Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
23 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Młodszy Referent w Referacie Kontroli Biletów
DO/ON/3/2009
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Młodszy Referent w Referacie Kontroli Biletów
Liczba etatów: 4

Główne obowiązki:

 • Przeprowadzanie kontroli w środkach komunikacji działających na zlecenie KZK GOP w zakresie:
  • kontroli biletów i nakładania opłat dodatkowych pasażerom naruszającym Taryfę KZK GOP,
  • sprawności kasowników,
  • oznakowania taryfowo-biletowego,
  • dostępności biletów KZK GOP.
 • Zakup kontrolny biletów jednorazowych KZK GOP w stałych punktach sprzedaży i w pojazdach,
 • Obserwacja pracy kontrolerów na umowę, ujawnianie uchybień i nadużyć,
 • Kontrola stanu infrastruktury przystankowej,
 • Praca w systemie zmianowym, w zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

Wykształcenie: średnie

Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawa: Ustawa prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o samorządzie gminnym,
 • kultura osobista,
 • opanowanie w sytuacjach trudnych, konfliktowych,
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z pasażerem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzeczowość,
 • stanowczość,
 • sprawność fizyczna umożliwiająca w ciągu dnia pracy wykonywanie czynności kontroli w pojazdach,
 • pozytywna opinia o posiadanych predyspozycjach do wykonywania czynności kontroli biletów wydana przez wskazanego przez KZK GOP psychologa.

Wymagania pożądane:
 • - doświadczenie w pracy w komunikacji miejskiej.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy,
 • odręcznie napisany życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach (można przedłożyć, ale nie jest wymagalne),
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/3/2009", w terminie do 24.04.2008r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
Kancelaria - parter pokój 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 032-7438-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej. bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 6.04.2008r.

Dyrektor Biura KZK GOP

Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-04-06 (3699 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.097 sekund