Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
9 gość (i)
  Twój adres IP
54.221.147.93
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawia zakupu oprogramowania wspomagającego rozliczenia z przewoźnikami
UCHWAŁA NR LXXIII/15/2005
UCHWAŁA NR LXXIII/15/2005

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 29 września 2005 r.


w sprawie: podjęcia zobowiązania finansowego w latach 2006 - 2007 z przeznaczeniem na zakup oprogramowania wspomagającego rozliczenia z przewoźnikami i gminami na podstawie danych rozkładowych i wykonanej pracy przewozowej.

Na podstawie art. 58 oraz art. 69 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), § 12 ust. 2 pkt. 6 Statutu KZK GOP (tekst jednolity Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 13/05 z dnia 31.01.2005 r.)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1
Zaakceptować wydatek w kolejnych latach budżetowych 2006 i 2007 do łącznej wysokości 240.000 zł. związany z zakupem oprogramowania komputerowego służącego do rozliczeń z przewoźnikami i gminami na podstawie danych rozkładowych i wykonanej pracy przewozowej poprzez zakup modułu BusMan CB.

§ 2
Wprowadzić do budżetów KZK GOP w Dziale 750 "Administracja publiczna", Rozdział 75095 "pozostała działalność" środki finansowe w następujących latach budżetowych:
- w 2006r. - 190.000 zł.
- w 2007r. - 50.000 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia
Henryk Zaguła

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2005-10-06 (1222 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.112 sekund