Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
19 gość (i)
  Twój adres IP
18.207.98.97
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwał Nr: XXII/5/96, XLIII/13/99, XLVI/3/2000
LXXVII/8/2006
UCHWAŁA NR LXXVII/8/2006 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 23 maja 2006 roku.


w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXII/5/96 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach
z dnia 29.03.1996r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP; Uchwały Nr XLIII/13/99 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 29.10.1999r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP; Uchwały Nr XLVI/3/2000 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 07.07.2000r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP


Na podstawie §12 ust. 1 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 2005r., Nr 13, poz. 308)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§1.

Uchyla się następujące Uchwały:
1. Uchwała Nr XXII/5/96 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 29.03.1996r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP,
2. Uchwała Nr XLIII/13/99 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 29.10.1999r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP,
3. Uchwała Nr XLVI/3/2000 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 07.07.2000r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura KZK GOP.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-05-25 (2722 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.077 sekund