Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Informatyka w Dziale Informatyki
DO/ON/14/2007
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Informatyka w Dziale Informatyki
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Instalacja stacji roboczych w sieciach LAN Biura KZK GOP opartej na systemach MS Windows,
 2. Obsługa systemów operacyjnych: Linux Red Hat, FreeBSD oraz bazy danych Informix,
 3. Konfigurowanie oprogramowania stacji roboczych PC MS Windows,
 4. Prowadzenie ewidencji licencji, oprogramowania oraz sprzętu w sieci i wyposażenia Działu Informatyki,
 5. Prowadzenie szkolenia w zakresie pracy z zainstalowanymi programami na stanowiskach komputerowych użytkowników,
 6. Prowadzenie całości dokumentacji Działu Informatyki w tym struktur baz danych i dokumentacji dotyczącej ustawy o ochronie danych osobowych,
 7. Modyfikacja strony "www" Biura KZK GOP.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
Wykształcenie wyższe lub student kończący studia

Wymagania niezbędne:
 • Umiejętność konfigurowania stacji roboczych w sieciach LAN,
 • Umiejętność tworzenia zapytań w języku SQL,
 • Podstawowa znajomość PHP oraz HTML,
 • Umiejętność konfigurowania stacji roboczych Windows XP w zakresie zaawansowanego użytkownika,
 • Praktyczna znajomość programów MS OFFICE i umiejętność udzielania pomocy użytkownikom,
 • Umiejętność konfigurowania serwerów z systemami WinNT, Windows Server 2003,
 • Praktyczna znajomość bazy danych Informix,
 • Praktyczna znajomość procedur wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Ogólna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w dostępie do sieci,
 • Znajomość zasad licencjonowania programów komputerowych,
 • Umiejętności analityczne,
 • Samodzielność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Teoretyczna i praktyczna znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Praktyczna znajomość ustawy o informacji publicznej (Biuletyn Informacji Publicznej).
Wymagania pożądane:
 • wiedza o zasadach zarządzania oprogramowaniem
 • umiejętność prowadzenia szkoleń użytkowników końcowych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej do oprogramowania.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • list motywacyjny
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej
 • kserokopia dowodu osobistego.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/14/2007", w terminie do 28.11.2007r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Wita Stwosza 31
40-042 KATOWICE
Kancelaria - piętro XXII pokój 18

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 2516-672 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 05.11.2007r.

Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2007-11-05 (2235 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.099 sekund