Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
14 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Inspektor w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych
DO/ON/10/2007
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr DO/ON/10/2007

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw własnościowych dot. jednostek komunikacji miejskiej, współpraca z gminami posiadającymi akcje tych jednostek,
 • przygotowywanie analiz oraz projektów nowych rozwiązań administracyjnych w Biurze,
 • samodzielne przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • uczestniczenie w cyklu projektowania i wdrażania systemów zarządzania,
 • współudział przy opracowywaniu zamówień publicznych zwłaszcza Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia,
 • udział w pracach komisji przetargowych dot. zamówień publicznych,
 • proponowanie i formułowanie gotowych rozwiązań w celu poprawy funkcjonowania firmy,
 • kontrola kosztów i administrowanie urządzeniami biurowymi oraz systemami telekomunikacyjnymi


Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • umiejętność dobrej obsługi komputera i środowiska internetowego (MS Windows, MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • praktyczna znajomość przepisów prawa: Kodeks spółek handlowych, Ustawa o samorządzie gminnym, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych
 • zdolność organizowania pracy na samodzielnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia

Wymagania pożądane:
 • wiedza dotycząca branży telekomunikacyjnej i IT,
 • odbyte i udokumentowane szkolenia z zakresu przygotowywania i przeprowadzania przetargów i zamówień publicznych,
 • doświadczenie w pracy biurowej,
 • dobra organizacja pracy,
 • wytrzymałość na stres,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów,
 • entuzjazm, zaangażowanie, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność, zdolności interpersonalne,
 • determinacja w osiąganiu wyznaczonych celów,
 • wysoka kultura osobista

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej
 • kserokopia dowodu osobistego

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/10/2007", w terminie do 30.09.2007r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 20.08.2007r.

Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-08-21 (2291 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.101 sekund