Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
17 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Podinspektor w Dziale Organizacji Przewozów
DO/ON/2/2007
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Dziale Organizacji Przewozów
Liczba etatów: 2

Główne obowiązki:

 1. Rozpoznawanie potrzeb przewozowych - analiza wniosków, postulatów.
 2. Rozpoznawanie warunków prowadzenia komunikacji zbiorowej.
 3. Opracowywanie rozkładów jazdy przy wykorzystaniu programu komputerowego.
 4. Wprowadzanie danych do modułu programu komputerowego.
 5. Uzgadnianie rozkładów jazdy z gminami.
 6. Współudział przy organizacji komunikacji zastępczej.
 7. Prowadzenie korespondencji w zakresie zgłaszanych wniosków.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:
 • Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z organizacja przewozu osób - nie dotyczy to osób, które ukończyły studia o kierunku transport lub kierunkach pokrewnych
 • znajomość przepisów prawa: Ustawa o transporcie drogowym, o czasie pracy kierowców
 • umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych
 • umiejętność pracy w zespole
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia

Wymagania pożądane:
 • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych (wg ustawy o transporcie drogowym)
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość Ustawy o samorządzie gminnym, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Cywilny, KPA

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/2/2007", w terminie do 05.03.2007r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 19.02.2007r.
Dyrektor Biura KZK GOP Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-02-19 (2521 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.097 sekund