Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
19 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
DO/ON/13/2008
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Wydziale Finansowo - Budżetowym
Liczba etatów: 2
Główne obowiązki:
Prowadzenie kasy.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:
Wykształcenie średnie i przynajmniej 3-letni staż pracy.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie predyspozycji do pracy na stanowisku kasjera;
 • znajomość zasad sporządzania dokumentacji obrazującej obrót gotówki w kasie (raport kasowy, KP i KW);
 • umiejętność dobrej obsługi komputera.
Powyższe wymagania zostaną sprawdzone testem umiejętnościowym.

Wymagania pożądane:
 • doświadczenie na stanowisku kasjera.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KZK GOP)
 • odręcznie napisany życiorys
 • list motywacyjny
 • kserokopia odpisu dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia potwierdzające wymagany staż pracy
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności)
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopia dowodu osobistego
 • podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/13/2008", w terminie do 13.11.2008r. pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP, ul. Barbary 21A, 40-053 KATOWICE
Kancelaria - pok. 014

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 0 32 74 38 452 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 700 do 1500.
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl
Termin biegnie od 30.10.2008r.
Dyrektor Biura KZK GO
P Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-10-30 (1964 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.076 sekund