Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Referent w Referacie Kontroli Biletów
DO/ON/21/2010
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Referent w Referacie Kontroli Biletów

Liczba etatów: 3

 

Główne obowiązki:

-     Przeprowadzanie kontroli w środkach komunikacji działających na zlecenie
KZK GOP w zakresie:

  • kontroli biletów i nakładania opłat dodatkowych pasażerom naruszającym Taryfę KZK GOP,
  • sprawności kasowników,
  • oznakowania taryfowo-biletowego,
  • dostępności biletów KZK GOP.

-     Zakup kontrolny biletów jednorazowych KZK GOP w stałych punktach sprzedaży i w pojazdach,

-     Obserwacja pracy kontrolerów na umowę, ujawnianie uchybień i nadużyć,

-     Kontrola stanu infrastruktury przystankowej,

-     Praca w systemie zmianowym, w zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.

 

Wykształcenie: średnie

 

Wymagania niezbędne:

-       udokumentowany dwuletni staż pracy,

-       znajomość przepisów prawa: Ustawa prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o samorządzie gminnym,

-       kultura osobista,

-       opanowanie w sytuacjach trudnych, konfliktowych,

-       umiejętność prowadzenia rozmowy z pasażerem,

-       umiejętność pracy w zespole,

-       rzeczowość,

-       stanowczość,

-       sprawność fizyczna umożliwiająca w ciągu dnia pracy wykonywanie czynności kontroli w pojazdach,

-       pozytywna opinia o posiadanych predyspozycjach do wykonywania czynności kontroli biletów wydana przez wskazanego przez KZK GOP psychologa.

 

Wymagania pożądane:

-       doświadczenie w pracy w komunikacji miejskiej.

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

-       kwestionariusz osobowy,

-       odręcznie napisany życiorys,

-       list motywacyjny,

-       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

-       kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,

-       oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

-       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,

-       kserokopia dowodu osobistego,

-       oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy – Ogłoszenie Nr DO/ON/21/2010”, w terminie do  03.12.2010r. pod adresem:

 

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria – parter pokój 014

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP – numer telefonu 32–74-38-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej.  bip.kzkgop.pl

 

Termin biegnie od   08.11.2010r.

 

Dyrektor Biura KZK GOP

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2010-11-08 (3968 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.097 sekund