Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Dziale Prasowym
Ogłoszenie Nr DO/ON/2/2006
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr DO/ON/2/2006

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Dziale Prasowym
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Obsługa prasowa Związku.
 2. Redagowanie biuletynu informacyjnego oraz miesięcznika i periodyku KZK GOP.


Wykształcenie: średnie, niepełne wyższe

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3-letni staż pracy
 • doświadczenie w pracy dziennikarskiej
 • znajomość przepisów prawa: Prawo prasowe, Prawo autorskie, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o dostępie do informacji
 • umiejętność redagowania tekstów, redagowania pism, składu gazet
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • rzetelność,
 • lojalność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia


Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy redakcyjnej,
 • znajomość rynku prasowego, znajomość problemów aglomeracji katowickiej i regionu,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • podstawy obsługi programów wydawniczych i edytorskich
 • znajomość Prawa zamówień publicznych


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej


Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/2/2006", w terminie do 10.05.2006r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18


Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 26.04.2006r.

Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-04-25 (1876 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund