Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
13 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych
DO/ON/4/2007
Ogłoszenie Nr DO/ON/4/2007

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych

Liczba etatów: 1
Główne obowiązki:

 1. Współudział przy opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych.
 3. Prowadzenie zestawień dot. zamówień publicznych.
 4. Udział w pracach komisji przetargowych.
 5. Prowadzenie analiz związanych z zamówieniami publicznymi.

Wykształcenie: wyższe, preferowane prawnicze

Wymagania niezbędne:
 • Co najmniej 3-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 2-letnie udokumentowane doświadczenie w ostatnich trzech latach w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • znajomość przepisów prawa: Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks cywilny
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym
 • umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych
 • zdolności organizacyjne pracy na stanowisku
 • umiejętność pracy w zespole
 • niekaralność sądowa

Wymagania pożądane:
 • odbyte i udokumentowane szkolenie z zakresu udzielania zamówień publicznych w ciągu ostatnich trzech latach
 • ogólna znajomość Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • sumienność, odpowiedzialność

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach i szkoleniach
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej
 • kserokopia dowodu osobistego.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/4/2007", w terminie do 02.05.2007r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE

Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 16.04.2007r.

Dyrektor Biura KZK GOP

Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-04-16 (1824 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.099 sekund