Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
15 gość (i)
  Twój adres IP
54.145.103.69
  Aktualny czas:

 • Wstępne ogłoszenie informacyjne 2012

 • Ogłoszenia archiwalne
  Data
  publikacji
  Znak sprawy Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
  2018-04-20 ZP/DOA/1/PS/15/18 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku biurowym KZK GOP oraz w Punktach Obsługi Pasażera.

  2018-03-30 ZP/PK/1/PS/8/18 Kompleksowa kontrola jakości usług transportu publicznego oraz infrastruktury przystankowej na liniach komunikacji miejskiej.

  2018-02-20 ZP/FW/1/PS/5/18 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP
  2018-03-07 ZP/DO/1/PS/7/18 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP

  2018-02-09 ZP/PO/4/PS/4/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  750

  2018-01-22 ZP/PO/3/PS/3/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  230

  2018-01-09 ZP/PO/2/PS/2/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  900

  2018-01-09 ZP/PO/1/PS/1/18 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  232

  2017-12-08 ZP/DO/8/PS/26/17 Świadczenie pomocy prawnej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Usługa społeczna.

  2017-12-06 ZP/DOA/6/PS/28/17 Dostawa energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

  2017-12-04 ZP/PO/25/PS/30/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  996

  2017-12-04 ZP/PO/24/PS/29/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  960

  2017-11-30 ZP/PO/23/PS/23/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  232

  2017-11-29 ZP/PO/22/PS/22/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  900

  2017-11-21 ZP/DO/9/PS/25/17 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP. Usługa społeczna.

  2017-11-21 ZP/DSI/8/PS/24/17 Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP.

  2017-11-17 ZP/RS/4/PS/27/17 Usługi druku i dostawy biletów jednorazowych/krótkookresowych komunikacji miejskiej.

  2017-11-09 ZP/DSI/7/PS/19/17 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP.

  2017-11-09 ZP/RS/3/PS/20/17 Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej.

  2017-11-03 ZP/PO/17/PS/17/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  922

  2017-11-03 ZP/PO/21/PS/21/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  996

  2017-10-09 DSI.2635.40.2017 Wykonanie usług serwisowych obejmujących usuwanie awarii, usterek, konserwację oraz rozbudowę instalacji dla Biura KZK GOP.

  2017-09-26 DSI.2630.39.2017 Wykonanie trzech niezależnych łączy internetowych oraz świadczenie na nich usługi dostępu do Internetu dla Biura KZK GOP

  2017-08-18 PD/2/17 Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

  2017-08-03 ZP/DOA/2/PS/16/17 Remont dachu budynku biurowego KZK GOP w Katowicach przy ul. Barbary 21a.

  2017-06-23 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP.

  2017-06-02 ZP/PO/11/PS/14/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  232

  2017-06-01 ZP/PO/8/PS/10/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  162

  2017-06-01 ZP/PO/10/PS/13/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  159

  2017-05-26 ZP/DO/3/PS/12/17 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP.
  2017-04-26 RS/2/2017 Usługa druku i dostawa krótkookresowych/jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.
  2017-04-24 PD/1/17 Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
  2017-04-18 ZP/PO/7/PS/9/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  159

  2017-04-13 ZP/DSI/5/PS/8/17 Rozbudowa centrali telefonicznej wraz z usługą Call Center.
  2017-04-11 RS/1/2017 Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej.
  2017-04-10 RPO/1/2017 Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych.
  2017-04-07 ZP/PM/1/PS/6/17 Naprawa urządzeń zainstalowanych w pojazdach oraz w punktach zbierania danych.

  2017-03-21 ZP/PO/6/PS/7/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-9

  2017-03-08 ZP/PO/3/PS/4/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  80, 288

  2017-03-07 ZP/PO/4/PS/5/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  230

  2017-02-10 ZP/DSI/1/PS/2/17 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Biura KZK GOP.

  2017-04-13 DSI.1330.15.2017.ZP Dostawa systemu poczty elektronicznej wspierającego pracę grupową wraz z usługą konfiguracji, wdrożenia, migracji danych i wsparcia technicznego,w tym zakup licencji.
  2017-03-16 ZP/DO/1/PS/3/17 Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności KZK GOP.

  2017-01-21 ZP/PO/31/PS/40/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  96

  2017-01-19 ZP/FW/1/PS/1/17 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.

  2017-01-14 ZP/PO/32/PS/41/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  292

  2016-12-27 ZP/PO/33/PS/42/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  922

  2016-12-21 ZP/PO/34/PS/43/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  900

  2016-12-16 ZP/PO/30/PS/39/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  230

  2016-12-03 ZP/PO/28/PS/36/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  270, 720

  2016-11-11 ZP/DSI/3/PS/34/16 Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania Projektu ŚKUP
  2016-11-25 PU/3/2016 Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta niebędącego Konsumentem, usługi telekomunikacyjnej pod nazwą 800, dla następującego numeru usługowego 800 16 30 30.
  2016-07-09 ZP/PU/1/PS/26/16 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową.

  2016-12-12 ZP/DOA/11/PS/44/16 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnoœląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
  2016-12-01 ZP/DO/3/PS/37/16 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP oraz ich mycie na myjni mechanicznej bezobsługowej
  2016-11-08 ZP/DOA/7/PS/35/16 Budowa podświetlanego znaku „KZK GOP” na dachu budynku biurowego w Katowicach przy ul. Barbary 21a.
  2016-12-13 RSP/3/2016 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych.
  2016-11-09 RSP/2/2016 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych
  2016-11-30 ZP/DOA/9/PS/38/16 Dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnoœląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
  2016-07-27 ZP/PO/19/PS/30/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  25

  2016-07-27 ZP/PO/17/PS/27/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  230

  2016-07-27 ZP/PO/18/PS/29/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  924

  2016-07-27 ZP/PO/21/PS/31/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2016-07-27 ZP/PO/20/PS/32/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  162

  2016-06-27 ZP/PO/10/PS/24/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  750

  2016-09-12 RSP/1/2016 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży biletów krótkookresowych za pomocą telefonów komórkowych oraz innych kompatybilnych urządzeń mobilnych
  2016-07-22 ZP/DSI/2/PS/28/16 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP.

  2016-06-07 ZP/PO/9/PS/21/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  924

  2016-05-18 ZP/PO/8/PS/22/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  231

  2016-03-12 ZP/PO/4/PS/13/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  230

  2016-03-11 ZP/PO/5/PS/14/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  144

  2016-03-09 ZP/PO/6/PS/15/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  155, 255

  2016-04-22 ZP/DOA/3/PS/18/16 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera
  2016-04-13 ZP/DSI/1/PS/19/16 Dostawa serwera typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP
  2016-04-05 ZP/DOA/2/PS/17/16 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A wraz z terenem przyległym do obiektu
  2016-03-31 ZP/DO/1/PS/16/16 Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP
  2016-03-05 ZP/PO/3/PS/11/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  860

  2016-02-25 ZP/DPR/1/PS/12/16 Usługi druku i dostawy materiałów informacyjnych wydawanych przez KZK GOP
  2016-02-10 ZP/PO/2/PS/10/16 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  880

  2016-01-15 ZP/PO/84/PS/82/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  270, 720

  2016-01-13 ZP/PO/82/PS/80/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  20

  2015-12-28 ZP/PO/83/PS/81/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  250

  2015-12-11 ZP/PO/77/PS/78/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  147

  2015-12-10 ZP/FW/1/PS/79/15 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP
  2015-09-26 ZP/PO/59/PS/55/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  820

  2015-12-07 ZP/PO/68/PS/72/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  224

  2015-11-17 ZP/DOA/9/PS/73/15 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  2015-11-04 ZP/PO/73/PS/71/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  636

  2015-10-31 ZP/DO/5/PS/54/15 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP
  2015-10-20 ZP/PO/71/PS/67/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  937

  2015-10-17 ZP/PO/72/PS/65/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  168

  2015-10-08 ZP/PO/66/PS/63/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-27

  2015-12-01 PU/1/2015 Świadczenie przez Operatora na rzecz Abonenta niebędącego Konsumentem, usługi telekomunikacyjnej pod nazwą 800 dla następującego numeru usługowego 800 16 30 30
  2015-11-04 ZP/PO/70/PS/70/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  20

  2015-11-03 ZP/DI/2/PS/68/15 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP
  2015-10-21 ZP/PO/60/PS/66/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  950

  2015-10-06 ZP/PO/57/PS/56/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  25

  2015-10-02 ZP/PO/63/PS/60/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-20

  2015-09-03 ZP/DO/4/PS/51/2015 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przeniesieniem numerów oraz świadczeniem usług Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą modemów oraz kart SIM
  2015-08-18 DPR.271.8.2015 Opracowanie aplikacji zawierającej wersje demonstracyjne urządzeń (instrukcje obsługi), które zostaną uruchomione w związku z wdrożeniem projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
  2015-08-08 ZP/PO/50/PS/47/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  695, 788

  2015-08-01 ZP/PO/51/PS/48/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  166, 219, 223, 995

  2015-07-22 ZP/PO/40/PS/40/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  20

  2015-04-13 RPW/1/2015 Opracowanie metodologii i szczegółowej koncepcji przeprowadzenia badań ruchu i sposobu opracowania modelu ruchu na obszarze działania KZK GOP
  2015-09-25 ZP/PO/61/PS/57/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-27

  2015-05-16 ZP/PO/22/PZ/25/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  982

  2015-07-31 ZP/PO/48/PS/46/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  118

  2015-08-14 ZP/RPO/1/PS/50/2015 Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych
  2015-09-03 ZP/PO/55/PS/53/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  162

  2015-08-25 ZP/RS/3/PS/52/15 Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych
  2015-07-27 ZP/PO/49/PS/45/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  159

  2015-07-20 ZP/PO/45/PS/43/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  231

  2015-07-14 ZP/PO/44/PS/42/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-20

  2015-07-11 ZP/PO/43/PS/41/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  52, 700

  2015-07-06 ZP/DOA/6/PZ/37/15 Dokończenie inwestycji pt. dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP w Katowicach na ul. Barbary 21A
  2015-07-04 ZP/PO/30/PZ/35/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  114

  2015-06-27 ZP/PO/29/PZ/34/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  148, 185

  2015-06-27 ZP/PO/28/PZ/33/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  164, 264

  2015-05-23 ZP/PO/23/PZ/26/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  608, 708

  2015-08-11 ZP/RS/2/PS/49/2015 Usługi druku i dostawa nalepek informacyjnych
  2015-07-02 ZP/PO/39/PS/39/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-3

  2015-06-12 ZP/PO/36/PZ/36/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-7

  2015-06-12 ZP/DI/1/PZ/27/15 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP
  2015-06-11 ZP/PO/34/PZ/32/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  270, 720

  2015-06-03 ZP/PO/32/PZ/31/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-27

  2015-04-04 ZP/RS/1/PZ/18/15 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności z tym związanych.
  2015-05-14 ZP/PO/25/PZ/28/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-9

  2015-04-18 ZP/PO/20/PZ/21/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  135, 735

  2015-05-18 ZP/DPR/1/PZ/29/15 Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
  2015-02-11 ZP/PO/9/PZ/10/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  80, 288

  2015-04-25 ZP/PO/11/PZ/12/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  23

  2015-04-21 ZP/PO/10/PZ/11/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  165

  2015-05-12 ZP/PO/14/PZ/16/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  270, 720

  2015-05-07 ZP/DOA/4/PZ/24/15 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera
  2015-04-21 ZP/DOA/2/PZ/20/15 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A wraz z terenem przyległym do obiektu
  2015-04-09 ZP/PO/21/PZ/22/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-20

  2015-01-27 ZP/PO/3/PZ/3/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  949, 959

  2015-03-31 ZP/PO/18/PZ/19/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  25

  2015-02-12 ZP/PO/16/PZ/14/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  118

  2015-01-20 ZP/PO/1/PZ/1/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  111

  2014-12-20 ZP/PO/77/PZ/71/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  140, 609, 634, 637

  2015-02-03 ZP/PO/8/PZ/9/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  57

  2014-06-13 ZP/RS/1/PZ/33/14 Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży elektronicznych biletów okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz wykonywania innych czynności z tym związanych.

  2015-03-19 ZP/PO/17/PZ/17/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-20

  2015-03-06 ZP/DO/2/PZ/15/15 Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności KZK GOP
  2015-01-23 ZP/PO/4/PZ/4/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  973

  2015-02-12 ZP/DO/1/PZ/8/15 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla KZK GOP
  2015-01-14 ZP/PO/82/PZ/73/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  51

  2014-12-19 ZP/PO/79/PZ/69/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  154

  2015-01-22 ZP/PO/2/PZ/2/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  924

  2014-12-13 ZP/PO/80/PZ/70/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  98

  2015-02-12 ZP/PO/13/PZ/13/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  25

  2014-12-09 ZP/PK/2/2014 Kompleksowa kontrola jakości usług autobusowego transportu publicznego oraz kontrola infrastruktury przystankowej
  2015-01-26 ZP/PO/8/PZ/9/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-15

  2015-01-20 ZP/PO/5/PZ/5/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  950

  2015-01-15 ZP/PO/6/PZ/6/15 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-14

  2014-12-24 ZP/RS/1/PZ/74/14 Usługi druku i dostawy biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej.
  2014-11-19 ZP/PO/76/PZ/67/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  920, 930

  2014-11-18 ZP/PO/75/PZ/66/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  901

  2014-11-17 RPW/1/2014 Opracowanie koncepcji i architektury inteligentnego systemu zarządzania ruchem na obszarze działania KZK GOP
  2014-12-23 ZP/PO/81/PZ/72/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  25

  2014-12-11 ZP/DO/6/2014 Obsługa prawna KZK GOP
  2014-12-04 ZP/DOA/7/PZ/68/14 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla KZK GOP
  2014-11-20 ZP/DO/8/PZ/65/14 Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP
  2014-10-31 ZP/PO/71/PZ/62/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  664, 665

  2014-10-29 ZP/PO/72/PZ/63/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  954

  2014-10-29 ZP/PO/73/PZ/64/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  619

  2014-10-28 ZP/DI/2/PZ/61/14 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Biura KZK GOP
  2014-10-18 ZP/PO/67/PZ/57/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  908N

  2014-10-18 ZP/PO/65/PZ/55/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  916

  2014-10-18 ZP/PO/68/PZ/58/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  707

  2014-10-18 ZP/PO/59/PZ/59/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  672, 672N

  2014-10-18 ZP/PO/66/PZ/56/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  236

  2014-10-16 ZP/DS/5/PZ/60/14 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych

  2014-10-14 ZP/FW/2/PZ/54/14 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

  2014-10-10 ZP/PO/58/PZ/53/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  998

  2014-09-24 ZP/PO/47/PZ/51/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  41

  2014-09-02 ZP/PO/48/PZ/48/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  89, 234

  2014-09-18 ZP/PO/60/PZ/52/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji zastępczej nr

  T-15

  2014-08-28 ZP/PO/55/PZ/49/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  901

  2014-08-28 ZP/PO/54/PZ/50/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2014-08-08 ZP/PO/46/PZ/47/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  159

  2014-08-02 ZP/PO/41/PZ/43/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  921

  2014-07-31 ZP/PO/40/PZ/42/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  242, 243

  2014-07-12 ZP/PO/38/PZ/39/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  169, 176

  2014-08-05 ZP/DOA/5/PZ/45/14 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia kwiaciarni na Punkt Obsługi Pasażera KZK GOP w parterze budynku w Chorzowie przy ul. Rynek 8/1

  2014-08-05 ZP/PO/45/PZ/46/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2014-07-15 ZP/PO/39/PZ/40/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  636

  2014-06-26 ZP/PO/30/PZ/36/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  901

  2014-06-25 ZP/PO/33/PZ/38/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-14

  2014-06-25 ZP/PO/32/PZ/37/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  914

  2014-06-19 ZP/PO/28/PZ/35/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  73

  2014-06-10 ZP/PO/26/PZ/31/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2014-05-29 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP

  2014-05-21 ZP/PO/25/PZ/30/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  14, 92, 132, 184, 198, 199

  2014-06-11 ZP/PO/29/PZ/34/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  169, 176

  2014-05-16 ZP/DOA/4/PZ/32/14 Przebudowa strefy wejściowej i dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP

  2014-04-26 ZP/PO/21/PZ/25/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  169, 176

  2014-04-24 ZP/PO/20/PZ/24/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  850

  2014-04-24 ZP/FW/1/PZ/23/14 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

  2014-04-23 ZP/PO/22/PZ/26/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  280

  2014-04-05 ZP/PO/9/PZ/11/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623, 623N

  2014-04-02 ZP/PO/18/PZ/19/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  222

  2014-04-28 ZP/DI/1/PZ/27/14 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

  2014-04-28 ZP/DOA/3/PZ/28/14 Przebudowa strefy wejściowej i dobudowa węzła sanitarnego do budynku biurowego KZK GOP

  2014-04-23 ZP/DOA/2/PZ/22/14 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w Punktach Obsługi Pasażera

  2014-04-07 ZP/PO/19/PZ/20/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  S-6

  2014-03-14 ZP/PO/13/PZ/15/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  920

  2014-02-26 ZP/PO/10/PZ/12/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  67, 97

  2014-02-15 ZP/PO/5/PZ/7/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  146

  2014-02-14 ZP/PO/4/PZ/6/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  41

  2014-02-11 ZP/PO/2/PZ/5/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  969

  2014-02-27 ZP/PO/11/PZ/13/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  25

  2014-02-13 ZP/PO/3/PZ/8/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  86, 286

  2014-01-21 ZP/PO/1/PZ/2/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  22, 600, 663

  2014-03-07 ZP/PO/12/PZ/14/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  930

  2014-02-12 ZP/PO/8/PZ/10/14 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-1

  2014-02-12 ZP/DPR/2/PZ/9/14 Obsługa publikacji czterech głównych wydań i dwóch wydań specjalnych czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) Komunikacja Publiczna

  2014-01-29 ZP/DO/1/PZ/3/14 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek

  2014-01-31 ZP/DPR/1/PZ/4/14 Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) Szlaki KZK GOP.

  2013-12-20 ZP/PO/62/PZ/65/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  292

  2014-01-29 ZP/DOA/1/PZ/1/14 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu

  2013-12-17 ZP/PO/61/PZ/63/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  96

  2013-11-26 ZP/DO/10/PZ/58/13 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP oraz ich mycie na myjni mechanicznej bezobsługowej
  2013-11-13 ZP/PO/57/PZ/57/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  236

  2013-11-09 ZP/PO/55/PZ/55/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  79, 107, 125, 200, 721, 722, 904N

  2013-12-04 ZP/PO/60/PZ/62/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  924

  2013-11-26 ZP/PO/58/PZ/61/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  940

  2013-11-25 ZP/DOA/2/PZ/60/13 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  2013-11-22 ZP/DO/11/PZ/59/13 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych
  2013-11-14 ZP/PO/56/PZ/56/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  S-10

  2013-11-06 ZP/DO/9/PZ/54/13 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego
  2013-10-12 ZP/DO/6/PZ/49/13 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP

  2013-10-25 ZP/DI/3/PZ/53/13 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

  2013-08-07 ZP/PO/40/PZ/39/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 181 liniach komunikacji miejskiej w zachodniej, centralnej i wschodniej części aglomeracji katowickiej

  2013-10-10 ZP/PO/51/PZ/52/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2013-10-04 ZP/DO/8/PZ/51/13 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego
  2013-09-19 ZP/PO/48/PZ/48/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  25

  2013-09-19 ZP/DO/7/PZ/50/2013 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart sim
  2013-09-13 ZP/DI/2/PZ/45/13 Świadczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby Biura KZK GOP
  2013-08-30 ZP/RWO/1/PZ/38/13 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

  2013-09-03 ZP/DO/5/PZ/44/2013 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart sim
  2013-08-06 ZP/PO/41/PZ/40/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  636

  2013-08-07 ZP/PO/42/PZ/41/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2013-07-23 ZP/PO/36/PZ/37/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-20

  2013-07-08 ZP/DI/1/PZ/34/13 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

  2013-06-19 ZP/PO/27/PZ/31/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  750

  2013-07-25 ZP/PO/37/PZ/36/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2013-06-19 ZP/PO/31/PZ/33/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  744

  2013-05-29 ZP/PO/25/PZ/28/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  292

  2013-05-18 ZP/PO/24/PZ/26/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  71, 81, 93, 669

  2013-06-11 ZP/PO/29/PZ/30/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  659

  2013-06-06 ZP/PO/15/PZ/27/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  744

  2013-03-02 ZP/PO/8/PZ/7/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  155, 255

  2013-05-29 ZP/PO/26/PZ/29/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  659

  2013-05-13 ZP/PO/22/PZ/24/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-3

  2013-05-09 ZP/PO/23/PZ/25/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  940

  2013-05-09 ZP/PO/21/PZ/23/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  659

  2013-05-02 ZP/PO/19/PZ/22/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-15

  2013-04-29 ZP/PO/18/PZ/20/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

  T-1

  2013-02-01 ZP/PO/4/PZ/4/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  144

  2013-03-28 ZP/DS/13/PZ/14/13 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych
  2013-03-12 ZP/RPW/1/PZ/13/13 Opracowanie strategii rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r., ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju transportu miejskiego, wraz z programem działań dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

  2013-03-02 ZP/PO/9/PZ/8/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  230

  2013-01-29 ZP/PO/5/PZ/5/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  860

  2012-12-11 ZP/PI/1/PZ/55/12 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową

  2013-04-08 ZP/PO/14/PZ/18/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  940

  2013-03-14 ZP/PO/12/PZ/15/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  636

  2013-03-06 ZP/DO/2/PZ/11/13 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego

  2013-02-28 ZP/DO/1/PZ/10/13 Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

  2013-01-18 ZP/PO/2/PZ/2/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  880

  2012-12-06 ZP/PO/48/PZ/50/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  250

  2013-03-08 ZP/PO/11/PZ/12/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  940

  2013-02-28 ZP/PO/10/PZ/9/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  636

  2013-01-18 ZP/PO/1/PZ/1/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  222

  2013-02-04 ZP/PO/6/PZ/6/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  636

  2013-01-15 ZP/PO/3/PZ/3/13 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  920

  2013-01-11 ZP/DO/6/PZ/64/2012 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek dla KZK GOP

  2012-12-27 ZP/RWO/2/PZ/63/12 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

  2012-12-20 ZP/DPR/2/PZ/59/12 Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) "szlaki KZK GOP".

  2012-12-20 ZP/DPR/1/PZ/57/12 Obsługa publikacji czterech głównych wydań i dwóch wydań specjalnych czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) "komunikacja publiczna".

  2012-11-13 ZP/DO/2/PZ/49/12 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o masie do 50g oraz o masie powyżej 50g

  2012-11-13 ZP/PO/47/PZ/46/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  147

  2012-11-23 ZP/PO/48/PZ/50/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  222

  2012-12-07 ZP/DOA/6/PZ/61/12 Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu

  2012-11-28 ZP/DOA/5/PZ/58/12 Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach

  2012-11-26 ZP/RS/1/PZ/54/12 Druk i dostawa biletów jednorazowych i okresowych komunikacji miejskiej

  2012-12-05 ZP/RWO/1/PZ/51/12 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

  2012-11-26 ZP/DO/5/PZ/56/12 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

  2012-11-20 ZP/PO/52/PZ/52/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  236

  2012-11-15 ZP/PO/53/PZ/53/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  224

  2012-09-15 ZP/PO/44/PZ/42/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  168

  2012-10-31 ZP/DO/3/PZ/47/12 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych

  2012-10-18 ZP/DI/3/PZ/45/12 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

  2012-09-25 ZP/PO/45/PZ/43/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  937

  2012-08-11 ZP/PO/40/PZ/39/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  166, 219, 223, 995

  2012-08-10 ZP/PO/39/PZ/38/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  695, 788

  2012-09-10 ZP/PO/43/PZ/41/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  168

  2012-08-16 ZP/PO/42/PZ/40/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej

  T

  2012-07-20 ZP/PO/38/PZ/37/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  20

  2012-07-18 ZP/PO/38/PZ/37/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  114

  2012-07-18 ZP/PO/37/PZ/36/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  168

  2012-06-28 ZP/PO/35/PZ/34/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  912

  2012-06-28 ZP/PO/34/PZ/33/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  292

  2012-06-20 ZP/PO/30/PZ/30/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  52, 700

  2012-06-20 ZP/PO/31/PZ/31/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  148, 185

  2012-06-20 ZP/PO/32/PZ/32/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  164, 264

  2012-06-06 ZP/PO/29/PZ/29/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  659

  2012-05-24 ZP/PO/27/PZ/27/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  982

  2012-05-22 ZP/PO/28/PZ/28/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  135, 734, 735

  2012-04-24 ZP/PO/21/PZ/21/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  165

  2012-04-20 ZP/PO/24/PZ/25/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  23

  2012-04-19 ZP/PO/22/PZ/22/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  608, 708

  2012-04-26 ZP/DOA/1/PZ/26/12 Dostawa i montaż systemu kontroli dostępu do budynku Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ulica Barbary 21a.

  2012-04-26 ZP/DI/2/PZ/24/12 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

  2012-04-18 ZP/PO/23/PZ/23/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  270, 720

  2012-04-12 ZP/PO/20/PZ/20/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  900

  2012-04-05 ZP/PO/19/PZ/19/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  973

  2012-03-17 ZP/PO/12/PZ/12/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  111

  2012-03-14 ZP/PO/11/PZ/11/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  80, 288

  2012-03-14 ZP/PO/9/PZ/9/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  57

  2012-03-13 ZP/PO/10/PZ/10/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  140, 634, 637, 809

  2012-03-13 ZP/PO/8/PZ/8/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  51

  2012-04-12 ZP/PO/20/PZ/20/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  900

  2012-03-29 ZP/PO/17/PZ/17/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  659

  2012-03-20 ZP/PO/14/PZ/14/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  949, 959

  2012-02-14 ZP/PO/5/PZ/6/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  98

  2012-02-11 ZP/PO/6/PZ/5/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  154

  2012-01-28 ZP/PO/3/PZ/3/12 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  813 i 814

  2011-12-23 ZP/PO/63/PZ/74/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  37

  2011-06-22 ZP/PI/1/PZ/26/11 Zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i utrzymanie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz dostawa profesjonalnego narzędzia informatycznego wspierającego modelowanie i analizowanie ruchu
  2012-01-12 ZP/DO/8/PZ/77/2011 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek
  2011-12-20 ZP/DOA/1/PZ/73/11 Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku położonym w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do budynku
  2011-11-30 ZP/DPR/5/PZ/60/11 Obsługa publikacji czterech wydań czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) "Komunikacja Publiczna"

  2011-11-23 ZP/DPR/4/PZ/57/11 Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) "Szlaki KZK GOP"

  2011-07-07 ZP/DS/1/PZ/31/11 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych
  2011-12-07 ZP/PO/62/PZ/72/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  813, 814

  2011-12-07 ZP/PO/61/PZ/71/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  154

  2011-12-06 ZP/DO/7/PZ/70/11 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

  2011-12-01 ZP/PO/60/PZ/68/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  695

  2011-12-01 ZP/PO/59/PZ/67/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  236

  2011-12-01 ZP/PO/58/PZ/66/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  982

  2011-11-28 ZP/PO/57/PZ/65/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  135, 734, 735

  2011-11-28 ZP/PO/55/PZ/63/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  237, 275

  2011-11-25 ZP/PO/56/PZ/64/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  926

  2011-11-22 ZP/DI/7/PZ/58/11 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP

  2011-11-16 ZP/DO/5/PZ/59/11 Dostawa fabrycznie nowego samochodu - minibusa

  2011-11-09 ZP/PO/52/PZ/56/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  954

  2011-10-28 ZP/PO/48/PZ/52/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  607

  2011-10-28 ZP/PO/50/PZ/54/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  619

  2011-10-27 ZP/PO/51/PZ/55/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  916

  2011-10-27 ZP/PO/49/PZ/53/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  908N

  2011-10-11 ZP/PO/46/PZ/51/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  998

  2011-10-10 ZP/PO/40/PZ/44/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  672, 672N

  2011-10-10 ZP/PO/43/PZ/47/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  89, 234

  2011-10-10 ZP/PO/45/PZ/49/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  707

  2011-10-04 ZP/PO/42/PZ/46/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  664, 665

  2011-09-28 ZP/PO/41/PZ/45/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  22, 600, 663

  2011-08-27 ZP/RWO/2/PZ/36/11 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.

  2011-11-25 ZP/PO/54/PZ/62/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  154

  2011-11-25 ZP/PO/53/PZ/61/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  813, 814

  2011-10-10 ZP/PO/44/PZ/48/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  135, 734, 735

  2011-10-04 ZP/PO/39/PZ/43/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  154, 813, 814

  2011-10-28 ZP/DO/4/PZ/50/11 Dostawa fabrycznie nowego samochodu - minibusa

  2011-09-20 ZP/RS/2/PZ/42/11 Druk i dostawa nalepek informacyjnych

  2011-09-09 ZP/PO/38 /PZ/41/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2011-09-08 ZP/DO/2/PZ/32/2011 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów usb dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach

  2011-08-01 ZP/PO/30/PZ/35/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  242, 243

  2011-07-19 ZP/RS/1/PZ/34/11 Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej
  2011-07-07 ZP/PO/24/PZ/28/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  23

  2011-07-07 ZP/PO/29/PZ/27/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  921

  2011-06-13 ZP/PO/21/PZ/25/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  16, 24, 28, 40, 42, 61, 79, 91, 99, 104, 107, 125, 200, 269, 616, 716, 721, 722, 800, 818, 904N, 928.

  2011-07-12 ZP/DO/3/PZ/33/11 Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych
  2011-07-05 ZP/PO/27/PZ/30/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  102

  2011-07-05 ZP/PO/28/PZ/29/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  901

  2011-06-07 ZP/DI/1/PZ/24/11 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP.

  2011-05-26 ZP/PO/20/PZ/22/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  165

  2011-05-24 ZP/RWO/1/PZ/23/11 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP

  2011-05-24 ZP/FG/1/PZ/21/11 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP

  2011-05-02 ZP/PO/18/PZ/19/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  937

  2011-04-22 ZP/PO/16/PZ/18/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  S-6, S-7 ,S-8

  2011-04-13 ZP/PO/9/PZ/13/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  608, 708

  2011-04-13 ZP/PO/11/PZ/15/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  96

  2011-04-13 ZP/PO/8/PZ/12/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  280

  2011-04-13 ZP/PO/12/PZ/16/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  169, 176

  2011-04-12 ZP/PO/13/PZ/11/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

  39, 121, 127, 139, 167, 183, 201, 227, 623

  2011-04-07 ZP/PO/14/PZ/17/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  165

  2011-04-07 ZP/PO/10/PZ/14/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  969

  2011-03-11 ZP/PO/5/PZ/9/11 Wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  146

  2010-11-18 ZP/DS/2/PZ/27/10 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych
  2011-03-16 ZP/PO/6/PZ/10/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  880

  2011-02-23 ZP/PO/4/PZ/7/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  86 i 286

  2011-02-17 ZP/DPR/3/PZ/4/11 Obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz jednego wydania specjalnego czasopisma specjalistycznego (kwartalnika) "Komunikacja Publiczna"

  2011-02-08 ZP/PO/1/PZ/3/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  900

  2011-01-14 ZP/DPR/1/PZ/2/11 Obsługa publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) "Szlaki KZK GOP"

  2011-02-22 ZP/DO/1/PZ/8/11 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo - dostawczego

  2011-02-23 ZP/PO/3/PZ/6/11 Wykonanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  165

  2011-01-14 ZP/DPR/1/PZ/1/11 Obsługa publikacji czterech głównych numerów oraz jednego wydania specjalnego czasopisma (kwartalnika) "Komunikacja Publiczna"

  2011-01-11 ZP/PO/1/PZ/3/11 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  900

  2010-12-21 ZP/DO/10/PZ/49/10 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
  2010-12-10 ZP/DO/36/PZ/46/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 224
  2010-11-25 ZP/DOA/1/PZ/44/10 Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii
  2010-11-16 ZP/PO/35/PZ/42/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  988

  2010-11-17 ZP/PO/35/PZ/42/10 Ochrona osób i mienia w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach oraz konwojowanie wartości pieniężnych

  2010-12-6 ZP/DO/9/PZ/45/10 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
  2010-11-19 ZP/DI/3/PZ/38/10 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
  2010-11-16 ZP/PO/34/PZ/43/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  224

  2010-11-04 ZP/PO/33/PZ/40/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  S10

  2010-10-26 ZP/PO/32/PZ/39/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  937

  2010-10-15 ZP/DO/5/PZ/33/10 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek dla KZK GOP w Katowicach

  2010-10-13 ZP/PO/30/PZ/36/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  607

  2010-08-09 ZP/RWO/1/PZ/28/10 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.
  2010-10-05 ZP/PO/28/PZ/35/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  619

  2010-10-05 ZP/DO/6/PZ/34/10 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA PRZESYŁEK O WADZE POWYŻEJ 50G
  2010-09-28 ZP/PO/29/PZ/32/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

  988

  2010-08-26 ZP/DO/2/PZ/29/10 Dostawa samochodów osobowych.
  2010-09-16 ZP/DO/4/PZ/31/10 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA PRZESYŁEK O WADZE POWYŻEJ 50G
  2010-06-18 ZP/DS/1/PZ/18/10 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego oraz urządzen biurowych na potrzeby realizacji projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych.
  2010-08-10 ZP/DO/1/PZ/15/10 Dostawa samochodów osobowych.
  2010-07-14 ZP/PO/23/PZ/25/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  900
  2010-06-18 ZP/PO/18/PZ/20/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  916
  2010-06-04 ZP/PO/13/PZ/17/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  73
  2010-05-27 ZP/PO/12/PZ/16/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  976
  2010-05-26 ZP/DI/1/PZ/14/10 Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz innych urządzeń komputerowych na potrzeby Biura KZK GOP.
  2010-04-27 ZP/RM/149/PZ/11/10 Wykonanie oraz późniejsza dwukrotna aktualizacja planu linii komunikacyjnych obszaru objętego obsługa liniami, na których obowiązują bilety KZK GOP i MZKP.
  2010-03-24 ZP/PO/6/PZ/7/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
  14, 92, 132, 184, 198 i 199
  2010-03-22 ZP/PO/5/PZ/6/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
  850
  2010-03-17 ZP/PO/4/PZ/4/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr.
  67 i 97
  2010-01-28 ZP/PO/21/PZ/2/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
  41
  2010-04-15 ZP/PO/8/PZ/9/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  916
  2010-04-22 ZP/PO/9/PZ/10/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  659
  2010-03-16 ZP/RM/113/PZ/5/10 Wykonanie oraz późniejsza dwukrotna aktualizacja planu linii komunikacyjnych obszaru objętego obsługa liniami, na których obowiązują bilety KZK GOP i MZKP.
  2010-01-18 ZP/PO/1/PZ/1/10 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 59 liniach komunikacji miejskiej w centralnej części aglomeracji katowickiej.
  2009-12-01 ZP/RWO/3/PZ/76/09 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.
  2009-11-23 ZP/PO/30/PZ/70/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  234
  2009-12-11 ZP/PO/35/PZ/78/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
  43, 133, 170
  2009-12-11 ZP/PO/34/PZ/77/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  7
  2009-12-02 ZP/DPR/4/PZ/75/09 Obsługę publikacji jedenastu wydań gazety (miesięcznika) Szlaki KZK GOP.
  2009-11-25 ZP/DPR/3/PZ/69/09 Obsługę publikacji czterech głównych numerów oraz dwóch wydań specjalnych czasopisma (kwartalnika) Komunikacja Publiczna.
  2009-11-25 ZP/DOA/4/PZ/71/09 Sprzątanie i utrzymanie czystości nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21a oraz na terenie przyległym do obiektu.
  2009-07-03 ZP/PO/20 /PZ/49/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 48 liniach komunikacji miejskiej we wschodniej części aglomeracji katowickiej.
  2009-07-03 ZP/PO/19/PZ/48/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na 32 liniach komunikacji miejskiej w zachodniej części aglomeracji katowickiej.
  2009-11-10 ZP/DO/5/PZ/68/09 Dostawa samochodu osobowego.
  2009-11-06 ZP/DI/3/PZ/64/09 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP.
  2009-11-04 ZP/PO/28/PZ/66/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
  67 i 97
  2009-11-04 ZP/PO/29/PZ/67/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  976
  2009-09-11 ZP/PO/25/PZ/61/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  41
  2009-10-07 ZP/DO/3/PZ/60/2009 Dostawa samochodu osobowego.
  2009-09-30 ZP/DO/4/PZ/63/2009 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenia usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów USB dla KZK GOP w Katowicach.
  2009-07-16 ZP/PO/22/PZ/53/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  25
  2009-09-02 ZP/DO/2/PZ/59/2009 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenia usług bezprzewodowego internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i modemów USB dla KZK GOP w Katowicach.
  2009-07-31 ZP/PO/23/PZ/54/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  955
  2009-07-27 ZP/PI/06/PZ/51/09 Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową.
  2009-07-13 ZP/PO/21/PZ/52/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
  132 i 184
  2009-07-02 ZP/DOA/3/PZ/50/09 Wykonanie oświetlenia architektonicznego siedziby KZK GOP przy ul. Barbary 21A w Katowicach.
  2009-06-08 ZP/PO/16/PZ/45/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
  750
  2009-06-03 ZP/PO/15/PZ/40/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
  A4
  2009-06-16 ZP/PO/18/PZ/47/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr.
  S-9
  2009-05-18 ZP/PO/12/PZ/30/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona na linii komunikacji miejskiej nr
  936
  2009-05-18 ZP/PO/13/PZ/31/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona na linii komunikacji miejskiej nr
  744
  2009-05-12 ZP/DOA/1/PZ/29/09 Dostawa i montaż mebli biurowych dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
  2009-03-23 ZP/PO/11/PZ/24/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona liniach komunikacji miejskiej nr
  155 i 255
  2009-03-23 ZP/PO/9/PZ/22/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji miejskiej nr
  230
  2009-03-23 ZP/PO/10/PZ/23/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji miejskiej nr
  215
  2009-03-23 ZP/PO/8/PZ/21/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji miejskiej nr
  144
  2009-04-27 ZP/DI/2/PZ/26/09 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP.
  2009-05-20 ZP/DOA/2/PZ/34/09 Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii.
  2009-03-02 ZP/PO/6/PZ/16/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona liniach komunikacji miejskiej nr
  67 i 97
  2009-03-02 ZP/PO/5/PZ/15/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji miejskiej nr
  860
  2009-01-26 ZP/PO/1/PZ/5/09 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznegona linii komunikacji zastępczej nr
  607
  2009-01-13 ZP/RWO/1/PZ/3/09 Windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.
  2008-12-11 ZP/PO/57/PZ/83/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  250
  2009-01-23 ZP/DPR/2/PZ/4/09 Korektę, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk dziesięciu kolejnych (11-12, 13, 14, 15, 16, 17-18, 19, 20,21, 22) wydań (nakład 10 000 egzemplarzy) Gazety dla pasażerów Szlaki KZK GOP.
  2009-01-23 ZP/DPR/1/PZ/2/09 Korektę, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja Publiczna.
  2009-01-19 ZP/DO/7/PZ/90/08 Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek, komputerów i kserokopiarek dla KZK GOP w Katowicach.
  2009-01-09 ZP/DI/1/PZ/1/09 Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem oraz migrację oprogramowania wraz z bazš danych na nowy serwer na potrzeby KZK GOP
  2008-12-17 ZP/RS/6/DZ/82/08 Druk i dostawa biletów jednorazowych komunikacji miejskiej
  2008-12-05 ZP/RP/2/PZ/86/08 Opracowanie dokumentacji projektowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na potrzeby aplikacji o środki EFRR w ramach Działania 7.2 Transport Publiczny RPO WSL 2007-2013.
  2008-12-04 ZP/DO/6/PZ/84/2008 Bezgotówkowa dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
  2008-11-17 ZP/PO/55/PZ/78/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  222
  2008-10-13 ZP/RS/4/DZ/64/08 Druk i dostawa biletów okresowych komunikacji miejskiej.
  2008-08-11 ZP/PO/43/PZ/58/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  23
  2008-10-10 ZP/PO/50/PZ/70/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
  67 i 97
  2008-10-09 ZP/PO/51/PZ/71/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr
  607
  2008-10-23 ZP/DOA/2/PZ/75/08 Dostawa, montaż i zainstalowanie mebli biurowych dla KZK GOP
  2008-10-23 ZP/PO/52/PZ/73/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  98
  2008-11-20 ZP/PO/56/PZ/81/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii nr
  S-10
  2008-11-20 ZP/RS/5/PZ/80/08 Druk i dostawa biletów okresowych komunikacji miejskiej.
  2008-10-14 ZP/PO/38/PZ/49/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
  132 i 184
  2008-10-22 ZP/DO/5/PZ/67/08 Dostawa samochodu osobowo - dostawczego.
  2008-10-23 ZP/PO/53/PZ/74/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr
  147
  2008-09-24 ZP/DO/4/PZ/66/08 Dostawa samochodu osobowego
  2008-08-13 ZP/PI/1/PZ/53/08 Usługi dodatkowe przewozu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową
  2008-08-04 ZP/DI/6/PZ/50/08 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP.
  2008-07-30 ZP/PO/42/PZ/57/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
  223, 788
  2008-07-30 ZP/PO/41/PZ/56/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr
  166, 219, 952, 953, 995.
  2008-07-30 ZP/RS/3/PZ/59/08 Druk i dostawa nalepek informacyjnych
  2008-07-21 ZP/DOA/1/PZ/54/08 Dostawa i montaż mebli biurowych dla KZK GOP w Katowicach
  2008-05-05 ZP/PO/33/PZ/41/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  213.
  2008-04-17 ZP/PO/30/PZ/37/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  860.
  2008-04-16 ZP/PO/29/PZ/36/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  168.
  2008-04-15 ZP/PO/27/PZ/34/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  148 i 185.
  2008-04-15 ZP/PO/26/PZ/33/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  114.
  2008-04-14 ZP/PO/25/PZ/32/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  73.
  2008-04-14 ZP/PO/24/PZ/31/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  52 i 700.
  2008-05-20 ZP/FB/1/PZ/39/08 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP.
  2008-05-14 ZP/RS/1/PZ/42/08 Produkcję i dostawę papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej.
  2008-05-05 ZP/PO/32/PZ/40/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  20.
  2008-04-25 ZP/RWO/2/PZ/43/08 Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP.
  2008-04-16 ZP/PO/28/PZ/35/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  164.
  2007-12-07 ZP/DI/8/PZ/91/07 Opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego wraz z kompletem dokumentów Śląskiej Karty Usług Publicznych
  2008-03-25 ZP/PO/14/PZ/21/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  51.
  2008-04-16 ZP/PO/31/PZ/38/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  270 i 720.
  2008-03-19 ZP/PO/13/PZ/20/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  111.
  2008-03-25 ZP/PO/12/PZ/19/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  634.
  2008-03-21 ZP/PO/15/PZ/22/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  949 i 959.
  2008-03-19 ZP/PO/6/PZ/13/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  140, 637, 809.
  2008-03-19 ZP/PO/11/PZ/18/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  67, 97
  2007-10-31 ZP/PO/48/PZ/73/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  57, 80, 288
  2008-04-07 ZP/PO/23/PZ/30/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  952 i 953.
  2008-04-07 ZP/PO/19/PZ/26/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  219.
  2008-04-07 ZP/PO/21/PZ/28/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  788.
  2008-04-07 ZP/PO/20/PZ/27/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  223.
  2008-04-07 ZP/PO/22/PZ/29/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  995.
  2008-04-04 ZP/PO/18/PZ/25/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  166.
  2008-03-21 ZP/PO/16/PZ/23/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  973.
  2008-03-11 ZP/PO/10/PZ/17/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  80, 288
  2008-03-11 ZP/PO/9/PZ/16/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  57
  2008-02-20 ZP/PO/4/PZ/6/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  166, 952, 953, 995
  2008-02-19 ZP/PO/3/PZ/5/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  219, 223, 788
  2008-03-06 ZP/DI/1/PZ/11/08 Dostawa serwera i oprogramowania na potrzeby KZK GOP
  2008-02-11 ZP/RKB/1/PZ/8/08 Wykonywanie usługi kontroli biletów w komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP
  2008-02-29 ZP/PO/5/PZ/12/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr:
  970
  2008-02-06 ZP/RWO/1/PZ/7/08 windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP
  2008-01-22 ZP/PO/2/PZ/4/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr:
  619
  2008-01-17 ZP/PO/1/PZ/3/08 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr:
  270, 720
  2008-02-06 ZP/RM/2/PZ/10/08 Wykonanie pomiarów liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej (autobusach i tramwajach) w obszarze działania KZK GOP oraz gmin ościennych, z którymi KZK GOP posiada umowę na organizację usług przewozu pasażerów oraz wprowadzenie wyników badań do arkusza Excel wraz z wyliczeniem wskaźników dla poszczególnych linii
  2007-12-06 ZP/PO/53/PZ/88/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  37
  2008-01-02 ZP/PO/60/PZ/100/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji zastępczej nr:
  T-7, 970
  2008-01-22 ZP/RM/1/PZ/2/08 Wykonanie pomiarów liczby pasażerów w Środkach Komunikacji Miejskiej
  2007-12-19 ZP/DO/16/PZ/96/2007 Dostawa benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
  2007-12-14 ZP/DO/15/PZ/92/07 SIWZ na dostawę i montaż mebli biurowych dla KZK GOP w Katowicach
  2007-12-07 ZP/DOA/10/PZ/87/07 Usługi sprzątania i utrzymania czystości nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Barbary 21A oraz na terenie przyległym do obiektu
  2007-11-23 ZP/DI/7/PZ/85/07 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby KZK GOP
  2007-11-22 ZP/DOA/9/PZ/83/07 Dostawę i wymianę dźwigu osobowego w budynku biurowym przy ul. Barbary 21A w Katowicach
  2007-11-21 ZP/DO/10/PZ/77/2007 Zakup dwóch samochodów osobowych oraz jednego dostawczego dla potrzeb Zamawiającego.
  2007-11-19 ZP/PO/51/PZ/82/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  237,275,926
  2007-11-12 ZP/PO/50/PZ/81/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  695
  2007-11-12 ZP/PO/49/PZ/80/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  270, 720
  2007-10-17 ZP/PO/47/PZ/71/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  236
  2007-10-10 ZP/PO/35/PZ/55/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  982
  2007-10-04 ZP/PO/45/PZ/67/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  820
  2007-12-06 ZP/DO/14/PZ/90/2007 Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów KZK GOP
  2007-10-03 ZP/PO/37/PZ/57/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  135, 734 i 735
  2007-10-17 ZP/PO/44/PZ/66/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  908
  2007-10-31 ZP/DI/6/PZ/75/07 Opracowanie projektu funkcjonalno-technicznego Śląskiej Karty Usług Publicznych wraz z kompletem dokumentów
  2007-11-09 ZP/DO/11/PZ/78/2007 Tankowanie i bezgotówkową sprzedaż paliwa do samochodów służbowych KZK GOP
  2007-11-21 ZP/DO/9/PZ/76/2007 Usługi transportowe mienia KZK GOP przy użyciu meblowozów
  2007-11-21 ZP/DO/12/PZ/79/2007 Dostawa i montaż mebli biurowych dla KZK GOP w Katowicach.
  2007-11-23 ZP/DO/13/PZ/86/07 Tankowanie i bezgotówkową sprzedaż paliwa do samochodów służbowych KZK GOP
  2007-09-24 ZP/PO/40/PZ/62/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  707
  2007-10-08 ZP/PO/39/PZ/61/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  37
  2007-09-26 ZP/DO/8/PZ/68/2007 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej
  2007-09-25 ZP/PO/43/PZ/65/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  695
  2007-09-16 ZP/PO/41/PZ/63/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  270,720
  2007-09-14 ZP/PO/42/PZ/64/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  86, 286
  2007-08-14 ZP/PO/32/PZ/51/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  236
  2007-10-11 ZP/DOA/5/PZ/54/07 Dostawa i montaż bram segmentowych przemysłowych, rolet antywłamaniowych oraz zadaszenia nad wejściem w budynku biurowym przy ul. Barbary 21a w Katowicach
  2007-09-26 ZP/DI/5/PZ/59/07 Dostawa sprzętu komputerowego
  2007-09-18 ZP/DO/6/PZ/47/2007 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej
  2007-09-14 ZP/PO/36/PZ/56/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  57, 80, 288
  2007-08-27 ZP/PO/38/PZ/58/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  89
  2007-08-23 ZP/PO/33/PZ/52/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  998
  2007-08-13 ZP/PO/31/PZ/50/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  S-15
  2007-08-10 ZP/PO/30/PZ/49/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  954
  2007-06-28 ZP/DI/4/PZ/46/07 Na przygotowanie, projektu technicznego wraz z kosztorysem Śląskiej Karty Usług Publicznych której głównym elementem jest Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania Transportem Publicznym w Aglomeracji Katowickiej
  2007-06-25 ZP/PO/28/PZ/44/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej
  nr
  242, 243
  2007-05-30 ZP/PO/27/PZ/43/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  921
  2007-05-29 ZP/PO/26/PZ/42/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  901
  2007-05-24 ZP/PO/25/PZ/39/07 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej
  nr
  16, 24, 28, 40, 42, 61, 79, 91, 99, 104, 107, 125, 200, 269, 616, 716, 721, 722, 800, 818, 904, 928
  2007-05-15 ZP/DO/5/PZ/35/07 Na Ochronę osób i mienia w KZK GOP oraz konwojowanie wartości pieniężnych
  2007-08-23 ZP/PO/34/PZ/53/07 Na wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej
  nr
  37
  Tworzenie strony: 0.077 sekund