Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Inspektor w Dziale Prasowym
DO/ON/9/2006
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr DO/ON/9/2006

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor w Dziale Prasowym
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Obsługa medialna Związku.
 2. Opracowywanie i aktualizacja zawartości merytorycznej strony internetowej.
 3. Opracowywanie i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnych KZK GOP.
 4. Realizacja działań promocyjnych i reklamowych oraz analiza ich efektywności.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3-letni staż pracy
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w branży reklamowej lub w pracy dziennikarskiej
 • znajomość ustaw: Prawo prasowe, Prawo autorskie, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o dostępie do informacji, Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność redagowania tekstów, pism
 • znajomość dwóch języków obcych
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • otwartość
 • odpowiedzialność
 • sumienność
 • rzetelność
 • lojalność, dyskrecja
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • umiejętność perswazji i negocjacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia

Wymagania pożądane:

 • znajomość rynku medialnego i branży reklamowej
 • orientacja w problematyce komunikacji w regionie, zwłaszcza w dziedzinie transportu publicznego,
 • znajomość problemów społecznych aglomeracji katowickiej i regionu,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • obsługa pakietu MS Office oraz podstawy obsługi programów graficznych
 • obsługa strony internetowej

 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem „Oferta pracy – Ogłoszenie Nr DO/ON/9/2006”, w terminie do 12.09.2006r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31                    
40-042 Katowice
Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP – numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej  bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od  28.08.2006r.

Dyrektor Biura KZK GOP
       Roman Urbańczyk

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-08-28 (1711 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.108 sekund