Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
21 gość (i)
  Twój adres IP
3.235.179.111
  Aktualny czas:
Podinspektor w Wydziale Planowania Systemu Komunikacyjnego
DO/ON/14/2008
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach, ul. Barbary 21A, poszukuje kandydatów na stanowisko:
Podinspektor w Wydziale Planowania Systemu Komunikacyjnego

Liczba etatów: 1

Główne obowiązki:

 1. 1. Gromadzenie i przetwarzanie danych o systemie transportu zbiorowego obszarze KZK GOP,
 2. 2. Analiza planów zagospodarowania przestrzennego gmin tworzących Związek,
 3. 3. Analiza bieżących i przyszłych potrzeb przewozowych na obszarze KZK GOP,
 4. 4. Przygotowywanie i opiniowanie nowych rozwiązań w systemie transportu zbiorowego KZK GOP,
 5. 5. Opracowywanie analiz sytuacji rynkowej zgodnie z zapisami ustawy o transporcie drogowym,
 6. 6. Współpraca z właściwymi samorządami gminnymi i powiatowymi oraz samorządem województwa i Inspekcją Transportu Drogowego
 7. 7. Współpraca z innymi organizatorami transportu na obszarze Związku,
 8. 8. Analiza i opiniowanie aktów prawnych związanych z transportem zbiorowym
 9. 9. Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz umów z zakresu działalności Wydziału

Wykształcenie: wyższe techniczne lub ekonomiczne

Wymagania niezbędne:
 • · Znajomość systemu transportu zbiorowego na terenie Związku,
 • · Znajomość zasad funkcjonowania związków międzygminnych, a w szczególności KZK GOP,
 • · Znajomość ustaw: o transporcie drogowym, prawo przewozowe, o samorządzie gminnym
 • · Umiejętność obsług komputera: MS Office, Corel Draw
 • · Posiadanie umiejętności:
  • o szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych,
  • o analityczne,
  • o negocjacyjne,
  • o organizacyjne,
  • o pracy w zespole,
  • o pracy pod presją czasu,
  • o kreatywność,
  • o samodzielność,
  • o komunikatywność.Wymagania pożądane:
 • · znajomość zagadnień z dziedziny inżynierii ruchu,
 • · znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • · znajomość języka obcego w stopniu podstawowym.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • · kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie http://bip.kzkgop.pl/pdf/kw.doc)
 • · odręcznie napisany życiorys
 • · list motywacyjny
 • · kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • · podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w momencie zatrudnienia dostarczenie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności)
 • · podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji
 • · kserokopia dowodu osobistego
 • · podpisane oświadczenie kandydata o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź profilu prowadzonej działalności gospodarczej

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie opisanej imieniem
i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z dopiskiem "Oferta pracy - Ogłoszenie Nr DO/ON/14/2008", w terminie do 27.11.2008r. pod adresem:
Komunikacyjny Związek Komunalny GOP w Katowicach
ul. Barbary 21A
40-053 KATOWICE
Kancelaria - parter, pokój 14
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Dziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Biura KZK GOP - numer telefonu 032 7438452 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wyniku zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Biura KZK GOP oraz na stronie internetowej Biura w Biuletynie Informacji Publicznej bip.kzkgop.pl

Termin biegnie od 12.11.2008r.Dyrektor Biura KZK GOP
Roman Urbańczyk

Opublikował: Adam Krakowczyk


Osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Bogacz

Prawa autorskie © Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2008-11-12 (2134 odsłon)

[ Wróć ]
Tworzenie strony: 0.098 sekund