Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Analiz Ekonomicznych oraz Strategii
DO/ON/16/2010
Ogłoszenie Nr DO/ON/16/2010

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Podinspektor w Wydziale Analiz Ekonomicznych oraz Strategii

 

Liczba etatów: 1

 

Główne obowiązki:

 1. Przygotowywanie materiałów analitycznych dla potrzeb organów KZK GOP oraz gmin KZK GOP.
 2. Prowadzenie analiz ekonomicznych wynikających z potrzeb KZK GOP.
 3. Wykonywanie obliczeń i symulacji związanych z tworzeniem planu finansowego KZK GOP oraz opracowywanie części opisowych do planu oraz informacji o jego wykonaniu.
 4. Analiza rozwiązań organizacyjnych, prawnych i finansowych funkcjonujących w różnych ośrodkach komunikacji miejskiej w Europie i na świecie.
 5. Przygotowywanie projektów i opinii dotyczących różnych rozwiązań w komunikacji miejskiej.

 

Wykształcenie: wyższe, tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

 

Wymagania niezbędne:

 •  przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z transportem zbiorowym - nie dotyczy osób, które ukończyły studia w zakresie transportu, logistyki, finansów, gospodarki i zarządzania publicznego,
 • umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność sądowa,
 • dobry stan zdrowia.

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w wykonywaniu analiz ekonomicznych,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeksu cywilnego.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i odbyte szkolenia,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Nr DO/ON/16/2010”, w terminie do 23.08.2010 r. pod adresem:

 

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria parter, pokój 014

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP numer telefonu (32) 74-38-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 6.08.2010 r.

 

Opublikował: Zbigniew Pustuł


odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-08-06 (2107 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund