Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Referacie Punktów Obsługi Pasażera
DO/ON/2/2011
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor w Referacie Punktów Obsługi Pasażera

Miejsce pracy: Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP w Sosnowcu, w zależności od potrzeb również   siedziba KZK GOP w Katowicach lub Punkt Obsługi Pasażera w Bytomiu

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

w Punkcie Obsługi Pasażera:

- Detaliczna sprzedaż biletów komunikacji miejskiej wraz z prowadzeniem dokumentacji związanej
z kasą biletową i magazynem biletowym,

- Udzielanie pasażerom informacji dotyczącej bieżącego funkcjonowania komunikacji miejskiej KZK GOP,

- Przyjmowanie odwołań od nałożonych opłat dodatkowych,

- Przyjmowanie korespondencji dotyczącej funkcjonowania komunikacji miejskiej KZK GOP.

 

Obowiązki dodatkowe:

 

w siedzibie KZK GOP:

- prowadzenie pojazdu służbowego celem dowozu/odbioru dokumentacji między siedzibą KZK GOP
i Punktami Obsługi Pasażera,

- kontrola sieci dystrybucji biletów.

 

Wykształcenie: średnie

Wymaganie niezbędne:

- w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 3-letni staż pracy,

- znajomość przepisów prawa: Ustawa o samorządzie gminnym, Taryfa przewozu osób i bagażu
w komunikacji miejskiej KZK GOP, Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji KZK GOP,

- umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna),

- komunikatywność,

- odpowiedzialność,

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- pozytywne podejście do pasażera,

- niekaralność sądowa,

- dobry stan zdrowia,

- prawo jazdy kategorii „B”.

 

Wymagania pożądane:

 

- doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z obsługą klienta, np. informacja, sprzedaż,

- znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym,

- wysoka kultura osobista,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,

- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sadowego),

- podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Numer: DO/ON/2/2011”, w terminie do 28.01.2011r. pod adresem:

 

 

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria – Parter pokój nr 014

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Referacie Punktów Obsługi Pasażera KZK GOP – numer telefonu 32-74-38-531 lub w Wydziale Sprzedaży KZK GOP – numer telefonu 32-74-38-536, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl.

 

Termin biegnie od 14.01.2011r.

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-01-14 (3638 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.097 sekund