Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
18 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Inspektor ds. płac w Dziale Finansowo - Budżetowym
DO/ON/19/2010
DO/ON/19/2010

Inspektor ds. płac w Dziale Finansowo - Budżetowym

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor ds. płac w Dziale Finansowo - Budżetowym

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Naliczanie wynagrodzeń pracowników.
 2. Naliczanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umów cywilno - prawnych.
 3. Prowadzenie całokształtu prac związanych z naliczaniem i regulowaniem składek ZUS.
 4. Prowadzenie całokształtu prac związanych z naliczaniem i regulowaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
 5. Sporządzanie PK-ów w w/w zakresie.
 6. Uzgadnianie kont w w/w zakresie.


Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Wykształcenie wyższe ekonomiczne (3 lata stażu pracy). Wymagany staż pracy dotyczy wyłącznie pracy na stanowisku pracownika odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń (przynajmniej 50 etatów ) pracowników, doświadczenie w pracy w systemie kadrowo – płacowym.


Wymagania niezbędne:

 • posiadanie predyspozycji do pracy w grupie,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu :
  • kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do kodeksu w zakresie wynagrodzeń,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,

Wymagania pożądane:

 •  
  • znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy o rachunkowości

 

 

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • odręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  (w przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),  
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/19/2010", w terminie do 30.11.2010r. pod adresem:


Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
Kancelaria – pokój 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 32 7438 452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 04.11.2010r.

 

Dyrektor Biura KZK GOP

Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-11-04 (2233 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.096 sekund