Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
23 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Podinspektor w Referacie Kontroli
DO/ON/6/2007
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie Nr DO/ON/6/2007

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektora w Referacie Kontroli.
Liczba etatów: 7 (siedem)
Główne obowiązki:

 • prowadzenie kontroli funkcjonowania komunikacji wykonywanej na zlecenie KZK GOP;
 • prowadzenie kontroli doraźnych związanych z infrastrukturą komunikacyjną;
 • prowadzenie samochodu służbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dbałość o jego sprawność techniczną;
 • sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • analiza wyników kontroli oraz skarg i wniosków dotyczących jakości usług przewozowych;
 • bieżące zapoznawanie się z dokumentacją stanowiącą o utrudnieniach w funkcjonowaniu komunikacji;

Wykształcenie:
 • co najmniej średnie

Wymagania niezbędne:
 • co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z organizacją lub kontrolą przewozów osób lub w służbach prowadzących kontrolę ruchu drogowego lub w administracji państwowej lub samorządowej;
 • co najmniej 3 - letnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów mechanicznych;
 • umiejętność analizy i formułowania wniosków;
 • znajomość Ustaw: "O transporcie drogowym", "Prawo o ruchu drogowym", "Prawo przewozowe";
 • znajomość Taryfy i Zasad porządkowych w komunikacji KZK GOP;
 • umiejętność dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagania pożądane:
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z kontrolą;
 • znajomość Ustawy "O samorządzie gminnym";
 • znajomość układu linii komunikacji autobusowej i tramwajowej w aglomeracji śląskiej;

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy ( dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • życiorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy;
 • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • kserokopia prawa jazdy;
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem: "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/6/2007"w terminie do 04.06.2007r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
Kancelaria - piętro XXII pokój 18.


Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - nr telefonu: 032 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynikach zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 21.05.2007 r.

Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Jacek Rothkegel


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-05-21 (3221 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.105 sekund