Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
21 gość (i)
  Twój adres IP
54.196.182.102
  Aktualny czas:
Ogłoszenia bieżące
Data
publikacji
Znak sprawy Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
2017-12-08 ZP/DO/8/PS/26/17 Świadczenie pomocy prawnej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Usługa społeczna.

2017-12-06 ZP/DOA/6/PS/28/17 Dostawa energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

2017-12-04 ZP/PO/25/PS/30/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

996

2017-12-04 ZP/PO/24/PS/29/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

960

2017-11-30 ZP/PO/23/PS/23/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

232

2017-11-29 ZP/PO/22/PS/22/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

900

2017-11-21 ZP/DO/9/PS/25/17 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na rzecz KZK GOP. Usługa społeczna.

2017-11-21 ZP/DSI/8/PS/24/17 Dostawa serwerów typu blade wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem na potrzeby utrzymania projektu ŚKUP.

2017-11-17 ZP/RS/4/PS/27/17 Usługi druku i dostawy biletów jednorazowych/krótkookresowych komunikacji miejskiej.

2017-11-09 ZP/DSI/7/PS/19/17 Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Biura KZK GOP.

2017-11-03 ZP/PO/17/PS/17/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

922

2017-08-18 PD/2/17 Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Tworzenie strony: 0.094 sekund