Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych
DO/ON/1/2011
Ogłoszenie Nr DO/ON/1/2011

 

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych

Liczba etatów: 1

 

Główne obowiązki:

Prowadzenie spraw kadrowych Związku w zakresie:

  1. Prowadzenie akt osobowych pracowników, spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami oraz spraw bieżących związanych z zatrudnieniem.
  2. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników.
  3. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia pracowników – obsługa programu „Płatnik” oraz kompleksowe załatwianie spraw emerytalno-rentowych.
  4. Kompleksowa obsługa posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu, Komisji oraz sporządzanie protokołów i tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych.
  5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi z zakresu informacji publicznej.
  6. Prowadzenie spraw z zakresu szkoleń pracowników, delegacji.

Wykształcenie: wyższe

Wymaganie niezbędne:

                - co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż na stanowisku do  spraw  kadr,

                - znajomość przepisów prawa: Prawo pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa  

                 o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,

                - umiejętność redagowania pism,

                - umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet, Pro Office, program

                 płatnik

                - komunikatywność,

                - odpowiedzialność,

                - umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

                - umiejętność pracy pod presją czasu,

                - niekaralność sądowa,

                - dobry stan zdrowia.

 

Wymagania pożądane:

 

                - doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

                - znajomość Ustawy  o samorządzie gminnym, Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

                Prawa zamówień publicznych.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 

                - kwestionariusz osobowy,

                - odręcznie napisany życiorys,

                - list motywacyjny,

                - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

                - kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,

                - podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w

                momencie zatrudnienia kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z

                Krajowego Rejestru Sadowego),

                - podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź

                 profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Nr DO/ON/1/2011”, w terminie do 25.01.2011r. pod adresem:

 

 

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

Ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria – Parter pokój nr 014

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP – numer telefonu 32-74-38-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl.

 

Termin biegnie od 10.01.2011r.

 

 

Dyrektor Biura KZK GOP

Roman Urbańczyk

Opublikował: Zbigniew Pustuł


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-01-10 (2471 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.099 sekund