Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
11 gość (i)
  Twój adres IP
18.207.98.97
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie przekazania skargi PKM Bytom S.A. na Uchwałę nr LXXV/1/2006 Zgromadzenia KZK GOP do sądu administracyjnego oraz wyznaczenia pełnomocnika procesowego
LXXVII/7/2006

UCHWAŁA NR LXXVII/7/2006

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 23 maja 2006 rokuw sprawie: przekazania skargi PKM Bytom S.A. na Uchwałę nr LXXV/1/2006 Zgromadzenia KZK GOP do sądu administracyjnego oraz wyznaczenia pełnomocnika procesowego

Na podstawie art. 54 §2 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 13 poz. 308 z 2005r.)

Zgromadzenie Związku uchwala:


§ 1.

Przekazać skargę Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Bytomiu S.A. z dnia 4 maja 2006r. na Uchwałę Zgromadzenia Komunikacyjnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach nr LXXV/1/2006 z dnia 16 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu KZK GOP, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę w terminie oznaczonym przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

§ 2.

Powierzyć radcy prawnemu Jędrzejowi Klatce sporządzenie odpowiedzi na skargę oraz zastępstwo procesowe KZK GOP przy prowadzeniu sprawy przed sądami administracyjnymi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-05-25 (1105 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.082 sekund