Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
19 gość (i)
  Twój adres IP
54.221.147.93
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie: wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK
LXXII/9/2005
UCHWAŁA NR LXXII/9/2005

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP
w Katowicach z dnia 23 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK GOP

Na podstawie : art.134 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami ) oraz art.73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) i § 12 ust.1 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 13 z dnia 31.01.2005r.)
Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Wybrać zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego (Ustawa Prawo zamówień publicznych Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz.177 z późn. zmianami ) do bankowej obsługi budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP:

GETIN Bank S.A.
ul. Pszczyńska 10
40-479 Katowice

w okresie od 13.08.2005r. do 12.08.2008 r.
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.


Przewodniczący Zgromadzenia
mgr inż. Henryk Zaguła

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-06-27 (1561 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.104 sekund