Menu podmiotowe
· Strona główna
· Administratorzy
· Automaty Biletowe
· Biuro Rzeczy Znalezionych
· Informacje niedostępne
· Informacje ogólne
· Instrukcja
· Konsultacje społeczne
· Kontakt
· Kontrole
· Majątek KZK GOP
· Oferty Pracy
· Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
· Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
· Posiedzenia Zgromadzenia
· Redakcja BIP
· Rejestr zmian
· Schemat
· Skrzynka Podawcza
· Statut Związku
· Struktura Działania
· Taryfa
· Uchwały Zarządu
· Uchwały Zgromadzenia
· Władze KZK GOP
· Wykonanie planu finansowego
· Wyszukaj
· Założenia do planu finansowego
· Zamówienia Publiczne
  Wyszukiwarka


  Aktualnie ogląda:
24 gość (i)
  Twój adres IP
3.80.218.53
  Aktualny czas:


Uchwały Zarządu KZK GOP
Numer
Uchwały
Data
podjęcia
Uchwały
Temat Uchwały Przejdź
48/1993 28.12.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu nr 3/93 z dnia 4 maja 1993r. w sprawie realizacji budżetu Związku na 1993 r.
47/1993 15.12.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: podpisania Porozumienia z Zrzeszeniem Transportu Prywatnego
46/1993 30.11.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Nr 4/93 Zarządu Związku z dnia 18 maja 1993.r w sprawie emisji oraz cen biletów w komunikacji miejskiej
45/1993 30.11.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: wyboru producenta kasowników instalowanych w autobusach
44/1993 16.11.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na wykonanie usług oznakowania przystanków komunikacji miejskiej łącznie z informacją przystankową na terenie działania Związku
43/1993 16.11.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmian stawek cen jednostkowych za wozokilometr w autobusowej komunikcji miejskiej na terenie działania Związku
42/1993 16.11.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Nr 30/93 z dnia 1993.10.05
41/1993 16.11.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: indeksacji stawek jednostkowych cen za wozokilometr stanowiących podstawę umowy z przewoźnikiem po przetargu na świadczenie usług przewozu pasażerów w autobusowej komunikacji miejskiej
40/1993 16.11.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: wyboru oferty w przedmiocie realizacji prac z zakresu komputeryzacji Biura KZK GOP
39/1993 19.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: reorganizacji linii autobusowych na obszarze gminy Katowice, Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i Czeladzi
38/1993 19.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zwiększenia tolerancji punktualności odjazdów autobusu z przystanku w okresie zimowym
37/1993 19.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na świadczenie usług przewozu pasażerów z przewoźnikami, którzy dotychczas świadczą usługi na zlecenie PKM-ów
36/1993 19.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zatwierdzenia treści umowy na świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji publicznej
35/1993 5.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: wniesienia wolnych środków finansowych Związku na kapitałowe lokaty terminowe
34/1993 5.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zasad finansowania linii Nr 37 i 810
33/1993 5.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały nr 15/93 w sprawie porozumienia z Przedsiębiorstwem Komunikacji Tramwajowej w Katowicach o podziale wpływów z miesięcznych biletów autobusowo-tramwajowych
32/1993 15.12.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 16/93 z dnia 1993.07.13 w sprawie prowizji za sprzedaż biletów autobusowych komunikacji miejskiej
31/1993 5.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 13/93 z dnia 13 lipca 1993r oraz 25/93 z dnia 14 września 1993r. w prawie wprowadzenia nowego cennika biletów miesięcznych
30/1993 5.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 12/93 z dnia 18 czerwca 1993r. w sprawie upoważnienia do negocjacji i podpisania umów z przewoźnikami
29/1993 5.10.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zawarcia umów na obsługę linii komunikacyjnych dla gmin: Łazy, Sławków i Siewierz
28/1993 14.09.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały nr 17/93 z dnia 13 lipca 1993r. w sprawie wyposażenia w kasowniki autobusów obsługujących zlecenia Związku
27/1993 14.09.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: przystąpienia KZK GOP do Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
26/1993 14.09.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 16/93 z dnia 1993.07.13 w sprawie prowizji za sprzedaż biletów autobusowych w komunikacji miejskiej
25/1993 14.09.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Nr 13/93 z dnia 13 lipca 1993r. w sprawie wprowadzenia nowego cennika biletów miesięcznych
24/1993 14.09.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zasad organizowania i przeprowadzania przetargów na realizację miejskiej komunikacji pasażerskiej na obszarze działania Związku
23/1993 17.08.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały NR 16/93 Zarządu KZK GOP w Katowicach z dnia 13 lipca 1993r.
22/1993 17.08.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: druku biletów miesięcznych w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych
21/1993 17.08.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: trybu i zasad przeprowadzania zmian rozkładów jazdy komunikacji miejskiej
20/1993 13.07.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: komputeryzacji Biura Związku
19/1993 13.07.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: czasowego upoważnienia Przewodniczącego Zarządu KZK GOP do nadzoru nad dokonywaniem zmian w rozkładach jazdy komunikacji pasażerskiej
18/1993 13.07.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: ustalenia rozkładów jazdy komunikacji miejskiej na obszarze działania Związku
17/1993 13.07.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: wyposażenia w kasowniki autobusów obsługujących zlecenia Związku
16/1993 13.07.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany uchwały Zarządu KZK GOP z dnia 26.05.1993r. w sprawie prowizji za sprzedaż biletów autobusowych komunikacji miejskiej
15/1993 13.07.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: porozumienia z Przedsiebiorstwem Komunikacji Tramwajowej o podziale wpływów z miesięcznych biletów autobusowo-tramwajowych
14/1993 13.07.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: prowizji na usługi kontroli biletowej
13/1993 18.06.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: wprowadzenia nowego cennika biletów miesiecznych
12/1993 18.06.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: upoważnienia do negocjacji i podpisywania umów z przewoźnikami
11a/1993 15.06.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: powołania Komisji d/s przetargu na realizację miejskiej komunikacji pasażerskiej
11/1993 15.12.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 9/93 z dnia 8 czerwca 1993r. w sprawie zakupu samochodu służbowego dla Działu Kontroli i Weryfikacji Przewoźników
10/1993 15.12.1993 r. Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu samochodu służbowego dla Działu Kontroli i Weryfikacji Przewoźników
9/1993 1.06.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu KZK GOP nr 2/93 z dnia 4 maja 1993r. w sprawie zawierania umów o świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji publicznej oraz zasad ustalania wynagrodzenia za w/w usługę
8/1993 26.05.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: komputeryzacji Biura Związku
7/1993 18.05.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: prowizji za sprzedaż biletów autobusowych komunikacji miejskiej
6/1993 18.05.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: druku biletów
5/1993 18.05.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: zakupu papieru do produkcji biletów oraz zakupu "egutera" do tłoczenia znaku wodnego
4/1993 18.05.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: emisji oraz cen biletów w komunikacji miejskiej
3/1993 4.05.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: zawierania umów o świadczenie usług przewozu pasażerów na liniach komunikacji publicznej oraz zasad ustalania wynagrodzenia za w/w usługę
2/1993 4.05.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: realizacji budżetu Związku na 1993 r.
1/1993 23.02.1993r. Uchwała Zarządu w sprawie: zmiany treści Uchwały nr 5/92 Zarządu KZK GOP z dnia 24 kwietnia 1992r. określającej sposób wykonania Uchwały nr IV/29/92 Zgromadzenia Związku
Tworzenie strony: 0.094 sekund