Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych
DO/ON/11/2006
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:
Prowadzenie spraw kadrowych Związku w zakresie:

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników, spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikami oraz spraw bieżących związanych z zatrudnieniem.
 2. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy pracowników.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia pracowników - obsługa programu Płatnik oraz kompleksowe załatwianie spraw emerytalno-rentowych.
 4. Kompleksowa obsługa posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu, Komisji oraz sporządzanie protokołów i tworzenie wewnętrznych aktów normatywnych.
 5. Przygotowywanie projektów odpowiedzi z zakresu informacji publicznej.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu szkoleń pracowników, delegacji.
Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: prawo, prawo administracyjne

Wymagania niezbędne:
 • minimum 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż na stanowisku do spraw kadr
 • znajomość przepisów prawa: Prawo pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność redagowania pism,
 • obsługa pakietu biurowego Office,
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • lojalność,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia
Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Prawa zamówień publicznych
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • odręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej
Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/11/2006", w terminie do 04.10.2006r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 18.09.2006r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-09-18 (1910 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.097 sekund