Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
10 gość (i)
  Twój adres IP
54.221.147.93
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie: Cennika Opłaty oraz Dnia Bez Samochodu
LXXII/10/2005
Uchwała Nr LXXII/10/2005
Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 23.06.2005r.


w sprawie: Cennika Opłaty oraz Dnia Bez Samochodu


Na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 5 Statutu KZK GOP (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 13 poz. 308 z dnia 31.01.2005r.)

Zgromadzenie Związku uchwala :

§ 1

Zmienić od 15.09.2005r. w załączniku do Uchwały nr LXX/1/2005 Zgromadzenia KZK GOP (Cenniku Opłat) brzmienie zdania pierwszego po tabeli I Opłaty za przejazd jednorazowy w sposób następujący:
"W autobusach i tramwajach sprzedaje się bilety za przejazd jednorazowy (za 3,50zł normalny i 1,75zł ulgowy) uprawniające do przejazdu w granicach do trzech i więcej miast (gmin)".

§ 2

W dniu 22 września każdego roku (tzw. Dzień Bez Samochodu) posiadanie podczas podróży środkami komunikacji miejskiej KZK GOP dowodu rejestracyjnego swojego samochodu, będzie uprawniało do bezpłatnego przejazdu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 15 września 2005r.
Przewodniczący Zgromadzenia
mgr inż. Henryk Zaguła

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-06-27 (1148 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.095 sekund