Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Organizacji Przewozów
DO/ON/15/2010
 

 

Ogłoszenie Nr DO/ON/15/2010

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Organizacji Przewozów

Liczba etatów: 2

Główne obowiązki:

 1. Rozpoznawanie potrzeb przewozowych, analiza wniosków dotyczących komunikacji, uzgodnienia zmian rozkładów jazdy
 2. Przygotowywanie projektów rozkładów jazdy i dokumentacji z tym związanej
 3. Analiza i weryfikacja tras linii oraz lokalizacji przystanków
 4. Nadzór nad oprogramowaniem służącym do projektowania rozkładów jazdy
 5. Gromadzenie i aktualizowanie bazy taboru autobusowego
 6. Zapewnienie ciągłości komunikacji w przypadku zmian organizacji ruchu
 7. Prowadzenie korespondencji z zakresu obowiązków pracownika

Wykształcenie: wyższe preferowany kierunek: transport lub pokrewny

Wymagania niezbędne:

 1. przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży transportowej na stanowisku bezpośrednio związanym z organizacją przewozu osób - nie dotyczy to osób, które ukończyły studia o kierunku transport lub pokrewny
 2. praktyczna znajomość przepisów prawa z zakresu transportu osób, prawa o ruchu drogowym, prawa przewozowego, prawa o czasie pracy kierowców, kodeksu postępowania administracyjnego
 3. umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych
 4. umiejętność pracy w zespole
 5. niekaralność sądowa
 6. dobry stan zdrowia

Wymagania pożądane:

 1. posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych (wg ustawy o transporcie drogowym)
 2. znajomość programu BusMan firmy AGC lub innej aplikacji do tworzenia rozkładów jazdy
 3. zdolność analitycznego myślenia
 4. znajomość języka angielskiego
 5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu cywilnego
 6. znajomość układu komunikacyjnego aglomeracji katowickiej

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. kwestionariusz osobowy
 2. życiorys
 3. list motywacyjny
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i odbyte szkolenia
 5. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 6. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
 7. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 8. kserokopia dowodu osobistego
 9. podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy Ogłoszenie Nr DO/ON/15/2010", w terminie do 23.07.2010 r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria parter, pokój 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP numer telefonu 7438-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 8.07.2010 r.

Dyrektor Biura KZK GOP

Roman Urbańczyk

Opublikował: Zbigniew Pustuł


odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-07-08 (3296 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.111 sekund