Menu podmiotowe
· Strona g堯wna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Informacje niedost瘼ne
· Informacje og鏊ne
· Instrukcja
· Konsultacje spo貫czne
· Kontakt
· Kontrole
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Skrzynka Podawcza
· Statut Zwi您ku
· Taryfa
· Transmisje
· Uchwa造 Komisji Likwidacyjnej
· Uchwa造 Zarz康u
· Uchwa造 Zgromadzenia
· W豉dze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Za這瞠nia do planu finansowego
· Zam闚ienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogl康a:
8 go嗆 (i)
  Tw鎩 adres IP
34.204.169.76
  Aktualny czas:
Uchwa造 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP
Numer
Uchwa造
Data
podj璚ia
Uchwa造
Temat Uchwa造 Przejd
31/2019 09-08-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia informacji o przebiegu wykonania Planu Finansowego KZK GOP oraz o kszta速owaniu si wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze p馧rocze 2019 roku.
30/2019 19-07-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP na rok 2019 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLVI/44/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w likwidacji na 2019 r.
29/2019 31-05-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie udzielenia Zarz康owi absolutorium za 2018r.
28/2019 31-05-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w likwidacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego KZK GOP za 2018r.
27/2019 31-05-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP Nr CXLVI/43/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w likwidacji na lata 2019 - 2022.
26/2019 31-05-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w likwidacji w sprawie zmiany Uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP Nr CXLVI/44/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w likwidacji na rok 2019.
25/2019 31-05-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: uchylenia uchwa造 nr 23/2019r. Komisji Likwidacyjnej z dnia 29.04.2019r. w sprawie przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach prawie zmiany Uchwa造 Nr CXLVI/39/2018 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie okre郵enia zakresu obowi您k闚 i wysoko軼i wynagrodzenia cz這nk闚 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w Katowicach.
24/2019 31-05-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: uchylenia uchwa造 nr 21/2019r. Komisji Likwidacyjnej z dnia 29.04.2019r. w sprawie przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach w sprawie zmiany Uchwa造 Nr CXLVI/35/2018 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie powo豉nia Komisji Likwidacyjnej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego G鏎no郵御kiego Okr璕u Przemys這wego w likwidacji w Katowicach.
23/2019 29-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zmiany Uchwa造 Nr CXLVI/39/2018 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie okrelenia zakresu obowi您k闚 i wysokoci wynagrodzenia cz這nk闚 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w Katowicach.
22/2019 29-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Likwidacyjnej.
21/2019 29-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach w sprawie zmiany Uchwa造 Nr CXLVI/35/2018 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powo豉nia Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w likwidacji w Katowicach.
20/2019 29-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu uchwa造 Zgromadzenia Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach w sprawie odwo豉nia Sekretarza Komisji Likwidacyjnej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach w likwidacji w zwi您ku ze z這穎n rezygnacj.
19/2019 29-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany planu finansowego KZKGOP na rok 2019 ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr CXLVI/44/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w likwidacji na 2019 r.
18/2019 29-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany harmonogramu pracy Komisji Likwidacyjnej KZKGOP przyj皻ego uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej nr 2/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r.
17/2019 19-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany uchwa造 nr 15/2019 Komisji Likwidacyjnej Komunikacyjnego Zwi您ku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie przyj璚ia sprawozdania finansowego za rok 2018.
16/2019 01-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: ustalenia bilansu i sprawozdania z otwarcia likwidacji KZK GOP w Katowicach.
15/2019 01-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia sprawozdania finansowego za rok 2018.
14/2019 01-04-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2018 i informacji o stanie mienia.
13/2019 27-02-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP nr CXVI/44/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP w likwidacji na rok 2019.
12/2019 20-02-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP nr CXVI/44/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP w likwidacji na rok 2019.
11/2019 20-02-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: udzielenia pe軟omocnictwa dla Pani Gra篡ny Bogacz Sekretarza Komisji Likwidacyjnej do reprezentowania przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach nale膨cych do w豉ciwo軼i organ闚 podatkowych lub organ闚 kontroli skarbowej oraz do zatwierdzania dowod闚 ksi璕owych KZK GOP.
10/2019 20-02-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: udzielenia pe軟omocnictwa dla Pana Bart這mieja Gocek Zast瘼cy Przewodnicz帷ego Komisji Likwidacyjnej do reprezentowania przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach nale膨cych do w豉ciwo軼i organ闚 podatkowych lub organ闚 kontroli skarbowej oraz do zatwierdzania dowod闚 ksi璕owych KZK GOP.
9/2019 31-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP ustalonego uchwa陰 Zgromadzenia KZK GOP nr CXLVI/44/2018 w sprawie planu finansowego KZK GOP w likwidacji na rok 2019.
8/2019 25-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany uchwa造 nr 4/2019 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie przyj璚ia projektu Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP nr CXLVI/43/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP w likwidacji na lata 2019-2022.
7/2019 25-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany uchwa造 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP nr 3/2019 w sprawie przyj璚ie projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP nr CXLVI/44/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP w likwidacji na rok 2019.
6/2019 18-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: zmiany planu finansowego KZK GOP ustalonego uchwa豉 Zgromadzenia KZK GOP nr CXLVI/44/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP w likwidacji na rok 2019.
5/2019 18-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ie projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie ustalenia zasad podzia逝 mienia pozosta貫go po zaspokojeniu wierzycieli.
4/2019 18-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ia projektu Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP nr CXLVI/43/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej KZK GOP w likwidacji na lata 2019-2022.
3/2019 18-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: przyj璚ie projektu uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP w sprawie zmiany Uchwa造 Zgromadzenia KZK GOP nr CXLVI/44/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie planu finansowego KZK GOP w likwidacji na rok 2019.
2/2019 18-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie: harmonogramu pracy Komisji Likwidacyjnej.
1/2019 02-01-2019r Uchwa豉 Komisji Likwidacyjnej KZK GOP w sprawie:
Tworzenie strony: 0.083 sekund