Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
19 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Podinspektor w Dziale Księgowości i Faktur
DO/ON/5/2008




Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Dziale Księgowości i Faktur
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Sporządzanie na bieżąco faktur VAT za czynsze, zezwolenia i koordynacje rozkładów jazdy, specyfikacje przetargowe oraz faktur wewnętrznych.
 2. Prowadzenie bieżącej analizy wpłat w celu określenia terminu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
 3. Miesięczne uzgadnianie zapłat dotyczących wystawianych faktur.
 4. Wystawianie monitów odbiorcom zalegającym z płatnościami za faktury.
 5. Terminowe księgowanie nakazów sądowych za mandaty komisowe.
 6. Analiza kont w zakresie prowadzonych rejestrów.
Wykształcenie: Wykształcenie średnie ekonomiczne lub pokrewne Wymagania niezbędne:
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu :
  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy o finansach publicznych,
  • ustawy i rozporządzenia w sprawie podatku VAT
 • minimum trzyletni staż pracy
 • udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe w służbach księgowo-finansowych
 • predyspozycje do pracy w zespole
 • samodzielność działania, rzetelność
Wymagania pożądane:
 • umiejętność dobrej obsługi komputera (program Word, Excel, Internet),
 • zdolności organizacyjne pracy na stanowisku
 • niekaralność sądowa
 • dobry stan zdrowia
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia kandydat jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego)
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podpisane oświadczenie kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/5/2008", w terminie do 07.04.2008r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
Kancelaria - parter pokój 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 7438-452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 17.03.2008r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk









Opublikował: Adam Krakowczyk


Odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-03-17 (2671 odsłon)

[ Wróć ]




Tworzenie strony: 0.101 sekund