Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
22 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Podinspektor w Dziale Informacji Pasażerskiej
DO/ON/13/2007
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Dziale Informacji Pasażerskiej
Liczba etatów: 2


Główne obowiązki:

 1. Udzielanie telefonicznej informacji w zakresie : rozkładu jazdy, taryfy biletowej, przepisów porządkowych itp.
 2. Udzielanie telefonicznej informacji dotyczącej bieżącego funkcjonowania komunikacji.
 3. Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania komunikacji.
 4. Telefoniczna pomoc w zakresie wyszukiwania połączeń komunikacyjnych, rozkładu jazdy, czasu przejazdu itp.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących stanu informacji przystankowej.

Wykształcenie: średnie

Wymagania niezbędne:
 • Co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku biurowym
 • Znajomość Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP
 • Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji KZK GOP
 • Znajomość układu komunikacyjnego obsługiwanego przez KZK GOP w stopniu co najmniej dostatecznym
 • Umiejętność obsługi komputera (program Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Dobra dykcja
 • Umiejętność słuchania i odporność na stres
 • Umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Niekaralność sądowa
 • Posiadanie orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności

Wymagania pożądane:
 • Staż pracy na stanowisku związanym z informacją np. klienta itp. będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu Postępowania Cywilnego
 • Znajomość języka : niemieckiego, francuskiego itp.


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia o niekaralności)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/13/2007", w terminie do 05.11.2007r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 19.10.2007r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-10-19 (2084 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.100 sekund