Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
20 gość (i)
  Twój adres IP
3.231.25.104
  Aktualny czas:
Uchwała NR LXIII/18/2003
Uchwała NR LXIII/18/2003Uchwała Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku
Komunalnego GOP w Katowicach
z dnia 07.11.2003r.


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.

Na podstawie art. 73 § 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), § 12 ust. 2 pkt. 2, § 16 i § 17 Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach (tekst jedn. Dz.Urz. Woj. Katowickiego Nr 15/96 z dnia 26 sierpnia 1996 r.z p.zm.)

Zgromadzenie Związku uchwala:

§ 1.

1. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zarządu Związku został wybrany

Pan Roman Urbańczyk

2. Nawiązać stosunek pracy z Przewodniczącym Zarządu Związku z dniem 01 stycznia 2004 r

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2004 r.

Opublikował: Dominik Balint

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2003-11-26 (1355 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.076 sekund