Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Inspektor w Dziale Informatyki
DO/ON/3/2006
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr DO/ON/3/2006

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor w Dziale Informatyki
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Uczestniczenie w administrowaniu siecią LAN Biura KZK GOP opartej na systemach MS Windows, FreeBSD, Linux (Red Hat) i SCO Unix,
 2. Uczestniczenie w administrowaniu zainstalowanymi systemami opartymi na bazach danych MS SQL i Informix,
 3. Zarządzanie stacjami roboczymi pracującymi w sieci KZK GOP,
 4. Prowadzenie szkolenia w zakresie pracy z zainstalowanymi programami na stanowiskach komputerowych użytkowników,
 5. Odpowiadanie za tworzenie kopii zapasowych i profilaktykę antywirusową administrowanych przez siebie systemów,
 6. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w Dziale Informatyki.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
Wykształcenie wyższe o specjalności informatyka (3 lata stażu pracy) lub inne wyższe techniczne (6 lat stażu pracy). Wymagany staż pracy dotyczy wyłącznie pracy na stanowisku informatyka lub bezpośredniego nadzoru w realizacji czynności informatyków.

Wymagania niezbędne:
 • posiadanie predyspozycji do pracy w grupie,
 • umiejętność administrowania siecią opartą na serwerach Windows 2000/2003,
 • w szczególności:
 • administrowanie uprawnieniami na poziomie definiowania profili domenowych,
 • administrowanie uprawnieniami użytkowników w oparciu o zdefiniowane profile,
 • umiejętność administrowania i tworzenia zapytań SQL-owych do relacyjnej bazy danych - preferowane będą osoby znające motory bazy danych: MS SQL
 • i Informix,
 • umiejętność konfigurowania stacji roboczych pracujących pod kontrolą systemu MS Windows z wykorzystaniem protokołów sieciowych TCP/IP,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w dostępie do sieci,
 • umiejętność konfigurowania sieci LAN TCP/IP,
 • praktyczna znajomość ustaw:
  • o ochronie danych osobowych,
  • prawo zamówień publicznych,
  • o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • o informacji publicznej (Biuletyn Informacji Publicznej).

  Wymagania pożądane:
  • minimum 1 rok pracy na stanowisku administratora sieci MS Windows NT/2000/2003 lub wdrożeniowca aplikacji sieciowych opartych na MS Windows i bazie danych Informix,
  • umiejętność administrowania sieciami LAN TCP/IP,
  • umiejętność administrowania systemami operacyjnymi SCO UNIX system V. FreeBSD, Linux(Red Hat),
  • wiedza o zasadach licencjonowania programów komputerowych,
  • wiedza o zasadach zarządzania oprogramowaniem,
  • umiejętność prowadzenia szkoleń użytkowników końcowych,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej,
  • znajomość języka HTML,
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji,
  • umiejętności analityczne,
  • samodzielność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

  Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
  • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
  • odręczny napisany życiorys
  • list motywacyjny
  • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  • certyfikaty firmy Microsoft i/lub pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy, potwierdzająca znajomość zagadnień związanych z administrowaniem siecią MS Windows i SCO UNIX (lub FreeBSD lub Linux)
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
  • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
  • kserokopia dowodu osobistego
  • oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

  Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
  i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/3/2006", w terminie do 21.06.2006r. pod adresem:

  Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
  ul. Wita Stwosza 31
  40-042 KATOWICE
  Kancelaria - piętro XXII pokój 18

  Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku
  w godzinach od 7.00 do 15.00.

  Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

  Termin biegnie od 07.06.2006r.

  Dyrektor Biura KZK GOP
  Roman Urbańczyk

  Opublikował: Adam Krakowczyk


  Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

  Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowane: 2006-06-07 (1566 odsłon)

  [ Wróć ]
 • Tworzenie strony: 0.097 sekund