Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Prasowym
DO/ON/4/2012
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Podinspektor w Wydziale Prasowym

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

- Przygotowanie i opracowywanie tekstów publikacji, ogłoszeń i reklam poświęconych systemowi Śląska Karta Usług Publicznych oraz KZK GOP,

- Redagowanie komunikatów dla pasażerów oraz użytkowników systemu ŚKUP,

- Przygotowywanie komunikatów dotyczących Związku kierowanych do dziennikarzy i mediów.

- Nadzór merytoryczny nad stroną promocyjną Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz stroną internetową KZK GOP,

- Nadzór nad wszystkimi stronami prowadzonymi przez KZK GOP (również na portalach społecznościowych),

- Opracowanie, organizacja oraz udział w działaniach promocyjnych Śląskiej Karty Usług Publicznych, a także kampaniach informacyjnych, edukacyjnych i społecznych KZK GOP,

- Pisanie tekstów, redagowanie oraz nadzór nad wydawnictwami KZK GOP z uwzględnieniem materiałów dotyczących systemu ŚKUP,

- Kontakt z drukarnią oraz kolportaż pism wydawanych przez KZK GOP,

- Weryfikacja publikacji medialnych („prasówka”),

- Reprezentowanie stanowiska Związku w mediach,

- Dokumentacja fotograficzna działalności KZK GOP,

Wykształcenie: wyższe

Wymaganie niezbędne:

- znajomość przepisów prawa: Prawo prasowe, Prawo autorskie, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o dostępie do informacji, Ustawa o samorządzie gminnym, Taryfa, Regulamin przewozu oraz zasady porządkowe KZK GOP,

- umiejętność redagowania różnego rodzaju tekstów oraz pism,

- bardzo dobra umiejętność posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie,

- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna),

- orientacja w tematyce dotyczącej działalności KZK GOP oraz samorządowej,

- orientacja w tematyce dotyczącej systemu Śląska Karta Usług Publicznych na podstawie dostępnej informacji (strona kzkgop.com.pl, silesiacarta.pl),

- umiejętność posługiwania się portalami społecznościowymi,

- komunikatywność,

- odpowiedzialność,

- sumienność,

- rzetelność,

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym,

- wysoka kultura osobista,

- niekaralność sądowa,

Wymagania pożądane:

- orientacja w problematyce komunikacji w regionie, zwłaszcza w dziedzinie transportu publicznego,

- znajomość problemów społecznych aglomeracji górnośląskiej i regionu,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

- niekaralność sądowa,

- znajomość programów graficznych oraz zagadnień związanych ze składem i drukiem czasopism oraz doświadczenie w tym zakresie będą dodatkowym atutem.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- zaświadczeń o odbytych stażach,

- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sadowego),

- podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Dokumenty pożądane do dostarczenia:

- opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy Ogłoszenie Numer: DO/ON/4/2012”, w terminie do 13.02.2012 r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

ul. Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria – Parter pokój nr 014

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl.

Termin biegnie od 03.02.2012r.

Opublikował: Jacek Kowolik


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-02-03 (4658 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund