Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.204.31
  Aktualny czas:
Inspektor w Referacie ds. Projektów Europejskich i Współpracy Zagranicznej
DO/ON/10/2008
KZK GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora w Referacie ds. Projektów Europejskich i Współpracy Zagranicznej.
Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie spraw związanych z możliwością uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Inicjowanie i koordynowanie przygotowania projektów, które mogą być finansowane z funduszy strukturalnych, przygotowywanie wniosków i całości dokumentacji o dofinansowanie realizacji projektów, wspólnie w Wydziałami właściwymi pod względem merytorycznym.
 2. Koordynacja i prowadzenie z właściwymi Wydziałami pod względem merytorycznym zagadnień związanych z przedsięwzięciami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych tj. przetargi, umowy na dostawy, sprawozdania i rozliczenia środków.
 3. Przygotowywanie projektów uchwał organów KZK GOP związanych z aplikowaniem i realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.
 4. Opracowywanie materiałów, prowadzenie korespondencji z firmami zagranicznymi, nawiązywanie kontaktów w celu współpracy z organami odpowiedzialnymi za organizację transportu zbiorowego zagranicą.
 5. Gromadzenie informacji z zakresu regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących komunikacji miejskiej.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze.

Wymagania niezbędne:
 • minimum 3 - letni staż pracy,
 • znajomość procedur pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,
 • znajomość funkcjonowania administracji publicznej, podstawowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania związków międzygminnych (ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa Prawo zamówień publicznych),
 • kreatywność,
 • komunikatywność, otwartość,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • niekaralność sądowa,
 • dobry stan zdrowia.

Wymagania pożądane:
 • doświadczenie w zakresie analizy dokumentów sporządzonych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
 • znajomość problemów funkcjonowania miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez KZK GOP.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy, potwierdzających niezbędne wymagania (minimum 3 - letni staż pracy),
 • podpisanie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności),
 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • podpisanie oświadczenia kandydata o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z opisem " Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/10/2008" w terminie do 21.07.2008r. pod adresem:

Komunikacyjny Związek Komunalny GOP
Ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
Kancelaria - pok. 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - telefon 032 74 38 452 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.

Informacja o przebiegu rekrutacji zostanie umieszczona : w prasie, na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip. Kzkgop.pl

Termin biegnie od 07.07.2008r.
Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


odpowiedzialny za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-07-03 (2005 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.096 sekund