Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych
DO/ON/6/2012
 

  Ogłoszenie Nr DO/ON/6/2012

 

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul.Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych

Liczba etatów:  1

Główne obowiązki:

  1. Prowadzenie spraw w zakresie dokumentacji i ewidencji środków trwałych na wyposażeniu Biura, prowadzenie kartotek ewidencji wyposażeniu pracowników
    w środki techniczne,
  2. Prowadzenie spraw związanych z archiwizowaniem dokumentów Biura,
  3. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentów w zakresie szkoleń,
  4. Prowadzenie zastępstwa w zakresie obsługi kancelaryjnej,
  5. Prowadzenie zastępstwa w zakresie opracowywania i przykazywania do Wydziału Finsnowo-Budżetowego wniosków w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i służbowej dla pracowników służb kontrolnych zgodnie z Regulaminem Pracy Pracowników Biura

Wykształcenie:  średnie

Wymagania niezbędne:

- w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest co najmniej 3-letni udokumentowany

  staż   pracy,

- znajomość przepisów prawa: Ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks

  postępowania administracyjnego, Kodeks Cywilny, Ustawa o ochronie danych osobowych,

- umiejętność redagowania pism,

- umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet, Pro Office)

- komunikatywność,

- odpowiedzialność,

- umiejętność  pracy samodzielnej i w zespole,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- niekaralność sądowa,

- dobry stan zdrowia,

- wysoka kultura osobista,

- znajomość Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych,

- znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji

  przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

 

Kandydaci zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,

- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  (w momencie zatrudnienia kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia
  z Krajowego Rejestru Sądowego),

- podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź
  o profilu prowadzonej działalności gospodarczej

 

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta nr DO/ON/6/2012” w terminie do 18.04.2012r., pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP

ul.Barbary 21A

40-053 Katowice

Kancelaria – parter pokój nr 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP – numer telefonu 32 74 38 452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7,oo do 15,oo

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 06.04.2012r.

 

Opublikował: Zbigniew Pustuł


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2012-04-05 (5480 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.106 sekund