląskie S. A.” w Chorzowie. (11/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Komisji Rewizyjnej. (10/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rozwoju KZK GOP na 2010 rok”. (9/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia „ Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2009 roku”. (8/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2010r.”. (7/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2009 roku”. (6/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCIX/26/2009 z dnia 08.12.2009r. w sprawie zmiany taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (5/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Zarządu KZK GOP nr 1/2010 z dnia 05.01.2010r. (4/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia aneksu do umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej zawartej z Spółką Akcyjną „Tramwaje Śląskie S.A.” w Chorzowie. (3/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 27/2006 z dnia 12.10.2006r. w sprawie przyjęcia wzorów biletów, druków opłat dodatkowych i identyfikatorów uprawniających do kontroli biletów. (2/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w centralnej części aglomeracji. (1/2010)
· Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia wierzytelności KZK GOP zasądzonej od Karola Kawki orzeczeniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 28 maja 2002r. (67/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: całkowitego umorzenia przedawnionych wierzytelności KZK GOP zasądzonych od Jerzego Czapli wyrokami z lat 1998-1999. (66/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomości położonej (65/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZKGOP nr 72/2007 z dnia 13.12.2007r. w sprawie zaciągania zobowiązań przez KZK GOP i wyznaczenia pełnomocników do składania oświadczeń woli w imieniu Związku zmienionej uchwałą Zarządu KZK GOP nr 34/2008 (64/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji planu finansowego Związku na 2010r. (63/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCIX/26/2009 z dnia 08.12.2009r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (62/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia w sprawie procedury uchwalania planu finansowego KZK GOP oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących planowi finansowemu KZK GOP. (61/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających we wschodniej części aglomeracji. (60/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w zachodniej części aglomeracji. (59/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r. (58/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (57/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia zakresu badań napełnień mających na celu obliczenie wielkości dotacji gmin KZK GOP w 2010 roku i latach następnych. (56/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”. (55/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie procedury uchwalania planu finansowego KZK GOP oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących planowi finansowemu KZK GOP. (54/20009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: projektu zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP. (53/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie „Zasad porządkowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Kato (52/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2010. (51/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: podania do wiadomości publicznej informacji o wykonaniu planu finansowego KZK GOP za III kwartał 2009 roku. (50/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r. (49/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 31/2009 z dnia 9.06.2009r. (48/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do Uchwały Zarządu KZK GOP nr 30/2009 z dnia 9.06.2009r. (47/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia projektu Umowy z Gminą Tychy w przedmiocie rozliczenia nakładów na infrastrukturę wspólną Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych. (46/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCVIII/19/2009 z dnia 29.09.2009r. w przedmiocie przystąpienia KZK GOP do Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”. (45/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 29/2009 Zarządu KZK GP w Katowicach z dnia 09.06.2009r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w przedmiocie realizacji Projektu „Śląska Karta Usług Publicznych”. (44/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r. (43/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2009r. (42/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Zarządu KZK GOP nr 31/2009 z dnia 9.06.2009r. (41/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści załącznika do uchwały Zarządu KZK GOP nr 30/2009 z dnia 9.06.2009r. (40/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści uchwały Zarządu KZK GOP nr 24/2009 z dnia 26.05.2009r. (39/2009)
· Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r. (38/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: umożliwienia kontynuowania podróży w przypadku przesiadki z linii autobusowej nr A4 na linię tramwajowe nr 1 lub 4 oraz z linii tramwajowych nr 1 lub 4 na linię autobusową nr A4 na podstawie ważnego biletu uprawniającego do prze (37/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zasad organizacji i finansowania komunikacji zbiorowej podczas obsługi imprez masowych. (36/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany załącznika do uchwały nr 19/2007 z dnia 26.04.2007r. o szczególnych zasadach stosowania taryfy ulgowej. (35/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: zasad funkcjonowania linii komunikacji miejskiej łączących obszar Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach oraz gminę Jaworzno. (34/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Aneksu nr 12 do Porozumienia z dnia 12. 10.1994r. zawartego pomiędzy KZK GOP a MZKP w Tarnowskich Górach. (33/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: Uchylenia uchwały Zarządu KZK GOP nr 76/2007 z dnia 13.12.2007 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wypowiedzenia przez przewoźnika umowy na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego. (32/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających we wschodniej części aglomeracji. (31/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego w ramach pakietu linii przebiegających w zachodniej części aglomeracji. (30/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie zgody na rozłożenie na raty zadłużenia Pani (imie i nazwisko nie zostało podane z uwagi na ochronę danych osobowych) (28/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie wykonania oświetlenia siedziby KZK GOP w Katowicach oraz związanej z tym dokumentacji architektoniczno-budowlanej. (27/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r. (26/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r. (25/2009)
· Uchwała Zarządu z sprawie reorganizacji oferty przewozowej na ciągu komunikacyjnym Gliwice - Zabrze (24/2009)
· Uchwała Zarządu w sprawie określenia udziału komunikacji tramwajowej w obsłudze transportowej obszaru KZK GOP (23/2009)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany uchwały. (22/2009)
· Uchwała w sprawie: rozliczenia wpłat Gmin członkowskich KZK GOP za rok 2008. (21/2009)
· Uchwała w sprawie: zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych. (20/2009)
· Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 10212008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009r. (19/2009)
· Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009 r. (18/2009)
· Uchwała w sprawie: uchylenie uchwały Zarządu KZK GOP nr 12/2009 z dnia 3 marca 2009r. (17/2009)
· Uchwała w sprawie: uzupełnienia załącznika do uchwały Zarządu KZKGOP nr 11/2009 z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za 2008r. (16/2009)
· Uchwała w sprawie: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr 155 i 255. (15/2009)
· Uchwała w sprawie: dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz migracja oprogramowania wraz z baza danych na nowy serwer na potrzeby KZK GOP. (14/2009)
· Uchwała w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr XCV/8/2009 z dnia 17.02.2009r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. (13/2009)
· Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 102/2008 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 16.12.2008 r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009 r. (12/2009)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za 2008r. (11/2009)
· Uchwała w sprawie: Aneksu nr 2 do Porozumienia nr DRJ1/D0I71/2007 zawartego z Województwem Śląskim. (10/2009)
· Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 68/2008 z 16.09.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki zaciągniętego/zaciągniętej przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. (9/2009)
· Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 39/2007 z 09.08.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce Tramwaje Śląskie S.A. poręczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A. (8/2009)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Statutu KZK GOP. (7/2009)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12.2008r. w sprawie planu finansowego na 2009r. (6/2009)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Statutowej KZK GOP w 2008r. (5/2009)
· Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie umowy z PKM Sosnowiec sp. z o.o. na przekazywanie KZK GOP danych dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w autobusach PKM Sosnowiec objętych projektem Modernizacja infrastruktury autobusowej transpor (4/2009)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej KZK GOP w 2008 roku oraz przyjęcia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok. (3/2009)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Rozwoju KZK GOP w 2008 roku oraz przyjęcia Planu pracy Komisji Rozwoju na 2009 rok. (2/2009)
· Uchwała w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2009. (1/2009)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia zakresu pomiarów napełnień i badań ankietowych, które przeprowadzone zostaną w 2009 roku. (105/2008)
· Uchwała w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2009 r. (102/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2023r. (100/2008)
· Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury zamówienia PKM Sosnowiec sp. z o.o. na przekazanie KZK GOP danych dotyczących liczby przewiezionych pasażerów w autobusach PKM Sosnowiec objętych projektem „Modernizacja infrastruktury auto (98/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez GETIN Bank S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci hipoteki kaucyjnej na nieruchomośc (97/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie przyjęcia Strategii działania KZK GOP na lata 2008-2020. (96/2008)
· Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP nr 39/2007 z 09.08.2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce Tramwaje Śląskie S.A. poręczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (95/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (94/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (93/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (92/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (91/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (90/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (89/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (88/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (87/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (86/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (85/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (84/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 z 27.05.2008 r. w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich. (83/2008)
· Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 22/2006 z dnia 14 września 2006r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla pracowników/kierowców przewoźników obsługujących linie KZK GOP. (82/2008)
· Uchwała w sprawie: zasad określania odpłatności za organizowanie usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej na terenie gminy nie będących uczestnikami KZK GOP. (81/2008)
· Uchwała w sprawie: rozpoczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej „Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej” na potrzeby aplikacji o środki EFRR w ramach Działania 7.2 Transport Publiczny RPO WSL 2007-2013. (80/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie planu finansowego na rok 2009. (79/2008)
· Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 41/2008 Zarządu KZK GOP z dnia 24.06.2008 r. w sprawie podpisania umowy na organizowanie i współfinansowanie usług przewozu pasażerów na terenie gminy Piekary Śląskie liniami k (78/2008)
· Uchwała w sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia za czynności związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej o trasie przejazdu oraz wizyjnego monitoringu pojazdów. (77/2008)
· Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. (75/2008)
· Uchwała w sprawie: dalszej współpracy z MZKP w Tarnowskich Górach w ramach Porozumienia taryfowo-biletowego zawartego w dniu 12.10.1994 roku. (74/2008)
· Uchwała w sprawie: Zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. (73/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LXXXVI/29/2007 z dnia 6.12.2007r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2008r. (72/2008)
· Uchwała w sprawie: rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej, określenia wartości zamówienia oraz odstąpienia od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wyk (71/2008)
· Uchwała w sprawie: zawarcia umowy dotyczącej udzielenia kredytu w rachunku bieżącym oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu ... (70/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr XCII/42/2008 z dnia 16 września 2008r. (69/2008)
· Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu/pożyczki zaciągniętego/ zaciągniętej przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. (68/2008)
· Uchwała w sprawie: wdrażania dodatkowych usług związanych z wykonywaniem przewozów na liniach komunikacji pblicznej KZK GOP... (67/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia kredytu... (65/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcie informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP za pierwsze półrocze 2008 roku. (63/2008)
· Uchwała w sprawie: zawarcia umowy na obsługę bankową budżetu KZK GOP. (59/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXIX/17/2008 w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich S.A. (35/2008)
· Uchwała w sprawie: rozliczenia dotacji Gmin za rok 2007 rok. (29/2008)
· Uchwała w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania KZK GOP na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Tramwajów Śląskich S.A. (27/2008)
· Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr 71/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13.12.2007r. w sprawie realizacji planu finansowego Związku na 2008r. (25/2008)
· Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 18.10.2007r. w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej w latach 2008-2013. (16/2008)
· Uchwała w sprawie: aneksu do umowy z Tramwajami Śląskimi S.A. w Chorzowie na świadczenie usług przewozu pasażerów w tramwajowej komunikacji miejskiej na obszarze objętym trakcją tramwajową. (14/2008)
· Uchwała w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków planu finansowego KZK GOP na rok 2008. (13/2008)
· Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr 56/2007 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 18.10.2007r. w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej w latach 2008-2013. (10/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania i zawarcie umowy ze Spółką Tramwaje Śląskie S. A. w Chorzowie na świadczenie usług transportu publicznego w tramwajowej komunikacji miejskiej (64/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr XCI/37/2008 z dnia 22.07.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz wnioskowania.... (62/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania Uchwały Zgromadzenia KZK GOP Nr XCI/36/2008 z dnia 22.07.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz wnioskowania do Rad Gmin.... (61/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia Nr XCI/33/2008 w sprawie określenia zasad i trybu marzania wierzytelności KZK GOP z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.... (60/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Statutowej. (56/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektów uchwał Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Statutowej. (55/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Statutowej. (54/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie Regulaminu wyboru Komisji Statutowej. (53/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. (52/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku. (50/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Pyskowice oraz wnioskowania do Rad Gmin o przyjęcie zmiany Statutu Związku. (49/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności KZK GOP z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.... (46/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK GOP. (45/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie przekazania gminom akcji Tramwajów Śląskich S.A. (32/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr LXXVIII/12/2006 z 14.09.2006r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". (28/2008)
· Uchwała w sprawie: wzajemnego honorowania biletów okresowych emitowanych przez KZK GOP i "PKP Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. (26/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXVII/6/2008 z 17.01.2008r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (8/2008)
· Uchwała w sprawie: wykonania uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXXVII/7/2008 z 17.01.2008r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia KZK GOP nr LXXVIII/12/2006 z 14.09.2006r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". (7/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr LXXVIII/14/2006 z 14.09.2006r. w srawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy (4/2008)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia nr LXXVIII/12/2006 z 14.09.2006r. w sprawie "Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP". (3/2008)
· Uchwała w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP. (31/2008)
· Uchwała w sprawie: kierunków dalszych przekształceń spółki Tramwaje Śląskie S.A. (80/2007)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia zakresu pomiarów oraz rozpoczęcia procedury przetargowej na przeprowadzenie pomiarów. (66/2007)
· Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP. (63/2007)
· Uchwała w sprawie: zmiany obowiązujących oraz przyjęcia nowych wzorów biletów KZK GOP. (57/2007)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia programu inwestycyjnego modernizacji i rozwoju komunikacji tramwajowej w latach 2008-2013. (56/2007)
· Uchwała w sprawie: akceptacji zamiaru kontynuowania przez Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. procedury w celu uzyskania wymaganej zgody UE na uzyskanie pomocy publicznej. (51/2007)
· Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce Tramwaje Śląskie S.A. poręczenia spłaty pożyczki udzielonej przez ARP S.A. (39/2007)
· Uchwała w sprawie: zasad waloryzacji cen jednostkowych w umowach na wykonywanie usług transportu publicznego na liniach autobusowej komunikacji miejskiej KZK GOP. (25/2007)
· Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad stosowania taryfy strefowej. (19/2007)
· Uchwała w sprawie: przyjęcia szczegółowych zasad postępowania przy wyliczaniu dotacji gminnych od 2008r. (11/2007)
· Uchwała w sprawie: wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa o nieodpłatne przekazanie 100% akcji spółki Tramwaje Śląskie S.A. (29/2006)
· Uchwała w sprawie: podjęcia działań dla przeniesienia własności akcji Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna na rzecz miast aglomeracji katowickiej. (17/2006)
· Uchwała w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP (12/2006)
[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.142 sekund