Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
13 gość (i)
  Twój adres IP
54.234.191.202
  Aktualny czas:

Analiza kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP
 • Koncepcja i architektura Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze działania Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego


 • Sprawozdanie z konsultacji społecznych


 • Sprawozdanie z Konsultacji Społecznych Projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

  Zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)” przyjętymi Uchwałą Zarządu KZK GOP nr 11/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r., w dniach od 10 lutego do 19 marca 2014 r. prowadzone były konsultacje społeczne wymienionego dokumentu

  W trakcie konsultacji uwagi zgłosiły 2 osoby fizyczne oraz 10 organizacji pozarządowych. Dotyczyły one m.in. sposobu włączenia społeczeństwa w opracowanie dokumentu, konieczności zwiększenia roli organizacji pozarządowych w procesie programowania i wdrażania strategii, w tym w zakresie monitorowania i ewaluacji, konieczności zwrócenia większej uwagi na kwestie rewitalizacji społecznej, zwiększenia poziomu integracji komunikacji publicznej, konieczności uzupełnienia i zweryfikowania diagnozy.

  W wyniku prac zespołu oceniającego uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, powołanego przez Dyrektora Biura KZK GOP na podstawie Zarządzenia 30/2014 z 3 kwietnia 2014 r., przy udziale zespołu reprezentującego Biuro Związku Subregionu Centralnego, sporządzono zestawienie uwag wraz z rekomendacjami dla Zarządów KZK GOP oraz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa śląskiego.

  W dniu 15 kwietnia 2014 r. Zarząd KZK GOP podjął uchwałę nr 40/2014 w sprawie przyjęcia rekomendacji w zakresie uwag i opinii zebranych w trakcie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz ze strategią dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)”. Na podstawie wymienionej uchwały sporządzono załączone sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych dokumentu.  Załączniki
 • Sprawozdanie z konsultacji społecznych
 • Pismo Przewodniczącego Zarządu Związku Subregionu Centralnego

  Opublikował: Adam Krakowczyk

  Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Mercik

  Prawa autorskie Biuletyn Informacji Publicznej KZK GOP Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Opublikowano: 17.04.2014 r.

 • Tworzenie strony: 0.099 sekund