Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
23 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Inspektor ds. płac w Dziale Finansowo - Budżetowym
DO/ON/10/2006
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor ds. płac w Dziale Finansowo - Budżetowym
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Naliczanie wynagrodzeń pracowników.
 2. Naliczanie wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach umów cywilno - prawnych.
 3. Prowadzenie całokształtu prac związanych z naliczaniem i regulowaniem składek ZUS.
 4. Prowadzenie całokształtu prac związanych z naliczaniem i regulowaniem podatku dochodowego od osób fizycznych.
 5. Sporządzanie PK-ów w w/w zakresie.
 6. Uzgadnianie kont w w/w zakresie.
 7. Prowadzenie księgowości Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej.
 8. Prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników.
Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
Wykształcenie wyższe ekonomiczne (3 lata stażu pracy). Wymagany staż pracy dotyczy wyłącznie pracy na stanowisku pracownika odpowiedzialnego za naliczanie wynagrodzeń (przynajmniej 50-ciu) pracowników, doświadczenie w pracy w systemie kadrowo - płacowym

Wymagania niezbędne:
 • posiadanie predyspozycji do pracy w grupie,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu :
  • kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do kodeksu w zakresie wynagrodzeń,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw,
Wymagania pożądane:
znajomość regulacji prawnych z zakresu :
 • ustawy o rachunkowości
 • przepisów dot. Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej,
 • ubezpieczeń grupowych,

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • odręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/10/2006", w terminie do 04.10.2006r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 18.09.2006r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2006-09-18 (1623 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund