Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Referacie Badań i Rozwoju
DO/ON/17/2010
Ogłoszenie Nr DO/ON/17/2010

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Podinspektor w Referacie Badań i Rozwoju

 

Liczba etatów: 1

 

Główne obowiązki:

 

 1. Nadzór, organizacja i analiza wyników badań marketingowych, w tym w szczególności organizacja badań napełnień linii komunikacyjnych oraz badań ankietowych.
 2. Analiza wyników badań oraz formułowanie wniosków.
 3. Prowadzenie spraw związanych z wyliczeniem dotacji wnoszonych przez gminy KZK GOP w zakresie związku wielkości napełnień (liczby przewożonych pasażerów) a wielkością dotacji gmin KZK GOP
 4. Przygotowywanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących rozwoju komunikacji miejskiej KZK GOP, przygotowanie materiałów dla komisji oraz organów Związku, a także w zależności od potrzeb innych instytucji.
 5. Dokonywanie analiz strategicznych dotyczących różnych aspektów rozwoju i działalności KZK GOP.

 

Wykształcenie: wyższe, tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

 

Wymagania niezbędne:

 • przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z transportem zbiorowym lub badaniami marketingowymi - nie dotyczy osób, które ukończyły studia w zakresie transportu, logistyki, marketingu lub socjologii,
 • umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niekaralność sądowa,
 • dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w badaniach marketingowych w branży transportu miejskiego,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość układu komunikacyjnego aglomeracji katowickiej,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu cywilnego.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i odbyte szkolenia,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Nr DO/ON/17/2010”, w terminie do 23.08.2010 r. pod adresem:

 

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria parter, pokój 014

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP numer telefonu (32) 74-38-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 6.08.2010 r.

 

Opublikował: Zbigniew Pustuł


odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-08-06 (2853 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.099 sekund