Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Deklaracja zgodności
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwały Komisji Likwidacyjnej
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· uchwaly zgr 2021
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
16 gość (i)
  Twój adres IP
3.238.248.200
  Aktualny czas:
Ogłoszenia archiwalne
Data
publikacji
Znak sprawy Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
2018-12-13 ZP/PO/40/PS/39/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2018-12-07 ZP/PO/39/PS/38/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-19

2018-12-03 ZP/PO/35/PS/37/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

950

2018-12-03 ZP/PO/37/PS/36/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2018-11-22 ZP/DSI/8/PS/32/18 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP.

2018-11-14 ZP/PO/34/PS/35/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

912 i 913

2018-10-29 PU/3/2018 Świadczenie usług telekomunikacyjnych pod nazwą 800 dla numeru usługowego 800 16 30 30.

2018-10-24 ZP/PO/27/PS/30/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

224

2018-10-24 ZP/PO/22/PS/25/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

950

2018-11-21 ZP/DO/5/PS/33/18 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

2018-10-16 ZP/PO/28/PS/31/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

147

2018-10-11 ZP/DOA/3/PS/28/18 Dostawa energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

2018-10-02 ZP/PO/26/PS/29/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2018-10-01 Wynajem lokalu użytkowego w budynku biurowym KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21A
2018-09-20 ZP/PO/23/PS/26/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

636

2018-09-12 ZP/PO/24/PS/27/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji zastępczej nr

T-19

2018-08-31 RSP/3/2018 Świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży biletów elektronicznych za pomocą kart płatniczych w urządzeniach zamontowanych w pojazdach.

2018-08-09 ZP/DO/4/PS/24/18 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP. Usługi społeczne.

2018-08-06 ZP/DSI/7/PS/18/18 Dostawa urządzeń sieciowych oraz modernizację okablowania strukturalnego w Biurze KZK GOP.

2018-08-02 ZP/PO/18/PS/23/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

924

2018-07-28 ZP/PO/17/PS/22/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

AP1, AP2, AP3, AP4

2018-07-25 Wynajem lokalu użytkowego w budynku biurowym KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21A
2018-07-12 ZP/PO/15/PS/21/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

924

2018-07-05 ZP/RSP/2/PS/19/18 Świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży biletów za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych.

2018-07-03 ZP/PO/14/PS/20/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2018-05-28 RKB.1511.138.2018 Świadczenie usług kontroli dokumentów przewozu oraz nakładania i pobierania opłat dodatkowych w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP

2018-05-09 ZP/DSI/6/PS/13/18 Usługi rozbudowy funkcjonalności oprogramowania Systemu Śląska Karta Usług Publicznych.

2018-04-20 ZP/DOA/1/PS/15/18 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku biurowym KZK GOP oraz w Punktach Obsługi Pasażera.

2018-04-17 ZP/PO/11/PS/17/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

118

2018-04-17 ZP/PO/10/PS/16/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

608, 708

2018-04-12 RSP/1/2018 Świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży biletów elektronicznych za pomocą kart płatniczych w urządzeniach zamontowanych w pojazdach.

2018-04-04 ZP/PO/8/PS/12/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

135, 735

2018-03-30 ZP/PK/1/PS/8/18 Kompleksowa kontrola jakości usług transportu publicznego oraz infrastruktury przystankowej na liniach komunikacji miejskiej.

2018-03-20 ZP/RS/1/PS/6/18 Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych.

2018-03-20 Świadczenie usług telefonicznych dla KZK GOP w budynku przy ul. Barbary 21A w Katowicach

2018-03-10 ZP/PO/6/PS/10/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

973

2018-03-07 ZP/DO/1/PS/7/18 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP

2018-03-02 ZP/PO/7/PS/9/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-5

2018-02-20 ZP/FW/1/PS/5/18 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP
2018-02-09 ZP/PO/4/PS/4/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

750

2018-01-22 ZP/PO/3/PS/3/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2018-01-09 ZP/PO/2/PS/2/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2018-01-09 ZP/PO/1/PS/1/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

232

2017-12-16 ZP/PU/2/PS/31/17 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II

2017-12-15 ZP/PO/9/PS/11/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2017-12-08 ZP/DO/8/PS/26/17 Świadczenie pomocy prawnej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Usługa społeczna.

2017-12-06 ZP/DOA/6/PS/28/17 Dostawa energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

2017-12-04 ZP/PO/25/PS/30/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

996

2017-12-04 ZP/PO/24/PS/29/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

960

2017-11-30 ZP/PO/23/PS/23/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

232

2017-11-29 ZP/PO/22/PS/22/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2017-11-21 ZP/DO/9/PS/25/17 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP. Usługa społeczna.

2017-11-21 ZP/DSI/8/PS/24/17 Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP.

2017-11-17 ZP/RS/4/PS/27/17 Usługi druku i dostawy biletów jednorazowych/krótkookresowych komunikacji miejskiej.

2017-11-09 ZP/DSI/7/PS/19/17 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP.

2017-11-09 ZP/RS/3/PS/20/17 Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej.

2017-11-03 ZP/PO/17/PS/17/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

922

2017-11-03 ZP/PO/21/PS/21/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

996

2017-10-09 DSI.2635.40.2017 Wykonanie usług serwisowych obejmujących usuwanie awarii, usterek, konserwację oraz rozbudowę instalacji dla Biura KZK GOP.

2017-09-26 DSI.2630.39.2017 Wykonanie trzech niezależnych łączy internetowych oraz świadczenie na nich usługi dostępu do Internetu dla Biura KZK GOP

2017-08-18 PD/2/17 Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

2017-08-03 ZP/DOA/2/PS/16/17 Remont dachu budynku biurowego KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21a.

2017-06-23 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP.

2017-06-02 ZP/PO/11/PS/14/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

232

2017-06-01 ZP/PO/8/PS/10/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

162

2017-06-01 ZP/PO/10/PS/13/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

159

2017-05-26 ZP/DO/3/PS/12/17 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP.
2017-04-26 RS/2/2017 Usługa druku i dostawa krótkookresowych/jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.
2017-04-24 PD/1/17 Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2017-04-18 ZP/PO/7/PS/9/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

159

2017-04-13 ZP/DSI/5/PS/8/17 Rozbudowa centrali telefonicznej wraz z usługą Call Center.
2017-04-11 RS/1/2017 Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej.
2017-04-10 RPO/1/2017 Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych.
2017-04-07 ZP/PM/1/PS/6/17 Naprawa urządzeń zainstalowanych w pojazdach oraz w punktach zbierania danych.

2017-03-21 ZP/PO/6/PS/7/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-9

2017-03-08 ZP/PO/3/PS/4/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

80, 288

2017-03-07 ZP/PO/4/PS/5/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2017-02-10 ZP/DSI/1/PS/2/17 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Biura KZK GOP.

2017-04-13 DSI.1330.15.2017.ZP Dostawa systemu poczty elektronicznej wspierającego pracę grupową wraz z usługą konfiguracji, wdrożenia, migracji danych i wsparcia technicznego,w tym zakup licencji.
2017-03-16 ZP/DO/1/PS/3/17 Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności KZK GOP.

2017-01-21 ZP/PO/31/PS/40/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

96

2017-01-19 ZP/FW/1/PS/1/17 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.

2017-01-14 ZP/PO/32/PS/41/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

292

2016-12-27 ZP/PO/33/PS/42/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

922

2016-12-21 ZP/PO/34/PS/43/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2016-12-16 ZP/PO/30/PS/39/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2016-12-03 ZP/PO/28/PS/36/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

270, 720

2016-11-11 ZP/DSI/3/PS/34/16 Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania Projektu ŚKUP
2016-11-25 PU/3/2016 Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta niebędącego Konsumentem, usługi telekomunikacyjnej pod nazwą 800, dla następującego numeru usługowego 800 16 30 30.
2016-07-09 ZP/PU/1/PS/26/16 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową.

2016-12-12 ZP/DOA/11/PS/44/16 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnoœląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
2016-12-01 ZP/DO/3/PS/37/16 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP oraz ich mycie na myjni mechanicznej bezobsługowej
2016-11-08 ZP/DOA/7/PS/35/16 Budowa podświetlanego znaku „KZK GOP” na dachu budynku biurowego w Katowicach przy ul. Barbary 21a.
2016-12-13 RSP/3/2016 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych.
2016-11-09 RSP/2/2016 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych
2016-11-30 ZP/DOA/9/PS/38/16 Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnoœląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
2016-07-27 ZP/PO/19/PS/30/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

25

2016-07-27 ZP/PO/17/PS/27/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2016-07-27 ZP/PO/18/PS/29/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

924

2016-07-27 ZP/PO/21/PS/31/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2016-07-27 ZP/PO/20/PS/32/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

162

2016-06-27 ZP/PO/10/PS/24/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

750

2016-09-12 RSP/1/2016 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych
2016-07-22 ZP/DSI/2/PS/28/16 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP.

2016-06-07 ZP/PO/9/PS/21/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

924

2016-05-18 ZP/PO/8/PS/22/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

231

2016-03-12 ZP/PO/4/PS/13/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2016-03-11 ZP/PO/5/PS/14/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

144

2016-03-09 ZP/PO/6/PS/15/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

155, 255

2016-04-22 ZP/DOA/3/PS/18/16 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera
2016-04-13 ZP/DSI/1/PS/19/16 Dostawa serwera typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP
2016-04-05 ZP/DOA/2/PS/17/16 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A wraz z terenem przyległym do obiektu
2016-03-31 ZP/DO/1/PS/16/16 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP
2016-03-05 ZP/PO/3/PS/11/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

860

2016-02-25 ZP/DPR/1/PS/12/16 Usługi druku i dostawy materiałów informacyjnych wydawanych przez KZK GOP
2016-02-10 ZP/PO/2/PS/10/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

880

2016-01-15 ZP/PO/84/PS/82/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

270, 720

2016-01-13 ZP/PO/82/PS/80/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

20

2015-12-28 ZP/PO/83/PS/81/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

250

2015-12-11 ZP/PO/77/PS/78/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

147

2015-12-10 ZP/FW/1/PS/79/15 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP
2015-09-26 ZP/PO/59/PS/55/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

820

2015-12-07 ZP/PO/68/PS/72/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

224

2015-11-17 ZP/DOA/9/PS/73/15 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
2015-11-04 ZP/PO/73/PS/71/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

636

2015-10-31 ZP/DO/5/PS/54/15 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP
2015-10-20 ZP/PO/71/PS/67/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

937

2015-10-17 ZP/PO/72/PS/65/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

168

2015-10-08 ZP/PO/66/PS/63/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-27

2015-12-01 PU/1/2015 Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta niebędącego Konsumentem, usługi telekomunikacyjnej pod nazwą 800 dla następującego numeru usługowego 800 16 30 30
2015-11-04 ZP/PO/70/PS/70/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

20

2015-11-03 ZP/DI/2/PS/68/15 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP
2015-10-21 ZP/PO/60/PS/66/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

950

2015-10-06 ZP/PO/57/PS/56/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

25

2015-10-02 ZP/PO/63/PS/60/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-20

2015-09-03 ZP/DO/4/PS/51/2015 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów oraz kart SIM
2015-08-18 DPR.271.8.2015 Opracowanie aplikacji zawierającej wersje demonstracyjne urządzeń (instrukcje obsługi), które zostaną uruchomione w związku z wdrożeniem projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
2015-08-08 ZP/PO/50/PS/47/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

695, 788

2015-08-01 ZP/PO/51/PS/48/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

166, 219, 223, 995

2015-07-22 ZP/PO/40/PS/40/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

20

2015-04-13 RPW/1/2015 Opracowanie metodologii i szczegółowej koncepcji przeprowadzenia badań ruchu i sposobu opracowania modelu ruchu na obszarze działania KZK GOP
2015-09-25 ZP/PO/61/PS/57/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-27

2015-05-16 ZP/PO/22/PZ/25/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

982

2015-07-31 ZP/PO/48/PS/46/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

118

2015-08-14 ZP/RPO/1/PS/50/2015 Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych
2015-09-03 ZP/PO/55/PS/53/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

162

2015-08-25 ZP/RS/3/PS/52/15 Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych
2015-07-27 ZP/PO/49/PS/45/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

159

2015-07-20 ZP/PO/45/PS/43/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

231

2015-07-14 ZP/PO/44/PS/42/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-20

2015-07-11 ZP/PO/43/PS/41/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

52, 700

2015-07-06 ZP/DOA/6/PZ/37/15 Dokończenie inwestycji pt. dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP w Katowicach na ul. Barbary 21A
2015-07-04 ZP/PO/30/PZ/35/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

114

2015-06-27 ZP/PO/29/PZ/34/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

148, 185

2015-06-27 ZP/PO/28/PZ/33/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

164, 264

2015-05-23 ZP/PO/23/PZ/26/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

608, 708

2015-08-11 ZP/RS/2/PS/49/2015 Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych
2015-07-02 ZP/PO/39/PS/39/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-3

2015-06-12 ZP/PO/36/PZ/36/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-7

2015-06-12 ZP/DI/1/PZ/27/15 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP
2015-06-11 ZP/PO/34/PZ/32/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

270, 720

2015-06-03 ZP/PO/32/PZ/31/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-27

2015-04-04 ZP/RS/1/PZ/18/15 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności z tym związanych.
2015-05-14 ZP/PO/25/PZ/28/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-9

2015-04-18 ZP/PO/20/PZ/21/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

135, 735

2015-05-18 ZP/DPR/1/PZ/29/15 Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
2015-02-11 ZP/PO/9/PZ/10/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

80, 288

2015-04-25 ZP/PO/11/PZ/12/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

23

2015-04-21 ZP/PO/10/PZ/11/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

165

2015-05-12 ZP/PO/14/PZ/16/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

270, 720

2015-05-07 ZP/DOA/4/PZ/24/15 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera
2015-04-21 ZP/DOA/2/PZ/20/15 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A wraz z terenem przyległym do obiektu
2015-04-09 ZP/PO/21/PZ/22/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-20

2015-01-27 ZP/PO/3/PZ/3/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

949, 959

2015-03-31 ZP/PO/18/PZ/19/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

25

2015-02-12 ZP/PO/16/PZ/14/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

118

2015-01-20 ZP/PO/1/PZ/1/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

111

2014-12-20 ZP/PO/77/PZ/71/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

140, 609, 634, 637

2015-02-03 ZP/PO/8/PZ/9/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

57

2014-06-13 ZP/RS/1/PZ/33/14 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności z tym związanych.

2015-03-19 ZP/PO/17/PZ/17/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-20

2015-03-06 ZP/DO/2/PZ/15/15 Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności KZK GOP
2015-01-23 ZP/PO/4/PZ/4/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

973

2015-02-12 ZP/DO/1/PZ/8/15 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP
2015-01-14 ZP/PO/82/PZ/73/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

51

2014-12-19 ZP/PO/79/PZ/69/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

154

2015-01-22 ZP/PO/2/PZ/2/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

924

2014-12-13 ZP/PO/80/PZ/70/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

98

2015-02-12 ZP/PO/13/PZ/13/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

25

2014-12-09 ZP/PK/2/2014 Kompleksowa kontrola jakości usług autobusowego transportu publicznego oraz kontrola infrastruktury przystankowej
2015-01-26 ZP/PO/8/PZ/9/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-15

2015-01-20 ZP/PO/5/PZ/5/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

950

2015-01-15 ZP/PO/6/PZ/6/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-14

2014-12-24 ZP/RS/1/PZ/74/14 Usługi druku i dostawy biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.
2014-11-19 ZP/PO/76/PZ/67/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

920, 930

2014-11-18 ZP/PO/75/PZ/66/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

901

2014-11-17 RPW/1/2014 Opracowanie koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania KZK GOP
2014-12-23 ZP/PO/81/PZ/72/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

25

2014-12-11 ZP/DO/6/2014 Obsługa prawna KZK GOP
2014-12-04 ZP/DOA/7/PZ/68/14 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP
2014-11-20 ZP/DO/8/PZ/65/14 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP
2014-10-31 ZP/PO/71/PZ/62/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

664, 665

2014-10-29 ZP/PO/72/PZ/63/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

954

2014-10-29 ZP/PO/73/PZ/64/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

619

2014-10-28 ZP/DI/2/PZ/61/14 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Biura KZK GOP
2014-10-18 ZP/PO/67/PZ/57/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

908N

2014-10-18 ZP/PO/65/PZ/55/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

916

2014-10-18 ZP/PO/68/PZ/58/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

707

2014-10-18 ZP/PO/59/PZ/59/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

672, 672N

2014-10-18 ZP/PO/66/PZ/56/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

236

2014-10-16 ZP/DS/5/PZ/60/14 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych

2014-10-14 ZP/FW/2/PZ/54/14 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

2014-10-10 ZP/PO/58/PZ/53/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

998

2014-09-24 ZP/PO/47/PZ/51/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

41

2014-09-02 ZP/PO/48/PZ/48/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

89, 234

2014-09-18 ZP/PO/60/PZ/52/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji zastępczej nr

T-15

2014-08-28 ZP/PO/55/PZ/49/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

901

2014-08-28 ZP/PO/54/PZ/50/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2014-08-08 ZP/PO/46/PZ/47/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

159

2014-08-02 ZP/PO/41/PZ/43/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

921

2014-07-31 ZP/PO/40/PZ/42/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

242, 243

2014-07-12 ZP/PO/38/PZ/39/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

169, 176

2014-08-05 ZP/DOA/5/PZ/45/14 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kwiaciarni na Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP w parterze budynku w Chorzowie przy ul. Rynek 8/1

2014-08-05 ZP/PO/45/PZ/46/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2014-07-15 ZP/PO/39/PZ/40/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

636

2014-06-26 ZP/PO/30/PZ/36/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

901

2014-06-25 ZP/PO/33/PZ/38/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-14

2014-06-25 ZP/PO/32/PZ/37/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

914

2014-06-19 ZP/PO/28/PZ/35/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

73

2014-06-10 ZP/PO/26/PZ/31/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2014-05-29 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP

2014-05-21 ZP/PO/25/PZ/30/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

14, 92, 132, 184, 198, 199

2014-06-11 ZP/PO/29/PZ/34/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

169, 176

2014-05-16 ZP/DOA/4/PZ/32/14 Przebudowa strefy wejściowej i dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP

2014-04-26 ZP/PO/21/PZ/25/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

169, 176

2014-04-24 ZP/PO/20/PZ/24/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

850

2014-04-24 ZP/FW/1/PZ/23/14 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

2014-04-23 ZP/PO/22/PZ/26/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

280

2014-04-05 ZP/PO/9/PZ/11/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623, 623N

2014-04-02 ZP/PO/18/PZ/19/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

222

2014-04-28 ZP/DI/1/PZ/27/14 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

2014-04-28 ZP/DOA/3/PZ/28/14 Przebudowa strefy wejściowej i dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP

2014-04-23 ZP/DOA/2/PZ/22/14 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera

2014-04-07 ZP/PO/19/PZ/20/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

S-6

2014-03-14 ZP/PO/13/PZ/15/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

920

2014-02-26 ZP/PO/10/PZ/12/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

67, 97

2014-02-15 ZP/PO/5/PZ/7/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

146

2014-02-14 ZP/PO/4/PZ/6/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

41

2014-02-11 ZP/PO/2/PZ/5/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

969

2014-02-27 ZP/PO/11/PZ/13/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

25

2014-02-13 ZP/PO/3/PZ/8/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

86, 286

2014-01-21 ZP/PO/1/PZ/2/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

22, 600, 663

2014-03-07 ZP/PO/12/PZ/14/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

930

2014-02-12 ZP/PO/8/PZ/10/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-1

2014-02-12 ZP/DPR/2/PZ/9/14 Obsługa publikacji czterech głównych wydań i dwóch wydań specjalnych czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) Komunikacja Publiczna

2014-01-29 ZP/DO/1/PZ/3/14 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek

2014-01-31 ZP/DPR/1/PZ/4/14 Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) Szlaki KZK GOP.

2013-12-20 ZP/PO/62/PZ/65/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

292

2014-01-29 ZP/DOA/1/PZ/1/14 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu

2013-12-17 ZP/PO/61/PZ/63/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

96

2013-11-26 ZP/DO/10/PZ/58/13 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP oraz ich mycie na myjni mechanicznej bezobsługowej
2013-11-13 ZP/PO/57/PZ/57/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

236

2013-11-09 ZP/PO/55/PZ/55/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

79, 107, 125, 200, 721, 722, 904N

2013-12-04 ZP/PO/60/PZ/62/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

924

2013-11-26 ZP/PO/58/PZ/61/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

940

2013-11-25 ZP/DOA/2/PZ/60/13 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
2013-11-22 ZP/DO/11/PZ/59/13 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych
2013-11-14 ZP/PO/56/PZ/56/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

S-10

2013-11-06 ZP/DO/9/PZ/54/13 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego
2013-10-12 ZP/DO/6/PZ/49/13 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP

2013-10-25 ZP/DI/3/PZ/53/13 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

2013-08-07 ZP/PO/40/PZ/39/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej w zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji katowickiej

2013-10-10 ZP/PO/51/PZ/52/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2013-10-04 ZP/DO/8/PZ/51/13 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego
2013-09-19 ZP/PO/48/PZ/48/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

25

2013-09-19 ZP/DO/7/PZ/50/2013 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart sim
2013-09-13 ZP/DI/2/PZ/45/13 Świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby Biura KZK GOP
2013-08-30 ZP/RWO/1/PZ/38/13 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

2013-09-03 ZP/DO/5/PZ/44/2013 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart sim
2013-08-06 ZP/PO/41/PZ/40/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

636

2013-08-07 ZP/PO/42/PZ/41/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2013-07-23 ZP/PO/36/PZ/37/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-20

2013-07-08 ZP/DI/1/PZ/34/13 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

2013-06-19 ZP/PO/27/PZ/31/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

750

2013-07-25 ZP/PO/37/PZ/36/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2013-06-19 ZP/PO/31/PZ/33/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

744

2013-05-29 ZP/PO/25/PZ/28/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

292

2013-05-18 ZP/PO/24/PZ/26/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

71, 81, 93, 669

2013-06-11 ZP/PO/29/PZ/30/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

659

2013-06-06 ZP/PO/15/PZ/27/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

744

2013-03-02 ZP/PO/8/PZ/7/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

155, 255

2013-05-29 ZP/PO/26/PZ/29/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

659

2013-05-13 ZP/PO/22/PZ/24/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-3

2013-05-09 ZP/PO/23/PZ/25/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

940

2013-05-09 ZP/PO/21/PZ/23/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

659

2013-05-02 ZP/PO/19/PZ/22/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-15

2013-04-29 ZP/PO/18/PZ/20/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-1

2013-02-01 ZP/PO/4/PZ/4/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

144

2013-03-28 ZP/DS/13/PZ/14/13 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
2013-03-12 ZP/RPW/1/PZ/13/13 Opracowanie strategii rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz z programem działań dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

2013-03-02 ZP/PO/9/PZ/8/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2013-01-29 ZP/PO/5/PZ/5/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

860

2012-12-11 ZP/PI/1/PZ/55/12 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową

2013-04-08 ZP/PO/14/PZ/18/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

940

2013-03-14 ZP/PO/12/PZ/15/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

636

2013-03-06 ZP/DO/2/PZ/11/13 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego

2013-02-28 ZP/DO/1/PZ/10/13 Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

2013-01-18 ZP/PO/2/PZ/2/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

880

2012-12-06 ZP/PO/48/PZ/50/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

250

2013-03-08 ZP/PO/11/PZ/12/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

940

2013-02-28 ZP/PO/10/PZ/9/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

636

2013-01-18 ZP/PO/1/PZ/1/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

222

2013-02-04 ZP/PO/6/PZ/6/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

636

2013-01-15 ZP/PO/3/PZ/3/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

920

2013-01-11 ZP/DO/6/PZ/64/2012 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek dla KZK GOP

2012-12-27 ZP/RWO/2/PZ/63/12 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

2012-12-20 ZP/DPR/2/PZ/59/12 Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) "szlaki KZK GOP".

2012-12-20 ZP/DPR/1/PZ/57/12 Obsługa publikacji czterech głównych wydań i dwóch wydań specjalnych czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) "komunikacja publiczna".

2012-11-13 ZP/DO/2/PZ/49/12 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o masie do 50g oraz o masie powyżej 50g

2012-11-13 ZP/PO/47/PZ/46/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

147

2012-11-23 ZP/PO/48/PZ/50/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

222

2012-12-07 ZP/DOA/6/PZ/61/12 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu

2012-11-28 ZP/DOA/5/PZ/58/12 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

2012-11-26 ZP/RS/1/PZ/54/12 Druk i dostawa biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

2012-12-05 ZP/RWO/1/PZ/51/12 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

2012-11-26 ZP/DO/5/PZ/56/12 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

2012-11-20 ZP/PO/52/PZ/52/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

236

2012-11-15 ZP/PO/53/PZ/53/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

224

2012-09-15 ZP/PO/44/PZ/42/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

168

2012-10-31 ZP/DO/3/PZ/47/12 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

2012-10-18 ZP/DI/3/PZ/45/12 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

2012-09-25 ZP/PO/45/PZ/43/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

937

2012-08-11 ZP/PO/40/PZ/39/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

166, 219, 223, 995

2012-08-10 ZP/PO/39/PZ/38/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

695, 788

2012-09-10 ZP/PO/43/PZ/41/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

168

2012-08-16 ZP/PO/42/PZ/40/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej

T

2012-07-20 ZP/PO/38/PZ/37/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

20

2012-07-18 ZP/PO/38/PZ/37/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

114

2012-07-18 ZP/PO/37/PZ/36/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

168

2012-06-28 ZP/PO/35/PZ/34/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

912

2012-06-28 ZP/PO/34/PZ/33/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

292

2012-06-20 ZP/PO/30/PZ/30/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

52, 700

2012-06-20 ZP/PO/31/PZ/31/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

148, 185

2012-06-20 ZP/PO/32/PZ/32/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

164, 264

2012-06-06 ZP/PO/29/PZ/29/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

659

2012-05-24 ZP/PO/27/PZ/27/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

982

2012-05-22 ZP/PO/28/PZ/28/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

135, 734, 735

2012-04-24 ZP/PO/21/PZ/21/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

165

2012-04-20 ZP/PO/24/PZ/25/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

23

2012-04-19 ZP/PO/22/PZ/22/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

608, 708

2012-04-26 ZP/DOA/1/PZ/26/12 Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu do budynku Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ulica Barbary 21a.

2012-04-26 ZP/DI/2/PZ/24/12 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

2012-04-18 ZP/PO/23/PZ/23/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

270, 720

2012-04-12 ZP/PO/20/PZ/20/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2012-04-05 ZP/PO/19/PZ/19/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

973

2012-03-17 ZP/PO/12/PZ/12/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

111

2012-03-14 ZP/PO/11/PZ/11/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

80, 288

2012-03-14 ZP/PO/9/PZ/9/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

57

2012-03-13 ZP/PO/10/PZ/10/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

140, 634, 637, 809

2012-03-13 ZP/PO/8/PZ/8/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

51

2012-04-12 ZP/PO/20/PZ/20/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2012-03-29 ZP/PO/17/PZ/17/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

659

2012-03-20 ZP/PO/14/PZ/14/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

949, 959

2012-02-14 ZP/PO/5/PZ/6/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

98

2012-02-11 ZP/PO/6/PZ/5/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

154

2012-01-28 ZP/PO/3/PZ/3/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

813 i 814

2011-12-23 ZP/PO/63/PZ/74/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

37

2011-06-22 ZP/PI/1/PZ/26/11 Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu
2012-01-12 ZP/DO/8/PZ/77/2011 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek
2011-12-20 ZP/DOA/1/PZ/73/11 Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do budynku
2011-11-30 ZP/DPR/5/PZ/60/11 Obsługa publikacji czterech wydań czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) "Komunikacja Publiczna"

2011-11-23 ZP/DPR/4/PZ/57/11 Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) "Szlaki KZK GOP"

2011-07-07 ZP/DS/1/PZ/31/11 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych
2011-12-07 ZP/PO/62/PZ/72/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

813, 814

2011-12-07 ZP/PO/61/PZ/71/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

154

2011-12-06 ZP/DO/7/PZ/70/11 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

2011-12-01 ZP/PO/60/PZ/68/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

695

2011-12-01 ZP/PO/59/PZ/67/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

236

2011-12-01 ZP/PO/58/PZ/66/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

982

2011-11-28 ZP/PO/57/PZ/65/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

135, 734, 735

2011-11-28 ZP/PO/55/PZ/63/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

237, 275

2011-11-25 ZP/PO/56/PZ/64/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

926

2011-11-22 ZP/DI/7/PZ/58/11 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

2011-11-16 ZP/DO/5/PZ/59/11 Dostawa fabrycznie nowego samochodu - minibusa

2011-11-09 ZP/PO/52/PZ/56/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

954

2011-10-28 ZP/PO/48/PZ/52/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

607

2011-10-28 ZP/PO/50/PZ/54/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

619

2011-10-27 ZP/PO/51/PZ/55/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

916

2011-10-27 ZP/PO/49/PZ/53/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

908N

2011-10-11 ZP/PO/46/PZ/51/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

998

2011-10-10 ZP/PO/40/PZ/44/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

672, 672N

2011-10-10 ZP/PO/43/PZ/47/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

89, 234

2011-10-10 ZP/PO/45/PZ/49/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

707

2011-10-04 ZP/PO/42/PZ/46/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

664, 665

2011-09-28 ZP/PO/41/PZ/45/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

22, 600, 663

2011-08-27 ZP/RWO/2/PZ/36/11 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.

2011-11-25 ZP/PO/54/PZ/62/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

154

2011-11-25 ZP/PO/53/PZ/61/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

813, 814

2011-10-10 ZP/PO/44/PZ/48/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

135, 734, 735

2011-10-04 ZP/PO/39/PZ/43/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

154, 813, 814

2011-10-28 ZP/DO/4/PZ/50/11 Dostawa fabrycznie nowego samochodu - minibusa

2011-09-20 ZP/RS/2/PZ/42/11 Druk i dostawa nalepek informacyjnych

2011-09-09 ZP/PO/38 /PZ/41/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2011-09-08 ZP/DO/2/PZ/32/2011 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów usb dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

2011-08-01 ZP/PO/30/PZ/35/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

242, 243

2011-07-19 ZP/RS/1/PZ/34/11 Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej
2011-07-07 ZP/PO/24/PZ/28/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

23

2011-07-07 ZP/PO/29/PZ/27/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

921

2011-06-13 ZP/PO/21/PZ/25/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

16, 24, 28, 40, 42, 61, 79, 91, 99, 104, 107, 125, 200, 269, 616, 716, 721, 722, 800, 818, 904N, 928.

2011-07-12 ZP/DO/3/PZ/33/11 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych
2011-07-05 ZP/PO/27/PZ/30/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

102

2011-07-05 ZP/PO/28/PZ/29/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

901

2011-06-07 ZP/DI/1/PZ/24/11 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP.

2011-05-26 ZP/PO/20/PZ/22/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

165

2011-05-24 ZP/RWO/1/PZ/23/11 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

2011-05-24 ZP/FG/1/PZ/21/11 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP

2011-05-02 ZP/PO/18/PZ/19/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

937

2011-04-22 ZP/PO/16/PZ/18/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

S-6, S-7 ,S-8

2011-04-13 ZP/PO/9/PZ/13/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

608, 708

2011-04-13 ZP/PO/11/PZ/15/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

96

2011-04-13 ZP/PO/8/PZ/12/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

280

2011-04-13 ZP/PO/12/PZ/16/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

169, 176

2011-04-12 ZP/PO/13/PZ/11/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623

2011-04-07 ZP/PO/14/PZ/17/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

165

2011-04-07 ZP/PO/10/PZ/14/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

969

2011-03-11 ZP/PO/5/PZ/9/11 Wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

146

2010-11-18 ZP/DS/2/PZ/27/10 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych
2011-03-16 ZP/PO/6/PZ/10/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

880

2011-02-23 ZP/PO/4/PZ/7/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

86 i 286

2011-02-17 ZP/DPR/3/PZ/4/11 Obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz jednego wydania specjalnego czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) "Komunikacja Publiczna"

2011-02-08 ZP/PO/1/PZ/3/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2011-01-14 ZP/DPR/1/PZ/2/11 Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) "Szlaki KZK GOP"

2011-02-22 ZP/DO/1/PZ/8/11 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego

2011-02-23 ZP/PO/3/PZ/6/11 Wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

165

2011-01-14 ZP/DPR/1/PZ/1/11 Obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz jednego wydania specjalnego czasopisma (kwartalnika) "Komunikacja Publiczna"

2011-01-11 ZP/PO/1/PZ/3/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2010-12-21 ZP/DO/10/PZ/49/10 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
2010-12-10 ZP/DO/36/PZ/46/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 224
2010-11-25 ZP/DOA/1/PZ/44/10 Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii
2010-11-16 ZP/PO/35/PZ/42/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

988

2010-11-17 ZP/PO/35/PZ/42/10 Ochrona osób i mienia w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach oraz konwojowanie wartości pieniężnych

2010-12-6 ZP/DO/9/PZ/45/10 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
2010-11-19 ZP/DI/3/PZ/38/10 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
2010-11-16 ZP/PO/34/PZ/43/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

224

2010-11-04 ZP/PO/33/PZ/40/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

S10

2010-10-26 ZP/PO/32/PZ/39/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

937

2010-10-15 ZP/DO/5/PZ/33/10 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek dla KZK GOP w Katowicach

2010-10-13 ZP/PO/30/PZ/36/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

607

2010-08-09 ZP/RWO/1/PZ/28/10 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.
2010-10-05 ZP/PO/28/PZ/35/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

619

2010-10-05 ZP/DO/6/PZ/34/10 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA PRZESYŁEK O WADZE POWYŻEJ 50G
2010-09-28 ZP/PO/29/PZ/32/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

988

2010-08-26 ZP/DO/2/PZ/29/10 Dostawa samochodów osobowych.
2010-09-16 ZP/DO/4/PZ/31/10 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA PRZESYŁEK O WADZE POWYŻEJ 50G
2010-06-18 ZP/DS/1/PZ/18/10 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz urządzen biurowych na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
2010-08-10 ZP/DO/1/PZ/15/10 Dostawa samochodów osobowych.
2010-07-14 ZP/PO/23/PZ/25/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
900
2010-06-18 ZP/PO/18/PZ/20/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
916
2010-06-04 ZP/PO/13/PZ/17/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
73
2010-05-27 ZP/PO/12/PZ/16/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
976
2010-05-26 ZP/DI/1/PZ/14/10 Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń komputerowych na potrzeby Biura KZK GOP.
2010-04-27 ZP/RM/149/PZ/11/10 Wykonanie oraz późniejsza dwukrotna aktualizacja planu linii komunikacyjnych obszaru objętego obsługa liniami, na których obowiązują bilety KZK GOP i MZKP.
2010-03-24 ZP/PO/6/PZ/7/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
14, 92, 132, 184, 198 i 199
2010-03-22 ZP/PO/5/PZ/6/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
850
2010-03-17 ZP/PO/4/PZ/4/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr.
67 i 97
2010-01-28 ZP/PO/21/PZ/2/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
41
2010-04-15 ZP/PO/8/PZ/9/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
916
2010-04-22 ZP/PO/9/PZ/10/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
659
2010-03-16 ZP/RM/113/PZ/5/10 Wykonanie oraz późniejsza dwukrotna aktualizacja planu linii komunikacyjnych obszaru objętego obsługa liniami, na których obowiązują bilety KZK GOP i MZKP.
2010-01-18 ZP/PO/1/PZ/1/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 59 liniach komunikacji miejskiej w centralnej części aglomeracji katowickiej.
2009-12-01 ZP/RWO/3/PZ/76/09 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.
2009-11-23 ZP/PO/30/PZ/70/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
234
2009-12-11 ZP/PO/35/PZ/78/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
43, 133, 170
2009-12-11 ZP/PO/34/PZ/77/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
7
2009-12-02 ZP/DPR/4/PZ/75/09 Obsługę publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) Szlaki KZK GOP.
2009-11-25 ZP/DPR/3/PZ/69/09 Obsługę publikacji czterech głównych numerów oraz dwóch wydań specjalnych czasopisma (kwartalnika) Komunikacja Publiczna.
2009-11-25 ZP/DOA/4/PZ/71/09 Sprzątanie i utrzymanie czystości nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21a oraz na terenie przyległym do obiektu.
2009-07-03 ZP/PO/20 /PZ/49/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 48 liniach komunikacji miejskiej we wschodniej części aglomeracji katowickiej.
2009-07-03 ZP/PO/19/PZ/48/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 32 liniach komunikacji miejskiej w zachodniej części aglomeracji katowickiej.
2009-11-10 ZP/DO/5/PZ/68/09 Dostawa samochodu osobowego.
2009-11-06 ZP/DI/3/PZ/64/09 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP.
2009-11-04 ZP/PO/28/PZ/66/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
67 i 97
2009-11-04 ZP/PO/29/PZ/67/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
976
2009-09-11 ZP/PO/25/PZ/61/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
41
2009-10-07 ZP/DO/3/PZ/60/2009 Dostawa samochodu osobowego.
2009-09-30 ZP/DO/4/PZ/63/2009 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenia usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów USB dla KZK GOP w Katowicach.
2009-07-16 ZP/PO/22/PZ/53/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
25
2009-09-02 ZP/DO/2/PZ/59/2009 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenia usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów USB dla KZK GOP w Katowicach.
2009-07-31 ZP/PO/23/PZ/54/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
955
2009-07-27 ZP/PI/06/PZ/51/09 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową.
2009-07-13 ZP/PO/21/PZ/52/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
132 i 184
2009-07-02 ZP/DOA/3/PZ/50/09 Wykonanie oświetlenia architektonicznego siedziby KZK GOP przy ul. Barbary 21A w Katowicach.
2009-06-08 ZP/PO/16/PZ/45/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
750
2009-06-03 ZP/PO/15/PZ/40/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
A4
2009-06-16 ZP/PO/18/PZ/47/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
S-9
2009-05-18 ZP/PO/12/PZ/30/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona na linii komunikacji miejskiej nr
936
2009-05-18 ZP/PO/13/PZ/31/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona na linii komunikacji miejskiej nr
744
2009-05-12 ZP/DOA/1/PZ/29/09 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
2009-03-23 ZP/PO/11/PZ/24/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona liniach komunikacji miejskiej nr
155 i 255
2009-03-23 ZP/PO/9/PZ/22/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji miejskiej nr
230
2009-03-23 ZP/PO/10/PZ/23/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji miejskiej nr
215
2009-03-23 ZP/PO/8/PZ/21/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji miejskiej nr
144
2009-04-27 ZP/DI/2/PZ/26/09 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP.
2009-05-20 ZP/DOA/2/PZ/34/09 Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii.
2009-03-02 ZP/PO/6/PZ/16/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona liniach komunikacji miejskiej nr
67 i 97
2009-03-02 ZP/PO/5/PZ/15/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji miejskiej nr
860
2009-01-26 ZP/PO/1/PZ/5/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji zastępczej nr
607
2009-01-13 ZP/RWO/1/PZ/3/09 Windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.
2008-12-11 ZP/PO/57/PZ/83/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
250
2009-01-23 ZP/DPR/2/PZ/4/09 Korektę, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk dziesięciu kolejnych (11-12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19, 20,21, 22) wydań (nakład 10 000 egzemplarzy) Gazety dla pasażerów Szlaki KZK GOP.
2009-01-23 ZP/DPR/1/PZ/2/09 Korektę, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja Publiczna.
2009-01-19 ZP/DO/7/PZ/90/08 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek dla KZK GOP w Katowicach.
2009-01-09 ZP/DI/1/PZ/1/09 Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz migrację oprogramowania wraz z bazš danych na nowy serwer na potrzeby KZK GOP
2008-12-17 ZP/RS/6/DZ/82/08 Druk i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej
2008-12-05 ZP/RP/2/PZ/86/08 Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na potrzeby aplikacji o środki EFRR w ramach Działania 7.2 Transport Publiczny RPO WSL 2007-2013.
2008-12-04 ZP/DO/6/PZ/84/2008 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
2008-11-17 ZP/PO/55/PZ/78/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
222
2008-10-13 ZP/RS/4/DZ/64/08 Druk i dostawa biletów okresowych komunikacji miejskiej.
2008-08-11 ZP/PO/43/PZ/58/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
23
2008-10-10 ZP/PO/50/PZ/70/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
67 i 97
2008-10-09 ZP/PO/51/PZ/71/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr
607
2008-10-23 ZP/DOA/2/PZ/75/08 Dostawa, montaż i zainstalowanie mebli biurowych dla KZK GOP
2008-10-23 ZP/PO/52/PZ/73/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
98
2008-11-20 ZP/PO/56/PZ/81/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii nr
S-10
2008-11-20 ZP/RS/5/PZ/80/08 Druk i dostawa biletów okresowych komunikacji miejskiej.
2008-10-14 ZP/PO/38/PZ/49/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
132 i 184
2008-10-22 ZP/DO/5/PZ/67/08 Dostawa samochodu osobowo - dostawczego.
2008-10-23 ZP/PO/53/PZ/74/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
147
2008-09-24 ZP/DO/4/PZ/66/08 Dostawa samochodu osobowego
2008-08-13 ZP/PI/1/PZ/53/08 Usługi dodatkowe przewozu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową
2008-08-04 ZP/DI/6/PZ/50/08 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP.
2008-07-30 ZP/PO/42/PZ/57/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
223, 788
2008-07-30 ZP/PO/41/PZ/56/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
166, 219, 952, 953, 995.
2008-07-30 ZP/RS/3/PZ/59/08 Druk i dostawa nalepek informacyjnych
2008-07-21 ZP/DOA/1/PZ/54/08 Dostawa i montaż mebli biurowych dla KZK GOP w Katowicach
2008-05-05 ZP/PO/33/PZ/41/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
213.
2008-04-17 ZP/PO/30/PZ/37/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
860.
2008-04-16 ZP/PO/29/PZ/36/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
168.
2008-04-15 ZP/PO/27/PZ/34/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
148 i 185.
2008-04-15 ZP/PO/26/PZ/33/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
114.
2008-04-14 ZP/PO/25/PZ/32/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
73.
2008-04-14 ZP/PO/24/PZ/31/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
52 i 700.
2008-05-20 ZP/FB/1/PZ/39/08 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP.
2008-05-14 ZP/RS/1/PZ/42/08 Produkcję i dostawę papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej.
2008-05-05 ZP/PO/32/PZ/40/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
20.
2008-04-25 ZP/RWO/2/PZ/43/08 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.
2008-04-16 ZP/PO/28/PZ/35/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
164.
2007-12-07 ZP/DI/8/PZ/91/07 Opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego wraz z kompletem dokumentów Śląskiej Karty Usług Publicznych
2008-03-25 ZP/PO/14/PZ/21/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
51.
2008-04-16 ZP/PO/31/PZ/38/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
270 i 720.
2008-03-19 ZP/PO/13/PZ/20/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
111.
2008-03-25 ZP/PO/12/PZ/19/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
634.
2008-03-21 ZP/PO/15/PZ/22/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
949 i 959.
2008-03-19 ZP/PO/6/PZ/13/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
140, 637, 809.
2008-03-19 ZP/PO/11/PZ/18/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
67, 97
2007-10-31 ZP/PO/48/PZ/73/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
57, 80, 288
2008-04-07 ZP/PO/23/PZ/30/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
952 i 953.
2008-04-07 ZP/PO/19/PZ/26/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
219.
2008-04-07 ZP/PO/21/PZ/28/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
788.
2008-04-07 ZP/PO/20/PZ/27/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
223.
2008-04-07 ZP/PO/22/PZ/29/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
995.
2008-04-04 ZP/PO/18/PZ/25/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
166.
2008-03-21 ZP/PO/16/PZ/23/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
973.
2008-03-11 ZP/PO/10/PZ/17/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
80, 288
2008-03-11 ZP/PO/9/PZ/16/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
57
2008-02-20 ZP/PO/4/PZ/6/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
166, 952, 953, 995
2008-02-19 ZP/PO/3/PZ/5/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
219, 223, 788
2008-03-06 ZP/DI/1/PZ/11/08 Dostawa serwera i oprogramowania na potrzeby KZK GOP
2008-02-11 ZP/RKB/1/PZ/8/08 Wykonywanie usługi kontroli biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP
2008-02-29 ZP/PO/5/PZ/12/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr:
970
2008-02-06 ZP/RWO/1/PZ/7/08 windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP
2008-01-22 ZP/PO/2/PZ/4/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
619
2008-01-17 ZP/PO/1/PZ/3/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
270, 720
2008-02-06 ZP/RM/2/PZ/10/08 Wykonanie pomiarów liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej (autobusach i tramwajach) w obszarze działania KZK GOP oraz gmin ościennych, z którymi KZK GOP posiada umowę na organizację usług przewozu pasażerów oraz wprowadzenie wyników badań do arkusza Excel wraz z wyliczeniem wskaźników dla poszczególnych linii
2007-12-06 ZP/PO/53/PZ/88/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
37
2008-01-02 ZP/PO/60/PZ/100/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji zastępczej nr:
T-7, 970
2008-01-22 ZP/RM/1/PZ/2/08 Wykonanie pomiarów liczby pasażerów w Środkach Komunikacji Miejskiej
2007-12-19 ZP/DO/16/PZ/96/2007 Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
2007-12-14 ZP/DO/15/PZ/92/07 SIWZ na dostawę i montaż mebli biurowych dla KZK GOP w Katowicach
2007-12-07 ZP/DOA/10/PZ/87/07 Usługi sprzątania i utrzymania czystości nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu
2007-11-23 ZP/DI/7/PZ/85/07 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP
2007-11-22 ZP/DOA/9/PZ/83/07 Dostawę i wymianę dźwigu osobowego w budynku biurowym przy ul. Barbary 21A w Katowicach
2007-11-21 ZP/DO/10/PZ/77/2007 Zakup dwóch samochodów osobowych oraz jednego dostawczego dla potrzeb Zamawiającego.
2007-11-19 ZP/PO/51/PZ/82/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
237,275,926
2007-11-12 ZP/PO/50/PZ/81/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
695
2007-11-12 ZP/PO/49/PZ/80/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
270, 720
2007-10-17 ZP/PO/47/PZ/71/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
236
2007-10-10 ZP/PO/35/PZ/55/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
982
2007-10-04 ZP/PO/45/PZ/67/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
820
2007-12-06 ZP/DO/14/PZ/90/2007 Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
2007-10-03 ZP/PO/37/PZ/57/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
135, 734 i 735
2007-10-17 ZP/PO/44/PZ/66/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
908
2007-10-31 ZP/DI/6/PZ/75/07 Opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego Śląskiej Karty Usług Publicznych wraz z kompletem dokumentów
2007-11-09 ZP/DO/11/PZ/78/2007 Tankowanie i bezgotówkową sprzedaż paliwa do samochodów służbowych KZK GOP
2007-11-21 ZP/DO/9/PZ/76/2007 Usługi transportowe mienia KZK GOP przy użyciu meblowozów
2007-11-21 ZP/DO/12/PZ/79/2007 Dostawa i montaż mebli biurowych dla KZK GOP w Katowicach.
2007-11-23 ZP/DO/13/PZ/86/07 Tankowanie i bezgotówkową sprzedaż paliwa do samochodów służbowych KZK GOP
2007-09-24 ZP/PO/40/PZ/62/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
707
2007-10-08 ZP/PO/39/PZ/61/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
37
2007-09-26 ZP/DO/8/PZ/68/2007 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej
2007-09-25 ZP/PO/43/PZ/65/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
695
2007-09-16 ZP/PO/41/PZ/63/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
270,720
2007-09-14 ZP/PO/42/PZ/64/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
86, 286
2007-08-14 ZP/PO/32/PZ/51/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
236
2007-10-11 ZP/DOA/5/PZ/54/07 Dostawa i montaż bram segmentowych przemysłowych, rolet antywłamaniowych oraz zadaszenia nad wejściem w budynku biurowym przy ul. Barbary 21a w Katowicach
2007-09-26 ZP/DI/5/PZ/59/07 Dostawa sprzętu komputerowego
2007-09-18 ZP/DO/6/PZ/47/2007 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej
2007-09-14 ZP/PO/36/PZ/56/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
57, 80, 288
2007-08-27 ZP/PO/38/PZ/58/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
89
2007-08-23 ZP/PO/33/PZ/52/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
998
2007-08-13 ZP/PO/31/PZ/50/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
S-15
2007-08-10 ZP/PO/30/PZ/49/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
954
2007-06-28 ZP/DI/4/PZ/46/07 Na przygotowanie, projektu technicznego wraz z kosztorysem Śląskiej Karty Usług Publicznych której głównym elementem jest Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej
2007-06-25 ZP/PO/28/PZ/44/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej
nr
242, 243
2007-05-30 ZP/PO/27/PZ/43/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
921
2007-05-29 ZP/PO/26/PZ/42/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
901
2007-05-24 ZP/PO/25/PZ/39/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej
nr
16, 24, 28, 40, 42, 61, 79, 91, 99, 104, 107, 125, 200, 269, 616, 716, 721, 722, 800, 818, 904, 928
2007-05-15 ZP/DO/5/PZ/35/07 Na Ochronę osób i mienia w KZK GOP oraz konwojowanie wartości pieniężnych
2007-08-23 ZP/PO/34/PZ/53/07 Na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
nr
37
Tworzenie strony: 0.102 sekund