Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Kierownik Działu Prasowego
Ogłoszenie Nr DO/ON/1/2006
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr DO/ON/1/2006

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Kierownik Działu Prasowego
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:


 1. Kreowanie polityki medialnej Związku.
 2. Koordynacja działań związanych z obsługą prasową Związku.


Wykształcenie: wyższe - preferowane z dziedziny organizacji w mediach, organizacji lub zarządzania

Wymagania niezbędne:

 • minimum 4-letni staż pracy, w tym 1 rok na stanowisku kierowniczym
 • znajomość przepisów prawa: Prawo prasowe, Prawo autorskie, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • umiejętność organizacji przedsięwzięć medialnych i ich oceny finansowej,
 • znajomość lokalnego rynku Public Relations oraz reklamy,
 • umiejętność kierowania zespołem i zarządzania,
 • komunikatywność
 • rzetelność
 • odpowiedzialność
 • sumienność
 • lojalność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia


Wymagania pożądane:

 • znajomość rynku medialnego,
 • znajomość problemów komunikacyjnych regionu,
 • znajomość problemów aglomeracji katowickiej i regionu,
 • doświadczenie w pracy dziennikarskiej,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi programów tekstowych, edytorskich i graficznych
 • prawo jazdy


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji i uprawnień zawodowych
 • kopie świadectw dokumentujących wymagany staż pracy
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/1/2006", w terminie do 10.05.2006r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18


Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 26.04.2006r.

Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk


Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-04-25 (1765 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.099 sekund