Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
3.231.25.104
  Aktualny czas:
Uchwała NR LXIII/17/2003
Uchwała NR LXIII/17/2003Uchwała Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego
GOP w Katowicach
z dnia 07.11.2003r.


w sprawie: przyjęcia rezygnacji i odwołania Przewodniczącego Zarządu KZK GOP

Na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 14 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jedn. Dz. Urzędowy Woj. Katowickiego nr 15/96 z dnia 26 sierpnia 1996 r. z późn. zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1

Wobec złożonej rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego Zarządu KZK GOP w Katowicach, z uwagi na uzyskanie uprawnień emerytalnych – przyjąć rezygnację Pana Jerzego Śmiałka z funkcji Przewodniczącego Zarządu i odwołać go z tej funkcji z dniem 31.12.2003 r.

§ 2

Rozwiązać stosunek pracy z Przewodniczącym Zarządu KZK GOP Panem Jerzym Śmiałkiem z dniem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

W części objętej regulacją § 2 niniejszej uchwały traci moc Uchwała Zgromadzenia KZK GOP z dnia 15 grudnia 2002 r. Nr LVII/11/2002.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 r.

Opublikował: Dominik Balint

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2003-11-26 (1386 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.075 sekund