Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
17 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Informatyk w Wydziale Informatyki
DO/ON/18/2010
DO/ON/18/2010

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Informatyk w Wydziale Informatyki
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Instalacja i konfiguracja stacji roboczych w sieci LAN,
 2. Obsługa systemów operacyjnych: Linux Red Hat, FreeBSD, WinXP, MS Serwer 2003,
 3. Obsługa baz danych: Informix, PostgreSQL, MS SQL,
 4. Usuwanie awarii sprzętu i oprogramowania,
 5. Udzielane wsparcia użytkownikom „help desk”,
 6. Modyfikacja strony WWW i BIP,
 7. Konfiguracja urządzeń sieci LAN, WLAN.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe kierunek informatyka, elektronika lub automatyka. Dodatkowo kursy i certyfikaty z zakresu systemów operacyjnych oraz baz danych.


Wymagania niezbędne:

- ukończone 4 semestry CCNA (Cisco Networking Academy),

- praktyczna znajomość zagadnień wymienionych w punkcie Główne obowiązki,

- znajomość regulacji prawnych z zakresu :

 • ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy o samorządzie gminnym

Powyższe wymagania zostaną sprawdzone testem umiejętnościowym.

Wymagania pożądane:

- wiedza o zasadach zarządzania oprogramowaniem,

- umiejętność prowadzenia szkoleń użytkowników końcowych,

- znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniających umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej do oprogramowania.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • list motywacyjny
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/18/2010", w terminie do 25.08.2010r.  pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21A, 40-053 KATOWICE
Kancelaria – pok. 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 0 32 74 38 452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 12.08.2010r.

 

Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Zbigniew Pustuł


odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-08-12 (3053 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.097 sekund