Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
22 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
DO/ON/18/2008
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym Liczba etatów: 1 Główne obowiązki: 1. Księgowanie dokumentów kasowych i bankowych. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe: Wykształcenie wyższe; przynajmniej 3-letni staż pracy w księgowości. Wymagania niezbędne:

 • posiadanie predyspozycji do pracy w grupie,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu :
  • o ustawy o rachunkowości,
  • o ustawy o finansach publicznych,
  • o rozporządzenie o szczególnych zasadach rachunkowości oraz planach kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
  • o rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów;
  Powyższe wymagania zostaną sprawdzone testem umiejętnościowym. Wymagania pożądane:
 • umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet),
 • zdolności organizacyjne pracy na stanowisku
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • odręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności)
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/18/2008", w terminie do 30.12.2008r. pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21A, 40-053 KATOWICE
Kancelaria - pok. 014
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 0 32 74 38 452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500.
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 8.12.2008r.

Dyrektor Biura KZK GOP

Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-12-08 (2324 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund