Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Referent w Referacie ds. Administracj
DO/ON/1/2009
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie Nr DO/ON/1/2009

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Referent w Referacie ds. Administracji

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Konserwacja i drobne naprawy sprzętu elektrycznego i instalacji elektrycznej - niezbędne uprawnienia, wymiana elementów oświetlenia, zamówienia mocy i kontrola zużycia energii elektrycznej.
 2. Dokonywanie odczytów kontrolnych mediów oraz pomoc przy prowadzeniu niektórych prac hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych (naprawa kranów, spłuczek i instalacji wod.-kan.).
 3. Sygnalizowanie potrzeb remontów i napraw oraz wykonywanie drobnych napraw i remontów (okien, ścian, posadzek, regulacja drzwi itp.), drobne naprawy mebli biurowych.
 4. Przygotowywanie i opracowywanie umów najmu lokali oraz projektów umów o dostawę do nieruchomości energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości oraz umów na wykonywanie innych specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej.
 5. Opracowywanie dla najemców stawek czynszowych oraz bieżąca kontrola, waloryzacja należności czynszowych w ramach obowiązujących przepisów.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej nieruchomości związanej z eksploatacją, w tym wykazu najemców oraz korespondencji do najemców, organów władzy i administracji publicznej w zakresie administrowania nieruchomościami.
 7. Kontrola i przygotowywanie zleceń wykonywania przeglądów budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz urządzeń technicznych znajdujących się w budynku zgodnie z przepisami technicznymi i gwarancjami oraz okresowych i bieżących napraw, usuwania awarii w zakresie urządzeń doprowadzających wodę i odprowadzających ścieki, doprowadzających energię elektryczną oraz usług kominiarskich i przeglądów instalacji kominowych, w tym bieżących napraw i konserwacji.
 8. W zakresie remontów budynku przygotowywanie umów i procedur przetargowych, zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych i prawem budowlanym w szczególności w zakresie utrzymaniem czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 9. Koordynacja i nadzór prac remontowych pomieszczeń biurowych oraz innych prac wykonywanych na zlecenie KZK GOP przez firmy usługowe.
 10. Przygotowywanie projektów specyfikacji, umów zleceń i aneksów oraz prowadzenie procedur zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych wynikających z zakresu kompetencji.
Wykształcenie:
  Niezbędne:
 • średnie techniczne
 • elektronik o specjalności systemy i sieci komputerowe
 • uprawnienia elektryczne do 1 KV G - 1E Dodatkowe:
 • uprawnienia mechaniczne lub budowlane lub obsługi wymiennika ciepła

Wymagania niezbędne:
 • co najmniej 2-letni staż pracy, znajomość przepisów pracy przy urządzeniach elektrycznych,
 • praktyczna znajomość warunków technicznych obiektów budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • praktyczna znajomość prawa budowlanego
 • praktyczna znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeń z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość KPA i KPC
 • praktyczna znajomość ustawy o informacji publicznej.

Umiejętności:
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem nieruchomością
 • znajomość przepisów technicznych, prawnych i ekonomicznych
 • umiejętność przygotowywania umów cywilno-prawnych zapewniających prawidłowe i bezpieczne użytkowanie nieruchomości
 • znajomość zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi oraz praktyczna umiejętność przygotowywania specyfikacji (SIWZ)
 • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych
 • umiejętności analityczne
 • obsługa komputera : Microsoft Office, Corel Draw, AutoCAD.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/1/2009, w terminie do 12.03.2009r. pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach
ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
Kancelaria - parter, pokój 14
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 032 7438452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 02.03.2009r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-03-02 (3391 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.101 sekund