Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
17 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Referent w Dziale Kontroli Biletów
DO/ON/7/2006
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Referent w Dziale Kontroli Biletów

Liczba etatów: 5
Główne obowiązki:
 • Przeprowadzanie kontroli w środkach komunikacji działających na zlecenie KZK GOP w zakresie:
  • kontroli biletów i nakładania opłat dodatkowych pasażerom naruszającym Taryfę KZK GOP,
  • sprawności kasowników,
  • oznakowania taryfowo-biletowego,
  • dostępności biletów KZK GOP.
 • Zakup kontrolny biletów jednorazowych KZK GOP w stałych punktach sprzedaży i w pojazdach.
 • Obserwacja pracy kontrolerów na umowę, ujawnianie uchybień i nadużyć.
 • Kontrola stanu infrastruktury przystankowej.
 • Praca w systemie zmianowym, w zależności od potrzeb możliwa również w soboty i niedziele.
Wykształcenie: średnie

Wymagania niezbędne:
 • znajomość przepisów prawa: Ustawa prawo przewozowe w zakresie przewozu osób, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o samorządzie gminnym
 • kultura osobista,
 • opanowanie w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • umiejętność prowadzenia rozmowy z pasażerem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzeczowość,
 • stanowczość.
 • sprawność fizyczna umożliwiająca w ciągu dnia pracy wykonywanie czynności kontroli w pojazdach.

Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w pracy w komunikacji miejskiej
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • odręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/7/2006, w terminie do 25.08.2006r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18


Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 07.08.2006r.

Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-08-07 (2480 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.093 sekund