Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
9 gość (i)
  Twój adres IP
54.161.15.35
  Aktualny czas:
Ogłoszenia bieżące
Data
publikacji
Znak sprawy Opis przedmiotu zamówienia Przejdź
2017-04-26 RS/2/2017 Usługa druku i dostawa krótkookresowych/jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.
2017-04-24 PD/1/17 Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących realizacji projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach PRIORYTETU: VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
2017-04-18 ZP/PO/7/PS/9/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

159

2017-04-13 ZP/DSI/5/PS/8/17 Rozbudowa centrali telefonicznej wraz z usługą Call Center.
2017-04-13 DSI.1330.15.2017.ZP Dostawa systemu poczty elektronicznej wspierającego pracę grupową wraz z usługą konfiguracji, wdrożenia, migracji danych i wsparcia technicznego,w tym zakup licencji.
2017-04-11 RS/1/2017 Produkcja i dostawa papieru ze znakiem wodnym do druku biletów komunikacji miejskiej.
2017-04-10 RPO/1/2017 Usługi druku i dostawa broszur informacyjnych.
2017-04-07 ZP/PM/1/PS/6/17 Naprawa urządzeń zainstalowanych w pojazdach oraz w punktach zbierania danych.

2017-03-21 ZP/PO/6/PS/7/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji zastępczej nr

T-9

2017-03-08 ZP/PO/3/PS/4/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na liniach komunikacji miejskiej nr

80, 288

2017-03-07 ZP/PO/4/PS/5/17 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr

230

2017-02-10 ZP/DSI/1/PS/2/17 Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Biura KZK GOP.

Tworzenie strony: 0.077 sekund