Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych
DO/ON/4/2011
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych

 

Liczba etatów: 1

 

Główne obowiązki:

 

Prowadzenie spraw kadrowych Związku w zakresie:

  1. Prowadzenie akt osobowych pracowników, spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami oraz spraw bieżących związanych z zatrudnieniem.
  2. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników.
  3. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia pracowników – obsługa programu „Płatnik” oraz kompleksowe załatwianie spraw emerytalno – rentowych.
  4. Przygotowywanie projektów odpowiedzi, opinii.
  5. Prowadzenie spraw z zakresu szkoleń pracowników, delegacji.
  6. Sporządzanie sprawozdań GUS

 

Wykształcenie: średnie

 

Wymagania niezbędne:

 

- w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 3-letni  udokumentowany staż  

pracy,

- Znajomość przepisów prawa: Prawo pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o  

  ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,  Kodeks Cywilny,

- Umiejętność redagowania pism,

- umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet, Pro Office),

- komunikatywność,

- odpowiedzialność,

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- niekaralność sądowa,

- dobry stan zdrowia.

 

Wymagania pożądane:

 

- umiejętność obsługi programu płatnik,

- wysoka kultura osobista,

- znajomość języka angielskiego,

- znajomość Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- kwestionariusz osobowy,

- odręcznie napisany życiorys,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,

- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego),

- podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Nr DO/ON/4/2011” w terminie do 14.02.2011r., pod adresem:

 

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

Ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria – Parter Pokój nr 014

 

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP – numer telefonu 32 74 38 452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

 

Termin biegnie od 03.02.2011r.

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2011-02-02 (4129 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.108 sekund