Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
10 gość (i)
  Twój adres IP
3.231.25.104
  Aktualny czas:
Uchwała w sprawie: Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP w Katowicach
LXXVII/6/2006
UCHWAŁA NR LXXVII/6/2006

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 23 maja 2006 rokuw sprawie: Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, nr 97, poz. 1591 z późn. zm.) art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz.U. z 2001r. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. nr 190, poz. 1606) oraz § 12 ust. 2 pkt. 5/ Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 13 poz. 308 z 2005r.)
Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1.

Przyjąć Taryfę przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchylić następujące uchwały o wprowadzeniu Taryfy i jej zmianach:
 1. Uchwała nr 17/94 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 2. Uchwała nr 18/94 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 1 lipca 1994 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/94 Zarządu KZK GOP z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 3. Uchwała nr 30/94 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/94 z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 4. Uchwała nr 32/94 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/94 z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 5. Uchwała nr 2/95 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/94 z dnia 17 maja 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 6. Uchwała nr 6/95 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/94 z dnia 17 maja 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 7. Uchwała nr 11/95 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 17 maja 1995 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6/95 Zarządu KZK GOP z dnia 16 marca 1995 r. zmieniającej Taryfę przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 8. Uchwała nr 33/95 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/94 z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie wprowadzenia Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP w związku ze zmianą cennika.
 9. Uchwała nr 25/96 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/93 z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie Taryfy Przewozu Osób i Bagażu w Komunikacji Miejskiej KZK GOP.
 10. Uchwała nr 27/96 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany uchwały nr 17/93 z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie Taryfy Przewozu Osób i Bagażu w Komunikacji Miejskiej KZK GOP.
 11. Uchwała nr 23/98 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji KZK GOP.
 12. Uchwała nr 3/2000 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 23/98 z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji KZK GOP.
 13. Uchwała nr 36/2001 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany i wprowadzenia jednolitego tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 14. Uchwała nr 5/2002 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie zmiany Taryfy.
 15. Uchwała nr 1/2003 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 16. Uchwała nr 16/2003 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie zmiany tekstu Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP.
 17. Uchwała nr 13/2004 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 36/2001 Zarządu KZK GOP z dnia 21 grudnia 2001 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia jednolitego tekstu.
 18. Uchwała nr 22/2004 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr 13/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia jednolitego tekstu.
 19. Uchwała nr LXX/2/2005 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2004 Zarządu KZK GOP z dnia 10 października 2004 r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia jednolitego tekstu.
 20. Uchwała nr LXXIII/14/2005 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXX/2/2005 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i ustalenia jej jednolitego tekstu.
 21. Uchwała nr LXXIV/19/2005 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXIII/14/2005 Zgromadzenia KZK GOP z dnia 29 września 2005 r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia jednolitego tekstu.
 22. Uchwała nr LXXV/2/2006 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXX/2/2005 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia jej jednolitego tekstu oraz uchylenia uchwały nr LXXIV/19/2005 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP i wprowadzenia jej jednolitego tekstu.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXVII/ 6 /2006 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 23 maja 2006 roku


T A R Y F A
przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP


§ 1. Zakres obowiązywania Taryfy.

1. Niniejsza Taryfa określa zasady korzystania z komunikacji organizowanej przez KZK GOP Katowice.

2. Załącznikiem do Taryfy są Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji miejskiej KZK GOP.

§ 2. Opłaty za przejazd.

1. Pasażerowie mogą odbywać podróż tylko i wyłącznie na podstawie ważnych biletów lub dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

2. Za bilety ważne uważa się:
a) bilety przeznaczone do kasowania (jednorazowe, wieloprzejazdowe okresowe) - skasowane czytelnie w miejscu oznaczonym na bilecie, zgodnie z obowiązującym Cennikiem i nie więcej razy niż wynika to z rodzaju biletu,
b) bilety wyłączone z kasowania (okresowe, miesięczne) - ostemplowane i wypisane czytelnie, w sposób trwały (tj. piórem lub długopisem), zgodnie z oznaczeniami na bilecie (imię i nazwisko oraz w przypadku biletów na jedno miasto/gminę - miasto/gmina, na terenie których pasażer będzie podróżował),
c) bilety zakupione u konduktora zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

3. Bilet imienny jest ważny tylko i wyłącznie z dokumentem tożsamości.

4. Okres ważności biletów okresowych określony jest przez rodzaj biletu:
a) bilety kwartalne ważne są przez trzy kolejne miesiące od miesiąca zaznaczonego przez kolekturę, w której został zakupiony bilet,
b) bilety miesięczne ważne są od 1 do ostatniego dnia miesiąca,
c) bilety kilkudniowe (1, 2, 5, 7, 14 -dniowe itp.) ważne są przez określoną ilość dni, wynikającą z charakteru biletu, z czego pierwszym dniem ważności jest data ostemplowania przez kolekturę lub dzień skasowania biletu przez pasażera w pierwszym pojeździe, w jakim pasażer podróżował z tym biletem.

Przejazdy na liniach KZK GOP odbywają się na podstawie biletów wydanych przez KZK GOP lub za zgodą Zarządu KZK GOP na podstawie biletów wydawanych przez innych współorganizatorów. Na liniach wspólnych dopuszcza się możliwość podróżowania z biletami wydanymi przez innych organizatorów, zgodnie z zawartymi w pojeździe informacjami taryfowymi.

Dokumenty uprawniające do ulg oraz dokumenty tożsamości, o których mowa w dalszej części Taryfy, muszą być wydane przez uprawnione odrębnymi przepisami organy.

§ 3. Przejazdy bezpłatne.

Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:
1. Posłowie na Sejm i Senatorowie - na podstawie ważnych legitymacji.

2. Radni Rady Miasta (Gminy) w granicach administracyjnych danego miasta (gminy) - na podstawie ważnej legitymacji radnego.

3. Dzieci do 4-go roku życia, tj. do dnia 4 rocznicy urodzin, wraz z wózkiem - na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży.

4. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna uczęszczająca do przedszkola, szkoły albo do ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych (wzór MENiS-II/181/2) lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (wzór MENiS-II/182 lub ART. II/293/3).

5. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna (do 18 roku życia), przy przejazdach z miejsca zamieszkania (pobytu) do ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
a) legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (powiatowy/wojewódzki) bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawności,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji), wraz z zaświadczeniem/legitymacją z danej placówki o uczestnictwie w zajęciach (na zaświadczeniu musi widnieć adres oraz pieczęć placówki).

6. Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi, wojskowymi na podstawie książki inwalidy wojennego / wojskowego lub legitymacji osoby represjonowanej wydanych przez ZUS.

7. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) - na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
a) legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (powiatowy, wojewódzki),
b) legitymacji emeryta - rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów. W przypadku, gdy legitymacja nie zawiera zdjęcia osoby uprawnionej, niezbędne jest również posiadanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
c) książka inwalidy wojennego / wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej wydana przez ZUS z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
d) orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
e) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
8. Ociemniali - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub jednego z dokumentów wymienionych w § 3 pkt.7, stwierdzającego niepełnosprawność z powodu narządu wzroku lub oznaczonego symbolem 04-O.
9. Opiekunowie osób, o których mowa w pkt. 4, 5, 7 i 8 - tylko w przypadku gdy towarzyszą tym osobom w podróży - na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienia osób niepełnosprawnych. Uprawnienie dotyczy tylko 1 osoby będącej opiekunem osoby niepełnosprawnej.
10. Osoby, które ukończyły 70 rok życia, tj. od dnia ukończenia - na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

§ 4. Przejazdy ulgowe.

1. Do przejazdów ulgowych uprawnieni są:
a) dzieci od lat 4-ch do 10-ciu (tj. do dnia 10 rocznicy urodzin) na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się nimi w podróży,
b) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych i policealnych jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego,
w trakcie którego uczeń ukończył 21 rok życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MENiS/ART) lub zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór MENiS-I/137/2),
c) studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych na podstawie legitymacji studenckiej lub elektronicznej legitymacji studenckiej (wzór określony w Rozporządzeniu MENiS) oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych na podstawie legitymacji słuchacza kolegium (wzór MENiS). Uprawnienie nie dotyczy uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich,
d) kombatanci wojenni oraz osoby posiadające równorzędne uprawnienia na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydanego przez uprawnioną instytucję, inną niż ZUS,
e) Emeryci nie pozostający w stosunku pracy, na podstawie dowodu osobistego oraz jednego z następujących dokumentów:
­ ostatniego wydanego odcinka emerytury lub wyciągu z banku potwierdzającego wypłacone świadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna,
­ ważnej legitymacji emeryta - rencisty wojskowego/policyjnego wydanej przez uprawniony organ emerytalno - rentowy (dowód osobisty jest wymagany jedynie
w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej),
­ legitymacji emeryta-rencisty wydanej przez ZUS (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 12.08.2004r.)
f) Renciści (z wyłączeniem rent rodzinnych) pobierający rentę inwalidzką (w tym socjalną), nie pozostający w stosunku pracy, na podstawie dowodu osobistego oraz jednego z następujących dokumentów:
­ ostatniego wydanego odcinka renty lub wyciągu z banku potwierdzającego wypłacone świadczenie, przy czym nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna,
­ ważnej legitymacji emeryta - rencisty wojskowego/policyjnego z wpisem o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy wydanej przez uprawniony organ emerytalno - rentowy, (dowód osobisty jest wymagany jedynie w przypadku legitymacji bez zdjęcia osoby uprawnionej),
­ ważnej legitymacji emeryta-rencisty wydanej przez ZUS (zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 12.08.2004r.)
z wpisem o częściowej bądź całkowitej niezdolności do pracy.
Ulga przysługuje również wdowom/wdowcom pobierającym rentę rodzinną w przypadku gdy wdowa/wdowiec ukończyła 50 rok życia lub ma orzeczoną i wpisaną do ww. dokumentów całkowitą bądź częściową niezdolność do pracy.

2. Pasażer może korzystać podczas przejazdu tylko z jednej ulgi.

3. Nie uwzględnia się żądań o zastosowanie ulgi w drodze zwrotu części należności za zakupiony wcześniej bilet normalny.

§ 5. Przewóz zwierząt i bagażu.

1. Dopuszcza się przewóz bez dodatkowych opłat:
a) dwóch sztuk bagażu ręcznego, których suma wymiarów pojedynczej sztuki nie może przekroczyć, przy pomiarze w skrajnych punktach (długość, szerokość, wysokość) lub w obwodzie 160cm, (z wyłączeniem plecaków ze stelażem, które podlegają dodatkowej opłacie bez względu na wymiary).
b) małych zwierząt trzymanych na rękach (np. psy, koty, ptaki),
c) psów, które są przewodnikami osób niewidomych,
d) wózki inwalidzkie oraz inne przedmioty ortopedyczne potrzebne podróżującym osobom niepełnosprawnym do poruszania się.

2. Bilet miesięczny lub kwartalny uprawnia do przewozu psa lub ponadwymiarowego bagażu ręcznego (torby, plecaka, futerału na instrument muzyczny, itp.) bez dodatkowej opłaty.

3. Pasażerowie za zgodą kierującego pojazdem mogą przewozić odpłatnie w pojazdach bagaż inny niż określony w § 5 pkt. 1, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia w pojeździe, aby nie zagrażał bezpieczeństwu, nie utrudniał przejścia, nie narażał na zanieczyszczenie lub uszkodzenie odzieży (ciała) innych pasażerów i nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem. Odpłatny przewóz psów większych oraz bagażu ręcznego przekraczającego wymiary określone w § 5 pkt. 1 lit. a) nie wymaga zgody kierującego pojazdem.

4. Ulg przy przewozie bagażu i zwierząt nie stosuje się.

§ 6. Sprzedaż biletów.

1. Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej KZK GOP w cenach nominalnych odbywa się:
a) w punktach stacjonarnych i automatach,
b) przez konduktorów na specjalnie oznaczonych liniach.

2. Dopuszcza się sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem. Kierujący pojazdem sprzedaje bilety specjalnie oznaczone o cenie zgodnej z aktualnym Cennikiem KZK GOP

3. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach. W razie opóźnienia pojazdu większego niż 3 minuty w stosunku do rozkładu jazdy kierujący pojazdem może odmówić sprzedaży biletów.

4. W przypadku konieczności zakupu biletu u kierującego pojazdem pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu udaje się do kierującego pojazdem celem zakupu biletu i natychmiast po zakupie biletu kasuje go w najbliższym kasowniku.

5. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. W związku z tym zaleca się kupowanie biletów w punktach stacjonarnych, gdyż sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów.

§ 7. Zwrot biletów.

1. Kupującemu bilet miesięczny lub kwartalny przysługuje prawo zwrotu tego biletu najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca jego obowiązywania (pierwszego miesiąca obowiązywania). Przy zwrocie biletu potrąca się opłatę manipulacyjną, w wysokości 20% nominalnej ceny biletu.

2. Zwrot biletu przyjmuje kolektura, która go sprzedała.

§ 8. Kasowanie biletów.

1. Pasażer po wejściu do pojazdu bez zbędnej zwłoki (przed zajęciem miejsca siedzącego) zobowiązany jest do:
a) skasowania lub zakupu biletu u kierowcy i jego skasowania, lub
b) zakupu biletu u konduktora lub jego wymiany chyba, że pasażer posiada bilet nie wymagający kasowania i nie przewozi zwierząt lub bagażu wymagającego uiszczenia opłaty za przejazd.

2. Kasując bilet jednorazowy pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości skasowania, w szczególności zabrania się kasowania biletu więcej razy niż to wynika z jego typu. W razie braku kodu kasującego na bilecie należy udać się do innego kasownika lub do kierującego pojazdem celem właściwego oznaczenia ważności biletu.

3. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie posiadanego biletu następnym pojazdem linii przebiegającej tą samą trasą.

4. Pasażer dokonujący przejazdu na odcinku jednego przystanku również jest zobowiązany posiadać ważny bilet.

§ 9. Kontrola biletów

1. Przebywając w pojeździe pasażer jest zobowiązany do posiadania i okazywania kontrolującym ważnych biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.

2. Kontrolerzy (konduktorzy) uprawnieni są do sprawdzania czy pasażer podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) na podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada dokumenty uprawniające do tego. Kontrolerzy (konduktorzy) mogą też sprawdzać czy podróż (przewóz) odbywa się zgodnie z "Zasadami porządkowymi" (załącznik do Taryfy). W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub w razie stwierdzenia braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu albo nie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu kontroler (konduktor) pobiera zgodnie z cennikiem opłatę dodatkową gotówkową lub wystawia protokół - wezwanie do zapłaty wraz z przewoźnym.
3. Pasażer, który podróżuje (przewozi bagaż lub zwierzęta) niezgodnie z Taryfą zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewoźnego zgodnie z Cennikiem. Druk opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu zastępuje bilet. Za naruszenie Taryfy uważa się jazdę bez ważnego biletu, a w szczególności jazdę:
a) bez biletu (jednorazowego, okresowego),
b) z biletem nieskasowanym,
c) z biletem zniszczonym,
d) z biletem niewypełnionym, wypełnionym nieprawidłowo lub w przypadku gdy z biletu korzysta inna osoba niż wymieniona na nim (dotyczy biletów okresowych imiennych),
e) z biletami, które nie obowiązują na liniach KZK GOP,
f) z biletem o zaniżonej opłacie.
4. O ile pasażer nie jest w stanie uiścić opłaty dodatkowej w pojeździe, celem sporządzenia protokołu wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej kontroler (konduktor) ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości (zawierającego fotografię i adres zamieszkania).

5. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości pasażera, kontroler (konduktor) ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalania tożsamości osób, o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera.

6. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości określonej w Cenniku.

7. Podczas wykonywania przez kontrolera czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej pasażer zobowiązany jest oczekiwać w pojeździe do czasu ich zakończenia. KZK GOP nie odpowiada za dokumenty pozostawione kontrolerowi podczas w/w czynności.

8. Bilety lub legitymacje, co do których istnieje podejrzenie, że są sfałszowane, kontroler może zatrzymać za pokwitowaniem na druku protokołu-wezwania, sporządzając jednocześnie odpowiednią notatkę.

9. Za osobę, której z powodu wieku lub stanu psychicznego winy zarzucić nie można, odpowiada ten kto z mocy ustawy lub umowy zobowiązany jest do nadzoru nad tą osobą.


§ 10. Odwołania od nałożonych opłat dodatkowych

1. Nabywca imiennego biletu okresowego, który korzystał ze środków komunikacyjnych KZK GOP zgodnie z nabytym uprawnieniem, a w trakcie kontroli nie posiadał biletu i otrzymał protokół-wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej o ile zgłosi się z tym biletem (zakupionym przed kontrolą biletową) do KZK GOP w ciągu trzech dni (licząc od daty wystawienia protokołu-wezwania).

2. Osoba, która korzystała z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i w trakcie kontroli nie posiadała, albo nie posiadała ważnego, dokumentu uprawniającego ją do takiego przejazdu może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty dodatkowej jest zgłoszenie się do KZK GOP w ciągu siedmiu dni (licząc od dnia przewozu) i przedstawienie dokumentu uprawniającego do korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego oraz uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej w Cenniku.

3. Przy anulowaniu opłaty dodatkowej w trybie § 10 pkt. 1 i 2 KZK GOP pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości określonej w Cenniku.

4. Odwołań od nałożenia opłat dodatkowych nie rozpatruje się, jeżeli od daty wystawienia opłaty dodatkowej do czasu złożenia odwołania minęło siedem dni.

§ 11. Zmiany i odstępstwa od Taryfy.

1. Zarząd KZK GOP może wprowadzić rabaty w cenach biletów. O ile rabat ma obowiązywać krócej niż trzy miesiące nie oznacza to konieczności zmiany cenników podanych wcześniej do wiadomości publicznej.

2. KZK GOP w przypadkach szczególnych (np. na liniach specjalnych) może wprowadzić odstępstwa od Cennika, co zostanie podane do wiadomości publicznej.

§ 12. Uwagi i postanowienia końcowe

1. Na podstawie niniejszej Taryfy sporządzone zostaną wyciągi, które w postaci ogłoszeń podane zostaną do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie ich w pojazdach.

2. Taryfa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji miejskiej
KZK GOP


§ 1.

1. Przez określenie "przewoźnik" rozumieć należy podmiot wykonujący usługę przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznej komunikacji miejskiej, działający na zlecenie KZK GOP.
2. Pasażerowie korzystający z przejazdów oraz kierujący pojazdami i kontrolerzy (konduktorzy) obowiązani są do przestrzegania niniejszych zasad porządkowych.
3. Kontrolerzy (konduktorzy) obowiązani są w czasie pełnienia obowiązków służbowych nosić identyfikator służbowy i okazywać go pasażerom na żądanie.
§ 2.

1. Pasażer odpowiada wobec przewoźnika za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zanieczyszczenia z jego winy pojazdu lub jego wyposażenia.
2. Przewoźnik nie odpowiada wobec pasażera za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.
§ 3.

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
3. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności, o których mowa w pkt. 2. obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom czekającym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.
§ 4.

1. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.
2. Sygnał odjazdu z przystanku daje kierujący pojazdem po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są już wewnątrz pojazdu, a wysiadające opuściły go.
3. W pojazdach wyposażonych w automatyczne urządzenie do zamykania drzwi zabronione jest ruszanie z przystanku przed zamknięciem drzwi.
§ 5.

1. Pasażer, który zajmie miejsce z napisem lub symbolem "dla inwalidy", "dla osoby z dzieckiem na ręku", itp. obowiązany jest zwolnić je w przypadku zgłoszenia się osoby dla której takie miejsce jest przeznaczone.
2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.
§ 6.

1. Kierujący pojazdem lub kontroler (konduktor) może odmówić przewozu osób nietrzeźwych oraz niebezpiecznych lub uciążliwych dla innych pasażerów.
2. Osoby o których mowa w pkt. 1. obowiązane są na wezwanie opuścić pojazd bez prawa zwrotu wartości biletu.
§ 7.

1. Rzeczy zabierane przez pasażerów do pojazdów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody innym pasażerom lub przewoźnikowi, przeszkadzać pasażerom i narażać ich na niewygody.
2. W pojazdach można przewozić małe zwierzęta pokojowe, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzynkach, klatkach) zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody.
3. Przewóz psów, w liczbie nie więcej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa oraz pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec.
4. Pasażer na żądanie współpasażera zobowiązany jest zdjąć plecak. Z żądaniem takim może również wystąpić kierujący pojazdem i kontroler (konduktor) biletów.
5. Osoby, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i obowiązane są mieć przy sobie broń palną w czasie przejazdu służbowego, mogą mieć przy sobie odpowiednio zabezpieczoną broń.
§ 8.

Zabronione jest:
a. otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,
b. nieuzasadnione dawanie sygnału odjazdu lub zatrzymania pojazdu,
c. wsiadanie do pojazdu po sygnale do odjazdu lub uprzedzeniu przez obsługę, że wolnych miejsc nie ma,
d. zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,
e. wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,
f. korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,
g. palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych,
h. wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
i. wykonywanie czynności mogących narazić współpasażerów na szkody,
j. przewożenie w wózku dziecka nie zapiętego szelkami zapobiegającymi wypadnięciu z wózka,
k. siadanie na barierkach ochronnych w przegubie autobusu,
l. wchodzenie do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
m. umieszczanie na siedzeniach zwierząt i bagażu.

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-05-25 (3288 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.077 sekund