Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
17 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Inspektor w Dziale Prasowym
DO/ON/1/2008
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21 A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Inspektor w Dziale Prasowym
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Opracowywanie, organizacja oraz udział w działaniach promocyjnych Związku.
 2. Przygotowywanie, pisanie i opracowywanie tekstów publikacji poświęconych
 3. KZK GOP.
 4. Redagowanie i nadzór periodyków i pism wydawanych przez KZK GOP.
 5. Opracowanie i wdrożenie koncepcji, oraz nadzór merytoryczny nad stroną internetową KZK GOP.
 6. Weryfikacja publikacji prasowych na temat KZK GOP.
 7. Przygotowywanie biuletynu informacyjnego Związku skierowanego do dziennikarzy i mediów.
 8. Reprezentowanie stanowiska Związku w mediach.
 9. Dokumentacja fotograficzna działalności KZK GOP.
 10. Doradztwo.

Wykształcenie: wyższe

Wymagania niezbędne:
 • minimum 2-letni staż pracy
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w branży reklamowej lub w pracy dziennikarskiej
 • znajomość ustaw: Prawo prasowe, Prawo autorskie, Prawo zamówień publicznych
 • umiejętność redagowania tekstów, pism
 • dobra znajomość języka obcego
 • kreatywność
 • komunikatywność
 • otwartość
 • odpowiedzialność
 • sumienność
 • rzetelność
 • lojalność, dyskrecja
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • umiejętność perswazji i negocjacji
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • wysoka kultura osobista
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia

Wymagania pożądane:
 • znajomość rynku medialnego i branży reklamowej
 • orientacja w problematyce komunikacji w regionie, zwłaszcza w dziedzinie transportu publicznego,
 • znajomość problemów społecznych aglomeracji katowickiej i regionu,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego
 • znajomość dwóch języków obcych
 • obsługa pakietu MS Office oraz podstawy obsługi programów graficznych
 • obsługa strony internetowej


Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności)
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podpisane oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/1/2008, w terminie do 31.01.2008r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Barbary 21 A
40-053 KATOWICE
Kancelaria - parter pokój 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 032 74-38-452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 14.01.2008r.

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-01-14 (2814 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund