Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodno¶ci
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Zwi±zku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarz±du
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogl±da:
14 go¶ć (i)
  Twój adres IP
3.239.2.222
  Aktualny czas:


Kontrole zewnętrzne w 2016
LP Data podjęcia kontroli Data zakończenia kontroli Nazwa organu kontroluj±cego Zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli Odno¶nik do protokołu/wyst±pienia zakańczaj±cego kontrole
1 12.02.2016 22.02.2016 Marszałek Województwa ¦l±skiego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sprawdzenie prawidłowo¶ci realizacji projektu id 789 ¦KUP
2 06.06.2016 09.06.2016 Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Kontrola projektu PO15.08.03.00.00-001/10-00.¦KUP
3 01.08.2016 09.08.2016 PIP Katowice. Techniczne bezpieczeństwo pracy, czas pracy.
4 31.08.2016 01.09.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Katowicach.
Kontrola warunków pracy.
5 09.09.2016 12.09.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Chorzowie.
Ocena warunków pracy pracowników i stanu socjalno-technicznego powierzchni higieniczno-sanitarnych.
6 27.09.2016 07.10.2016 Generalny Inspektor Danych Osobowych
Przetwarzanie danych osób, które chc± korzystać i korzystaj±cych z tzw. „¦l±skiej Karty Usług Publicznych”.
7 27.09.2016 27.09.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Sosnowcu.
Ocena realizacji ogólnych wymogów w zakresie BHP.
8 04.10.2016 07.10.2016 Generalny Inspektor Danych Osobowych
Sprawdzenie wykonania decyzji GIODO z dnia 19.01.2016r. DZDO/DEC/24/16/3063 (w zakresie pkt 2 ppkt a) oraz ustalenie czy w zbiorze danych ¦KUP – skany dokumentacji uprawniaj±cych do ulgi przetwarzane s± dane określone w art. 27 ust. 1 odo.
9 11.10.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gliwicach.
Kontrola w zwi±zku z pro¶b± o interwencję.
10 21,30.11.2016 Państwowa Inspekcja Pracy
w Katowicach.
Prawna ochrona pracy.
11 15.12.2016 Najwyższa Izba Kontroli Wykonanie wniosków z kontroli. Wybrane zagadnienia funkcjonowania KZK GOP w Katowicach
Tworzenie strony: 0.099 sekund