Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
22 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Podinspektor w Referacie ds. Automatów i Punktów Obsługi Pasażera
DO/ON/2/2008
Ogłoszenie Nr DO/ON/2/2008

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Referacie ds. Automatów i Punktów Obsługi Pasażera
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:
Praca w Punkcie Obsługi Pasażera w Gliwicach:

 1. Udzielanie pasażerom informacji dotyczącej bieżącego funkcjonowania komunikacji miejskiej KZK GOP.
 2. Przyjmowanie odwołań od nałożonych opłat dodatkowych.
 3. Detaliczna sprzedaż biletów komunikacji miejskiej wraz z prowadzeniem dokumentacji związanej z kasą biletową i magazynem biletowym.
 4. Przyjmowanie korespondencji dotyczącej funkcjonowania komunikacji miejskiej KZK GOP.
 5. Pełnienie zastępstwa w Punkcie Obsługi Pasażera w Bytomiu.
Wykształcenie: średnie Wymagania niezbędne:
 • w przypadku posiadania wykształcenia średniego wymagany co najmniej 3-letni staż pracy
 • znajomość przepisów: Taryfa przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP, Zasady porządkowe obowiązujące w komunikacji KZK GOP
 • znajomość układu komunikacyjnego obsługiwanego przez KZK GOP
 • umiejętność obsługi komputera (program Microsoft Word, Excel, Internet) oraz urządzeń biurowych
 • komunikatywność
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia
 • pozytywne podejście do klienta
Wymagania pożądane:
 • co najmniej 3-miesięczny staż pracy na stanowisku związanym z obsługą klienta, np. informacja, sprzedaż
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu podstawowym
 • znajomość Ustawy o samorządzie gminnym
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego)
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/2/2008", w terminie do 18.02.2008r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
Kancelaria - parter, pokój 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 032 74 38 452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 04.02.2008r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-02-04 (3139 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund