Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Organizacji Przewozów
DO/ON/4/2009
Ogłoszenie Nr DO/ON/4/2009

 

 

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Organizacji Przewozów

Liczba etatów: 1

 

Główne obowiązki:

 

 1. Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów umów (aneksów do umów).
 2. Analiza rynku przewozowego, w tym kształtowanie się cen za usługi, przeprowadzanie analiz finansowych.
 3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z umowami z przewoźnikami, gminami nie uczestniczącymi w KZK GOP, związkami i innymi podmiotami w zakresie usług przewozowych.
 4. Zapewnienie ciągłości obsługi komunikacyjnej, organizowanie komunikacji zastępczej.
 5. Prowadzenie korespondencji z zakresu obowiązków pracownika.

 

Wykształcenie: wyższe

 

Wymagania niezbędne:

 •   co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z jedną z poniższych dziedzin:
 •  
  • przeprowadzanie analiz finansowych – przy czym przyjmuje się, że wymaganie to jest spełnione również przez osoby, które ukończyły studia bankowości i finansów, ekonomiczne lub o kierunku  pokrewnym;
  • zamówienia publiczne;
  • specjalista  ds. umów w zakresie związanym z obsługą umów, porozumień.
 • znajomość przepisów prawa: Prawo zamówień publicznych, ustawa o transporcie drogowym, ustawa o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność dobrej obsługi programów komputerowych (aplikacje biurowe typu: Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność sądowa.

 

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka angielskiego i drugiego języka  francuskiego  lub niemieckiego w stopniu co najmniej dobrym.
 • znajomość ustaw o samorządzie powiatowym i wojewódzkim, ustawy o czasie pracy kierowców, kodeksu cywilnego,

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy – Ogłoszenie Nr DO/ON/4/2009”, w terminie do 30.11.2009r. pod adresem:

 

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

ul. Barbary 21A                         

40-053 Katowice

Kancelaria – parter, pokój 014

 

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP – numer telefonu 7438-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej  bip.kzkgop.pl

 

Termin biegnie od  19.11.2009r.

Dyrektor Biura KZK GOP

       Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-11-18 (2827 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund